Історія кафедри зоології та ентомології

 

     Історія кафедри зоології та ентомології бере початок з самого заснування університету у 1816 р., коли професори Сікорський, Ястржембський та Когутський почали читати курс зоології.

У 1840 р. засновано кафедру зоології.

     1840-1876 рр. кафедрою завідував магістр зоології, професор Л. Д. Карпинський. Співробітники кафедри та студенти вивчали тваринний світ регіону та шкідників поля, саду і лісу.

     1876-1905 рр. кафедрою завідував кандидат природознавчих наук Є. М. Васильєв. Велику увагу в цей час приділяли вивченню шкідників цукрових буряків. Сам Є. М. Васильєв став засновником системи захисту цукрових буряків від шкідливих комах.

     1905-1930 рр. кафедру очолив магістр зоології професор І. К. Тарнані (в 1914 р. він разом з інститутом переїхав до м. Харкова). За словами В. Г. Аверіна:"Иван Константинович Тарнани был до конца дней своих образцом поразительной темпераментности, живости интереса решительно ко всему. Ничего он не пропускал, все находило место в его памяти, все находило место в его обширных карманах: всевозможные баночки, склянки, пинцеты., одним словом, если бы Ивана Константиновича «обыскать» и «вытряхнуть» из его карманов всё, что там находилось, то можно было бы составить неплохую коллекцию для энтомологического кабинета. Это был неутомимый исследователь." Студенти добре підмітили:"У Тарнані все в кармані". І. К. Тарнані крім навчального процесу вивчав шкідників лісу, був штатним консультантом Харківського управління цукротрестів. На кафедрі почали вивчати гельмінтів та птахів. Вперше були розроблені елементи біологічного методу захисту. В цей період на кафедрі працювали асистент Віктор Григорович Аверін, який одночасно був, керівником ентомологічного бюро Харківської земської управи, Георгій Федорович Арнольд, Микола Миколайович Фадєєв (згодом професор Харківського державного університету).

     Після 1917 р до складу кафедри входили асистент Олександр Олексійович Устінов (згодом доктор біологічних наук. професор), Євген Васильович Клоків, кандидат сільськогосподарських (потім завідуючий лабораторією ентомології ВНДІ кукурудзи; Олександр Миколайович Рахманінов та Дмитро Варфоломійович Зайцев — видатний фахівець з систематики жуків-вусачів.

1924р.  — вперше на Україні в районі селища Савинці Харківської області під керівництвом В. Г. Аверіна та О. О. Мігуліна, використали авіацію проти італійського пруса.

     1926 р. — за ініціативою О. О. Мігуліна вперше в світі в Україні була створена служба сигналізації та прогнозу. Її інформаційне забезпечення та методи згодом лягли в основу аналогічної служби в СРСР у 1930 р.

1927 р.  — відповідно завданню Ради Праці і Оборони під керівництвом О. О. Мігуліна було проведено суцільне обстеження виноградників України на заселення філоксерою. На базі цих обстежень створена карта розповсюдження шкідника та розроблені заходи по його знищенню.

     1930-1940 рр. при кафедрі працювали та були аспірантами 11 чоловік. Після захисту дисертації М. Я. Бондарович очолив кафедру з ентомології кіровобадського СГІ (Азербайджан), І. А. Паншин — кафедру ентомології Сталінградського СГІ.

8 вересня 1932 р. на базі кафедр зоології та фітопатології був створений перший в СРСР факультет захисту рослин.

     1930-1956 рр. кафедрою завідував доктор сільськогосподарських наук, професор В. Г. Аверін, видатний вчений-енциклопедист, котрий до цього завідував відділом захисту рослин Наркомзему України. О. О. Мігулін на той період керував республіканською станцією захисту рослин. Обсяг досліджень В. Г. Аверіна був досить широкий — вивчення шкідників польових, садових та лісових культур. Засновник екологічного напрямку у вивченні шкідників. В цей період почав розроблятися біологічний захист рослин шляхом приваблювання комахоїдних птахів в лісові насадження, сади та степи, а також цілеспрямованого використання комах-хижаків.

     1956-1971 рр. кафедру очолював доктор біологічних наук, професор О. О. Мігулін, засновник пріоритетного напрямку динаміки популяції та служби сигналізації і прогнозування появи та розповсюдження шкідливих організмів в Україні (1926 р.) Олексій Олексійович Мігулін вніс значний вклад у вивчення мишовидних гризунів. Під його керівництвом захистили наукові ступені понад 20 дослідників.

1971-1991 рр. завідував кафедрою доктор біологічних наук, професор Б. М. Літвінов відомий вчений в галузі динаміки популяцій шкідників плодових та ягідних культур, продовжувач наукової школи В. Г. Аверіна та О. О. Мігуліна. Саме під керівництвом Бориса Митрофановича Літвінова було розроблено цілу низку екологічно орієнтованих системи захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів. Він підготував 2 докторів та 23 кандидатів наук для різних регіонів світу.

     1991-2008 рр. кафедру очолював доктор біологічних наук, професор, академік Білецький Євген Миколайович, автор системної теорії циклічності динаміки популяції та методу багаторічних прогнозів масового розмноження шкідливих комах (до 2030 р.). Він підготував 2 докторів та 13 кандидатів наук для різних регіонів світу.

      З 2011 р. кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук доцент Байдик Галина Василівна.

В сучасний період на кафедрі викладаються такі предмети: зоологія, загальна ентомологія, сільськогосподарська ентомологія, екологія популяцій, шкідливі нематоди, кліщі та гризуни, шкідники субтропічних культур, карантин рослин, основи наукових досліджень, інтегрований захист рослин, шовківництво, технічна ентомологія, лісова ентомологія, біологія лісових птахів та звірів, біологія ґрунтів. При кафедрі створено проблемну лабораторію екології комах, співробітники кафедри приймають участь у роботі науково-дослідного інституту фітосанітарного моніторингу. Вчені цього закладу ведуть розробку та обґрунтування засобів регулювання динаміки популяцій шкідливих та корисних організмів. На кафедрі обґрунтовано системну історію циклічності динаміки популяцій та її технологічне рішення щодо розробки методів багаторічного прогнозу масових розмножень шкідливих комах, розроблено міжсистемний метод прогнозування. Цей метод широко застосовують на Україні, в країнах СНД, Африки, Близького та Середнього Сходу, Китаї. Разом із кафедрами інформатики та фітопатології створене автоматизоване робоче місце фахівця із захисту рослин. Одночасно із підготовкою спеціалістів нової формації кафедра готує науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації. При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. За останні 50 років підготовлено 6 докторів та близько 80 кандидатів наук. Співробітники кафедри разом з іншими членами Харківського ентомологічного товариства видають журнал "Известия харьковского энтомологического общества". Дослідження співробітників кафедри зоології та ентомології разом з дослідженнями інших кафедр факультету знаходять відображення у «Віснику ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія фітопатологія та ентомологія». Ці журнали користуються великою популярністю як на Україні так і за її кордонами. Викладачі кафедри є членами Українського ентомологічного товариства та приймають активну участь у його діяльності.Оновлено: 25-12-2012, 11:47 / Переглядів: 1 362
 

Авторизація