Горбатова Людмила Василівна

 
  • кандидат економічних наук, викладач;
  • тема кандидатської дисертації – “Соціально-економічна ефективність використання земель сільськогосподарських підприємств ”;
  • напрям наукової роботи – оцінка ефективності використання земель.
1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки1. Горбатова Л.В. Рекомендації щодо підвищення соціально-економічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств /розроб. Горбатова Л.В.; Харк. нац. аграр. ун-т. –Х.: ХНАУ, 2013. –15 с.Монографія Горбатова Л.В. Комплексна оцінка ефективності використання підприємствами земель сільськогосподарського призначення: монографія / Л.В. Горбатова, Д.В. Шиян / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. –Х.: Міськдрук, 2014. – 184 с.2. Статті1. Горбатова Л.В. Оцінка протиерозійної ефективності сівозмін при землеустрої / Л.В. Горбатова  // Вісник Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. “Екон. ауки”.– Х.: ХНАУ, 2010. – № 8. – С. 168–173.2. Горбатова Л.В. Ефективність аграрного землекористування в умовах сталого розвитку / Л.В. Горбатова // Вісник Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. “Екон. Науки”. –Х.: ХНАУ, 2011. –№ 5. – С. 222–226.3. Горбатова Л.В. Ефективність та інтенсивність використання земель сільськогосподарськими підприємствами /Л.В. Горбатова // Вісник Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер. “Екон. Науки”. – Кам’янець-Подільський: Абетка,  2012. – Вип. 6. – С. 229–232.4. Горбатова Л.В. Ефективність використання сільськогосподарських земель в умовах оренди / Л.В. Горбатова // Вісник Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. “Екон. Науки”. –Х.: ХНАУ, 2012. – № 6. – С. 130–134.5. Горбатова Л.В. Моделювання розміру орендної плати за землю в сільськогосподарських підприємствах / Д.В. Шиян, Л.В. Горбатова // Вісник Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. “Екон. Науки”. –Х.: ХНАУ, 2012. –  № 9. – С. 13–21.6. Горбатова Л.В. Теоретико-методические основы измерения социально-экономической эффективности использования сельскохозяйственных земель / Л.В. Горбатова // Бюл. науч. работ БелгСХА.  – Белгород, 2012. –№ 32. –  С. 239–246.7. Горбатова Л.В. Комплексна рейтингова оцінка соціально-економічної та екологічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств // Вісник Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. “Екон. Науки”. –Х.: ХНАУ, 2013. –  № 5. – С. 196–201.8. Горбатова Л.В. Врахування рівня ефективності використання сільськогосподарських земель в політиці державної підтримки аграрного сектора економіки / Д.В. Шиян, Л.В. Горбатова // Зб. наук. пр. Таврійськ. Держ. Агротехнол. ун-ту. Сер. “Екон. Науки”. – Мелітополь: Мелітопольська типографія “Люкс”, 2013. –№3 (23). – С. 210–213..


Оновлено: 28-11-2013, 14:05 / Переглядів: 1 176
 

Авторизація