Хоруженко Микола Андрійович


  • асистент;
  • напрям наукової роботи – організація використання кормових угідь в умовах радіаційного забруднення території (на прикладі господарств Ріпкінського району Чернігівської області).

Наукові праці

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

  1. Землевпорядне проектування: метод. вказівки для виконання лаб.-практ. завдань: підготовчі роботи для складання проектів землеустрою щодо обґрунтування сівозмін і впорядкування угідь/ О.Т. Лозовий, М.А. Хоруженко. –Х.: ХНАУ, –2011. –28 с.
  2. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 на тему: "Складання плану землекористування (землеволодіння) та визначення площ"//уклад. О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, Т.О. Степаненко, І.І. Садовий, М.А. Хоруженко. – Х.: ХНАУ, 2014. –28 с.
  3. 3. Забезпечення проведення землеустрою. Землевпорядні вишукування: метод. вказ. до виконання розрахунково - графічної роботи з дисципліни "Землевпорядне проектування»/О.Я. Петренко, П.Ф.Цигікал, Л.М. Макєєва, Н.В. Мокєрова., Хоруженко М.А., Тимошевський В.В.,  Х.: ХНАУ, 2016р. – 45 с.

 Оновлено: Учора, 13:16 / Переглядів: 1 721
 

Авторизація