Хоруженко Микола Андрійович


  • асистент;
  • напрям наукової роботи – організація використання кормових угідь в умовах радіаційного забруднення території (на прикладі господарств Ріпкінського району Чернігівської області).

Наукові праці

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:


1. Землевпорядне проектування: метод. вказівки для виконання лаб.-практ. завдань: підготовчі роботи для складання проектів землеустрою щодо обґрунтування сівозмін і впорядкування угідь/ О.Т. Лозовий, М.А. Хоруженко. –Х.: ХНАУ, –2011. –28 с.

2. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 на тему: "Складання плану землекористування (землеволодіння) та визначення площ"//уклад. О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, Т.О. Степаненко, І.І. Садовий, М.А. Хоруженко. – Х.: ХНАУ, 2014. –28 с.

 Оновлено: 28-11-2013, 14:40 / Переглядів: 1 558
 

Авторизація