II Всеукраїнська науково-практична конференція

    10-11 жовтня 2011 року на кафедрі іноземних мов Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва відбудеться II Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах».
    Планується проведення пленарного засідання та засідань секцій:

    1. Сучасні технології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах: проблеми та шляхи їх вирішення.
    2. Традиційні і новітні тенденції у розвитку лінгвістичної науки.
    3. Проблеми вітчизняної та зарубіжної літератури.

    Планується видання збірника матеріалів до початку конференції.

    Мови конференції: українська, російська, англійська.

    Орієнтований режим роботи: реєстрація учасників – 9.00-9.45 (10 жовтня 2011), початок роботи – о 10.00 год (11 жовтня 2011), закінчення – о 16.00 год.
    Матеріали тез, оформлені згідно з вимогами, які зазначені нижче, просимо надіслати не пізніше 1 травня 2011 року на адресу оргкомітету конференції.

    Вартість однієї друкованої сторінки 20 грн. Надсилати кошти поштовим переказом на адресу: 61082, м. Харків, вул. Міжлаука, 5/1, кв. 51. Арзамасцевій Наталії Олександрівні, конт. тел. (0572) 99-76-10, 8-050-051-33-58.
    Організаційний внесок у сумі 30 грн сплачується під час реєстрації учасників конференції. Публікація матеріалів конференції для докторів наук безкоштовна.
    

Вимоги до оформлення матеріалів


    Тези доповідей (до трьох сторінок) приймаються у вигляді файлів на дисках у форматі Microsoft Word (.doc) або один надрукований, підписаний авторами примірник та електронну версію (надсилати на адресу: 61118, м. Харків, вул. Познанська, 3, кв.41. Чорній Вікторії Леонідівні). Текст друкується на аркуші форматуА4, шрифт – Times New Roman, розмір - 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля 2,5 см. При друкуванні дотримуватися наведеної структури:

  • Прізвища та ініціали автора (авторів).
  • Назва установи / навчального закладу.
  • Назва тез доповіді (друкується великими літерами).
  • Через рядок з абзацу друкується основний текст.
  • Список літератури оформляється за вимогами держстандарту

Разом з тезами доповіді просимо надіслати заявку за наведеною формою та конверт з маркою і заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації).
    

ЗАЯВКА


Прізвище, ім’я та по батькові учасника______________________________________ ________________________________________________________________________

Вчене звання, науковий ступінь, посада______________________________________ ________________________________________________________________________
Назва і адреса організації__________________________________________________ ________________________________________________________________________

Поштова адреса (для листування), e-mail_____________________________________ ________________________________________________________________________

Телефон (з кодом міста)___________________________________________________
Назва доповіді___________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Форма участі (потрібно підкреслити):     - виступ з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв);
    - виступ з доповіддю на засіданні секції;
    - участь у засіданні секції (вказати, якої) як слухач;
    - тільки публікація;

    Необхідне технічне забезпечення (підкреслити):
- мультимедійний проектор;
- відеомагнітофон і телевізор;

Чи потрібне місце у гуртожитку, в якщо «так», то на який термін ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.

Адреса та контактний телефон оргкомітету:
62483, Харківська обл., п/в «Докучаєвське-2», навчальне містечко ХНАУ. (0572) 99-76-10 кафедра іноземних мов Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (проїзд від ст. метро «Пролетарська» маршрутним автобусом № 200 до кінцевої зупинки

Відповідальні за зв’язок з учасниками конференції:
Арзамасцева Наталія Олександрівна, e-mail: nat_arzamastseva@mail.ru.
Чорна Вікторія Леонідівна, e-mail: maatkare@yandex.ruОновлено: 30-01-2012, 21:42 / Переглядів: 1 409
 

Авторизація