КАФЕДРА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА БУДІВНИЦТВА

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2",  навчальне містечко ХНАУ

корпус 5, поверх 4

Email: knaspibud@knau.kharkov.ua

Завідувач

кафедри

Гопцій Олександр Борисович

кандидат економічних наук, доцент, професор ХНАУ

корпус 5, поверх 4, к. 406

Лаборантська

корпус 5, поверх 4, к. 406

тел.: 0507033264; 0967180191
 

   Кафедра здійснює випуск фахівців за напрямом підготовки 193 «Геодезія та землеустрій»за спеціальностями 8.08010103 «Землеустрій та кадастр», 8.08010104 «Оцінка земель та нерухомого майна». Заняття проводяться зі студентами денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, магістр.

 

Історія кафедри

 

Науково-дослідна робота кафедри 

   Всі викладачі є виконавцями науково-дослідної теми «Дослідження сучасних технологій та методик щодо використання території населених пунктів та сільських території, розвитку інфраструктури та їх розбудови» (номер державної реєстрації 0118U1002009) (керівник Гопцій О.Б.).

 1. Гопцій Олександр Борисович – «Вибір і відведення земель для територіального розвитку населеного пункту з урахування правових, економічних і соціальних вимог у генеральних планах та іншій містобудівній документації»
 2. Соловйова Ольга Семенівна – «Особливості планування малих населених місць у контексті сталого розвитку»
 3. Губіна Марія Володимирівна – «Сучасні вимоги та особливості щодо створення генеральних планів сільських населених пунктів»
 4. Масленнікова Вікторія Вікторівна – «Сільські території: теоретико-методологічні засади»
 5. Черевко Іван Володимирович – «Основні напрями визначення ефективності інтенсифікації використання земельних ресурсів сільських територій»
 6. Загній Дмитро Миколайович – «Вплив якості генерального плану, як основної містобудівної документації, на визначення грошової оцінки земель території населених пунктів»

 

   З моменту створення кафедри, станом на 1.10.2018 р., на кафедрі підготовлено і опубліковано три наукових статті у фахових виданнях України, дві з яких в наукових періодичних виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз. Також опубліковані тези двох доповідей  та тези шести магістрів (під керівництвом викладачів кафедри) на науково-практичну інтернет-конференцію «Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні».

   Також за цей період складені два навчальні посібники: «Будівельна справа. Частина І (Основи будівництва, будівельні матеріали та їх застосування) та Будівельна справа. Частина ІІ (Основні елементи будівель та їх влаштування); методичні рекомендації для  слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни  (для освітньої програми «магістр» зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) «Регіональні програми використання та охорони земель».

 

Наукова та навчально-методична робота:

 

   На базі кафедри планується відкрити спеціальність 191 «Архітектура та містобудування». У звʼязку з цим кафедрою розроблено освітньо-професійну програму даної спеціальності та підготовлено ліцензійну справу. 

 

Основне методичне забезпечення:


:  Основне наукове та метод.забезпечення (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  Основне наукове та метод.забезпечення
3,99 Mb [10-12-2018, 11:03]  


Склад кафедри 

 1. Гопцій Олександр Борисович (завідувач кафедрою) кандидат економічних наук, доцент, професор ХНАУ;
 2. Соловйова Ольга Семенівна, кандидат мистецтвознавства, доцент;
 3. Губіна Марія Володимирівна, кандидат архітектури, доцент;
 4. Масленнікова Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент;
 5. Черевко Іван Володимирович, кандидат економічних наук, доцент;
 6. Загній Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, доцент;
 7. Макеєва Вікторія Борисівна – старший лаборант.

  Оновлено: 10-12-2018, 11:04 / Переглядів: 3 387
 

Авторизація