Кафедра менеджменту і адміністрування

 

Адреса:

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ
корпус 3, поверх 4

Завідувач

кафедри:

Гуторов Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор

корпус 3,  поверх 4, к. 412

E-mail:

kaf.mia.knau@gmail.com

Лаборантська:

корпус 3, поверх 4, к. 413

тел.: (0572) 99-72-58

   Призначення кафедри – формування висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з менеджменту. Кафедра менеджменту і адміністрування є випусковою на факультеті менеджменту і економіки зі спеціальностей «Менеджмент»та «Публічне управління та адміністрування».

 

Історія кафедри

 

Науково-дослідна робота

   Тема наукових досліджень кафедри: «Теоретичні і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі» (номер державної реєстрації   0115U006916).

   Кожен викладач кафедри здійснює наукові дослідження в рамках наукової тематики кафедри. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях, у  міжнародних стажуваннях.

   На кафедрі функціонує навчально-науковий центр удосконалення дидактичних основ підготовки управлінських кадрів аграрного профілю. З ініціативи кафедри створено Харківську обласну громадську організацію «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Кожний співробітник кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами.

   За період існування на кафедрі менеджменту  і адміністрування успішно захищено три докторські (Л.О. Антоненко, М.О. Бєсєдін, В.М. Нагаєв) та дванадцять кандидатських дисертацій (Л.І. Михайлова, З.Г. Ярочкіна, О.М. Таран, Н.І. Шиян, О.О. Гуторова, Д.К. Черкашин, С.В. Шерстюк, Н.В. Прозорова, Т.О. Степаненко, О.М. Стасенко, Н.В. Кондратюк, А.О. Калашніков).

   Пріоритетними для кафедри є комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками і високий рівень викладання менеджерських дисциплін, всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців.

   Усі викладачі кафедри здійснюють керівництво науковими студентськими гуртками з дисциплін; підготовкою студентських публікацій у збірниках наукових праць;  беруть участь у наукових конференціях; готують студентів до олімпіад обласного та всеукраїнського рівнів; проводять конкурси на кращий курсовий проект та кращий звіт з комплексної виробничої практики.

 

Навчально-методична робота

   Пріоритетними для кафедри є комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками і високий рівень викладання менеджерських дисциплін, всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців. У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання: розв’язання аналітично-розрахункових задач і ситуаційних вправ; комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; тестування для оцінювання рівня професійних знань, умінь і навичок. У роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, упровадженням інноваційних технологій та методів.

   Вони створюють умови для комплексної підготовки фахівців, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки, гармонізації навчального процесу, що дає змогу майбутнім фахівцям отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін, оволодіти професією і мати широкий світогляд. 

   Комплексний підхід до якісної освіти забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

 

Науково-практичні послуги 

   Співробітники кафедри надають постійну допомогу виробництву. На кафедрі укладені договори з дев?ятьма підприємствами Харківської області. Щороку для виробництва Харківської області проводяться науково-практичні конференції, семінари, дні інформації, надається методична допомога господарствам, надаються консультації працівникам підприємств та закладів, проводяться виставки, читаються лекції.

 

Кафедра пропонує зацікавленим організаціям та особам виконання таких робіт і послуг:

Оновлено: 28-01-2020, 09:54 / Переглядів: 20 596
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок