Кафедра інформаційних технологій, консалтингу і туризму

 

Адреса

Україна, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ

корпус 3, поверх 1

Завідувач

кафедри

Бутенко Тетяна Андріївна

кандидат економічних наук, доцент

корпус 3, поверх 1кімната 112

тел.: (057) 709-03-01

Лаборантська

корпус 3, поверх 1, кімната 118

тел.: (057) 709-03-01

E-mail:

ekon_kiber@knau.kharkov.ua


 

   Кафедра інформаційних технологій, консалтингу і туризму є головним структурним підрозділом, що забезпечує супровід навчального процесу шляхом підтримки апаратного та програмного забезпечення інформаційних ресурсів університету.

   Кафедра має три тематичні навчальні аудиторії та чотири комп`ютерних класи, які підключені до мережі Internet, що дозволяє викладачам, спеціалістам, аспірантам та здобувачам вищої освіти підвищувати свій інформаційний рівень.

   Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів і магістрів за всіма спеціальностями, викладаючи дисципліни за такими напрямами:

 • інформатика;
 • інформаційні системи і технології;
 • моделювання економічних та технологічних процесів;
 • аграрний консалтинг

Історія кафедри

 

Науково-дослідний напрям роботи кафедри

 «Інформаційне забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств агропродовольчого комплексу» - номер державної реєстрації 0116U008029.

 

   Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри:

 • доцент Т.А. Бутенко  – «Інформаційно-консультативне забезпечення ефективної діяльності агропідприємств»; «Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю агропідприємств»;
 • доцент В. М. Дьоміна – «Моделювання систем стратегічного управління на рівні регіону»;
 • доцент Н.М. Проценко – «Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств», «Вдосконалення системи інформаційного забезпечення агропромислового виробництва і сільського населення», «Економіко-математичне моделювання в дослідженні шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств»;
 • доцент  Ю.В. Синявіна – «Вдосконалення системи інформаційного забезпечення управління виробництвом продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах»; «Моделювання організаційно-виробничих рішень у птахівництві»; «Оптимізація виробничої структури птахопідприємства»;
 • доцент Ю.О. Сотников  – «Використання інформаційних технологій при дослідженні складних біологічних систем», «Математичне моделювання процесів ґрунтоутворення»;
 • старший викладач В.М. Сирий  – «Комп'ютерне моделювання в технологіях переробки та збереження сільськогосподарської продукції».

   Результати наукових досліджень співробітників кафедри були підтверджені авторськими свідоцтвами:

 • «Спосіб визначення ефективності стимуляції розвитку ооцит-кумулюсних комплексів» (доцент Погорелов О.С., доцент Сотников Ю.О.) – патент України на корисну модель № 38223;
 •  «Спосіб визначення хлорофілу у листках озимої пшениці» (доцент Погорелов О.С., доцент Сотников Ю.О.) – патент України на корисну модель № 45171;

   За результатами наукової діяльності у 2014 році було опубліковано монографію «Підвищення економічної ефективності використання технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств в рослинництві» (Олійника О.В., Проценко Н.М.).

 

          Навчально-методична робота

   Колектив кафедри першочергову увагу приділяє науково-методичному забезпеченню навчального процесу. За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено вісім підручників і навчальних посібників, шість з яких видано з грифом Міністерства аграрної політики України, зокрема „Методи оптимізації в економіці”, „Сучасні моделі дослідження операцій в економіці”, „Математичне програмування”, „Інформаційні системи та технології в аграрному менеджменті”, „Інформатика та комп’ютерна техніка”, „Комп’ютерна техніка та програмування”, “Інформатика та обчислювальна техніка”.

   Міністерством освіти та науки України підручник професора Ульянченка О.В. „Дослідження операцій в економіці”, який не має аналогів в Україні, рекомендований для студентів усіх вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які готують фахівців економічного профілю.

   Для кожної навчальної дисципліни підготовлено навчально-методичні матеріали для набуття знань здобувачами вищої освіти очної та заочної форм навчання, а також для слухачів Інституту післядипломної освіти.

 

  

Основне методичне забезпечення:

 
Оновлено: 18-10-2018, 15:09 / Переглядів: 14 689
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок