Кафедра рослинництва

Адреса:

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ
корпус 2, поверх 4

Завідувач

кафедри:

Рожков Артур Олександрович

доктор сільськогосподарських наук, професор

корпус 2, поверх 4, к. 412

тел.: (0572) 99-77-40

E-mail: zms19760403@ukr.net

Лаборантська:

корпус 2, поверх 4, к. 416

тел.: (0572) 99-77-40

E-mail: kaf.rosl-va@knau.kharkov.ua або

roslynnytstva@gmail.com

  

     Історія кафедри

 

   Науково-дослідна робота

   Основним науковим напрямом кафедри протягом більш ніж сторіччя традиційно залишається агроекологічне обґрунтування комплексу заходів, що забезпечують формування високих сталих і високоякісних урожаїв польових культур. Серед проблемних питань ? вивчення біології сільськогосподарських рослин і розроблення на цій основі найбільш досконалих технологій вирощування спрямованих з одного боку ? на екологізацію виробництва, а з другого ? на максимально можливе розкриття ресурсного потенціалу культур.

   Учені кафедри продовжують традиції наукової школи рослинників-екологів. Рік заснування наукової школи – 1891. Серед її фундаторів видатні вчені: професор П. В. Будрін (1857–1939), академік АН України М. М. Кулешов (1890–1968), професор Г. В. Пилипець (1900–1995).

   Серед продовжувачів цієї школи професор Г. В. Коренєв, професор В. С. Цибулько, професор О. П. Якименко, професор Л. О. Марченко, член-кореспондент НААН України, професор М. А. Бобро; професор М. К. Їжик, професор Г. К. Фурсова; ректори ВНЗ: Г. Ф. Наумов (Харківський ДАУ ім. В. В. Докучаєва), В. С. Кочетков (Ворошиловградський СГІ), відомі вчені науково-дослідних установ, доктори наук, заслужені працівники сільського господарства: О. Т. Гуленко, В. К. Чуйко, М. Р. Асика, В. М. Костромітін, Е. Р. Ермантраут, С. І. Попов, С. І. Корнієнко.

   Значний внесок у розвиток наукової школи зробили також і такі учні академіка М. М Кулешова і професора Г. В. Пилипця; доценти В. І. Григор’єв (кормовиробництво), П. Д. Шапоренко, Є. В. Шпорт, Т. С. Слободюк, Є. П. Мещеряков, Д. І. Фурсов (насінництво і насіннєзнавство).

   Нині школу рослинників-екологів разом із визнаним у світі науковцем ? професором М. А. Бобро продовжують розвивати його учні та послідовники: професори Є. М. Огурцов, А. О. Рожков, О. В. Чигрин й інші.

   Серед вихованців школи рослинників-екологів 20 докторів 140 кандида-тів наук, з них 19 ? з країн далекого зарубіжжя, зокрема Китаю, Конго, Того, Нігерії, Беніну, Мадагаскару, Сирії, Камбоджі, Палестини та ін.

   За безпосередньої участі кафедри рослинництва у творчій співдружності з інститутами НААН України розроблені і впроваджені в сільськогоспо-дарське виробництво високоефективні технології:

 • українська інтенсивна технологія виробництва буряків цукрових;
 • енерго- і ресурсоощадна технологія вирощування пшениці озимої;
 • визнана у світі технологія підвищення продуктивності буряків цукрових на основі передзбиральної обробки посівів регуляторами росту, яка в 1986–1987 рр. була представлена на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки УРСР (М. А. Бобро, О. І. Грінченко та ін.);
 • технологічний регламент вирощування, зберігання і переробки цукрових буряків, згідно з яким працювали більшість цукрових заводів України і країн СНД (М. А. Бобро, С. І. Князев);
 • адаптивна технологія вирощування пшениці ярої з використанням вітчизняного біопрепарату “Гумісол” для обробки насіння і посівів, завдяки якій досягнуто значне збільшення посівних площ в Україні з 150 (1996 р.) до 526 тис. га (2005 р.);
 • технології вирощування основних польових культур, зокрема технологія вирощування буряків цукрових, кукурудзи, сої, картоплі, олійних культур родини капустяних (М. А. Бобро, С. І. Корнієнко, Ю. В. Будьонний, Є. М. Огурцов);
 • технологія підвищення продуктивності цукрових буряків з використанням фізіологічно активних речовин (М. А. Бобро, С. І. Корнієнко);
 • перспективний високоякісний смужковий спосіб сівби зернових і бобових культур на основі звуження міжрядь до 9–10 см, замість15 см;
 • відновлення вирощування ярої пшениці в АР Крим (М. А. Бобро, А. О. Рожков, Е. В. Ніколаєв, А. М. Ізотов, О. Д. Грицай, 2001–2005 рр.);
 • енергоощадна технологія вирощування цукрових буряків на базі інтегрального трактора ХТЗ (2001–2005 рр.) (В. Ф. Пащенко, М. А. Бобро);
 • розробка рекомендацій “Технологія вирощування високоякісного зерна ярої пшениці в Лісостепу Україні” (2006 р.) (М. А. Бобро, А. О. Рожков);
 • Науково-організаційні заходи по проведенню весняно-польових робіт в господарствах Харківської області в 2012 р. – Х., 2012 р. (М. А. Бобро, С. І. Попов, А. О. Рожков);
 • Перелік наукових розробок, які були випробувані центрами наукового забезпечення АПВ регіонів в 2009 р. і рекомендовані для впровадження у виробництво. – К., 2010 р. (М. А. Бобро, С. І. Попов).

Загальна кількість публікацій кафедри рослинництва за роки її існування – понад 1300, у т.ч.:

 • у зарубіжних виданнях – 65;
 • у наукових збірниках – 42;
 • навчальних посібників – 24;
 • наукових статей – понад 1050;
 • наукових розробок – більше 70;
 • авторських свідоцтв – 26;
 • монографій – 31.

Кількість цитувань авторів у зарубіжних виданнях – 75.

   Близько 25% основних результатів наукової продукції виконані на рівні світового визнання, зокрема роботи з теорії і практики вирощування пшениці озимої та ярої, тритикале, кукурудзи, буряків цукрових, соняшнику, застосування фізіологічно активних речовин і полімерних добрив у рослинництві та ін. 

 

    Навчально-методична робота

Найбільш вагомими виданнями кафедри до початку XXI ст. є:

 1. Будрин П. В. Бобовые зерновые растения. Культура гороха, бобов конских, чечевицы, фасоли, люпина и других растений [монография] / П. В. Будрин. ? Москва, 1920. ? 190 с.

 2. Пилипець Г. В. Еспарцет [монографія] / Г. В. Пилипець. ? Киев «Укрсільгоспвидав», 1953. ? 15 с.

 3. Кулешов Н. Н. Кукуруза [монография] / Н. Н. Кулешов. ? Москва,    1958. ? 156 с.

 4. Пилипец Г. В. Квадратный способ возделывания сахарной свеклы [монография] / Г. В. Пилипец. ? Харьков, 1959. ? 108 с.

 5. Кулешов Н. Н. Путь к высоким урожаям кукурузы [монография] / Н. Н. Кулешов. ? Москва, 1961. ? 200 с.

 6. Кулешов Н. Н. Агрономическое семеноведение [учебное пособие] / Н. Н. Кулешов. ? Москва, 1963. ? 127 с.

 7. Коренев Г. В. Биологическое обоснование сроков и способов уборки хлебов [монография] / Г. В. Коренев. ? Киев, 1967. ? 149 с.

 8. Якименко О. П. Просо [монография] / О. П. Якименко. ? Москва, 1975.

 9. Якименко О. П. Гречиха [монография] / О. П. Якименко. ? Москва, 1982.

 10. Цыбулько В. С. Трофические

 закономерности фотопериодизма растений [монография] / В. С. Цыбулько. ? Київ: Наукова думка, 1978. ? 208 с.

 11. Шапоренко П. Д. Биологические основы селекции и семеноводства перспективних кормових культур [монография] / П. Д. Шапоренко. ? Киев, 1992. ? 229 с.

 12. Цыбулько В. С. Метаболические закономерности фотопериодической реакции растений [монография] / В. С. Цыбулько. ? Киев, 1998. ? 181 с. 

   

Найбільш значущі праці кафедри за останній період

Монографії

 • Огурцов Є. М. Соя у Східному Лісостепу України [монографія] / Є. М. Огурцов. – Харків, 2008. – 270 с.
 • Рожков А.О. Яра пшениця у Східному Лісостепу України [монографія] / А.О. Рожков. – Харків: Майдан, 2010. – 232 с.
 • Вовченко Ю. В. Гірчиця: Біологія формування врожаю на насіннєутво-рення [монографія] / Ю. В. Вовченко. ? Харків, 2012. ? 127 с.
 • Формування продуктивності тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України [кол. монографія] / А. О. Рожков, В. К. , С. М. Каленська, М. А. Бобро. – Харків: Майдан, 2014. – 340 с.
 • Управління продуктивністю посівів пшениці твердої ярої в Лівобереж-ному та Північному Лісостепу України [кол. монографія] / А. О. Рожков, В. К. , С. М. Каленська та ін. – Харків: Майдан, 2015. – 434 с.
 • Адаптивна технологія вирощування сої у Східному Лісостепу України [кол. монографія] / Є. М. Огурцов, В. Г. Міхєєв, Ю. В. Бєлінський та ін. ? Харків, 2016. ? 272 с.

Навчальні посібники

 • Бобро М. А. Основи прогнозування та програмування врожайності сільськогосподарських культур: навчальний посібник / М. А. Бобро,  В. Я. Бухало, Г. І. Сухова. – Харків, 2005. – 78 с.
 • Мещеряков Є. П. Основи наукових досліджень в агрономії: навчальний посібник / Є. П. Мещеряков, В. Я. Бухало. – Харків, 2005. – 88 с.
 • Рослинництво: лабораторно-практичні заняття. Ч.1. Зернові культури /    Г. К. Фурсова, Д. І. Фурсов, В. В. Сергєєв. – Харків: ТО „Ексклюзив”, 2004. – 380 с.
 • Рослинництво: лабораторно-практичні заняття. Ч.2. Технічні і кормові культури / Г. К. Фурсова, Д. І. Фурсов, В. В. Сергєєв. – Харків: ТО „Ексклюзив”, 2008. – 356 с.
 • Рослинництво: лабораторно-практичні заняття / Д. М. Алімов, М. Д. Білоножко, М. А. Бобро та ін.; за ред. М. А. Бобро та ін. – Київ: Урожай, 2001. – 392 с.
 • Бухало В. Я. Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур: посібник 2-е вид. перевид. та доп. / В. Я. Бухало, Г. І. Сухова. Харків, 2014. – 79 с.
 • Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / редкол.: М. В. Зубець (голова) та ін. – Київ: Аграрна наука, 2010. – 986 с.
 • Рожков А. О. Рослинництво: навчальний посібник / А. О. Рожков,   Є. М. Огурцов. ? Харків, 2016. ? 363 с.
 • Технології виробництва продукції рослинництва: навчальний посібник / А. О. Рожков, Є. М. Огурцов, А. М. Свиридов й ін. ? Харків, 2017. ? 640 с.
 • Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник: у 2 кн. ? Кн. 1. Теоре-тичні аспекти дослідної справи / А. О. Рожков, В. К. , С. М. Кален-ська та ін.; за ред. А. О. Рожкова. ? Харків: Майдан, 2016. ? 316 с.
 • Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник: у 2 кн. ? Кн. 2. Ста-тистична обробка результатів агрономічних досліджень / А. О. Рожков,  В. К. , С. М. Каленська й ін.; за ред. А. О. Рожкова. ? Харків: Майдан, 2016. ? 316 с.
 • Рожков А. О. Глобальні проблеми в агрономії: навчальний посібник / А. О. Рожков, М. А. Бобро, В. В. Волощенко. ? Харків, 2017. ? 250 с.

Статті у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях

 • Бухало В. Я. Вплив густоти рослин на формування урожаю кукурудзи на зерно в умовах східного Лісостепу України / В. Я. Бухало, Г. І. Сухова // Вісник ХНАУ. ? 2012. ? № 2. – С. 172?176.
 • Бухало В. Я. Вплив Гумату амонію на урожайність ярого ячменю / В. Я. Бухало, А.О. Алексєєнко // Вісник ХНАУ. ? 2012. ? №1. – С. 34?48.
 • Рожков А. О. Зв’язок між факторами рослинництва: нормою висіву, способами сівби та дружністю розвитку посівів пшениці ярої  твердої /   А. О. Рожков // Вісник ХНАУ. ? 2012. ? № 1. – С. 14?29.
 • Поташова Л. М. Роль інокуляції та біостимуляції в підвищенні продуктивності квасолі / Л. М. Поташова, Ю. М. Поташов // Вісник ХНАУ. ? 2012. ? № 1. – С. 100?105.
 • Сухова Г. І. Формування елементів продуктивності сочевиці залежно від особливостей сорту / Г. І. Сухова // Вісник ХНАУ. ? 2012. ? № 1. –          С. 106?111.
 • Дерев’янко І.О. Визначення жаростійкості та летальних температур для рослин ячменю ярого / І. О. Дерев’янко, Н. П. Турчинова // Вісник  ХНАУ. ? 2012. ? № 1. – С. 227?230.
 • Бобро М. А. Урожайність і якість зерна пшениці озимої і ярої залежно від позакореневих підживлень з використанням карбаміду і сірчано-кислого магнію в східній частині Лісостепу України / М. А. Бобро, Г. Ф. Оль-ховський, Л. В. Кошляк // Вісник ХНАУ. ? 2013. ? № 9. – С. 344?352.
 • Огурцов Е. Н. Регулирование засоренности посевов сои механическими и химическими способами в Левобережной Лесостепи Украины / Е. Н. Огурцов, Ю. В. Белинский // Аграр. наука Азербайджана: науч.-теор. журн. – Баку, 2013. – № 4. – С. 37–41.
 • Огурцов Е. Н. Влияние способов посева на продуктивность сои в Левобережной Лесостепи Украины / Е. Н. Огурцов, Ю. В. Белинский // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – Горки, 2014. – № 3. – С. 45–48.
 • Деревянко И. А. Динамика накопления сухого вещества у образцов ячменя ярового с разной засухоустойчивостью / И. А. Деревянко // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – Горки, 2014. – № 4. – С. 76–79.
 • Огурцов Є. М. Продуктивність фотосинтезу сої залежно від погодних умов і технологічних прийомів вирощування в східній частині Лівобе-режного Лісостепу України / Є. М. Огурцов, Ю. В. Белінський // Вісн. центру наук. забезпечення АПВ Харк. обл. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 43–49.
 • Rozhkov A. A. Variability weight grains with ear of spring triticale depending on the effect seeding rate and method of sowing / A. A. Rozhkov // Вісник ХНАУ. – 2014. ? № 1. – С. 5?13.
 • Рожков А. О. Показники фотосинтетичного потенціалу пшениці твердої ярої залежно від впливу позакореневих підживлень і способів сівби /      А. О. Рожков, М. А. Бобро // Вісн. ХНАУ. ? 2014. ? № 2. – С. 5?19.
 • Бобро М. А. Фотосинтетична продуктивність сої залежно від способів основного обробітку ґрунту і способів сівби в східній частині Лісостепу України / М. А. Бобро, Є. М. Огурцов, Ю. В. Белінський // Вісн. ХНАУ. ? 2014. ? № 2. ? С. 28?39.
 • Міхєєв В. Г. Вплив сумішок гербіцидів на кількість і сиру масу бур'янів в посівах рослин сої різних груп стиглості в східній частині Лівобережного Лісостепу України / В. Г. Міхєєв // Вісн. ХНАУ. – 2014. ? № 2 р. – С. 90?95.
 • Рожков А. О. Формування біометричних показників тритикале ярого залежно від способі сівби та норми висіву / А. О. Рожков // Вісн. ЛНАУ. ? 2015. ? № 19. ? С. 117?124.
 • Рожков А. О. Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту Докучаєвський 15 /         А. О. Рожков, С. В. Чернобай // Вісн. ПДАА. ? 2015. ? № 3. ? С. 44?49.
 • Рожков А. О. Вплив строків сівби та норми висіву на польову схожість і виживаність пшениці озимої / А. О. Рожков, Т. В. Рижик // Міжнар. наук. журн. «Science Rise». ? 2016. ? № 5/1(22). ? С. 51?57.
 • Рожков А. О. Формування продуктивності колоса рослин пшениці озимої залежно від строку сівби та норми висіву / А. О. Рожков, М. А. Бобро,     Т. В. Рижик // Вісн. ПДАА. ? 2016. ? № 1?2. ? С. 44?49.

Відеопосібники:

 • Бобро М. А. Колекційний розсадник польових культур на дослідному полі ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. 1999–2005 рр. / М. А. Бобро, Є. М. Огур-цов. – Х., 2005 р.
 • Агротехнологія – педагогічно-програмний засіб. Для студ. аграрних спеціальностей, технікумів, училищ / А. О. Рожков, М. А. Бобро,  А. М. Свиридов та ін. – Х., 2006.
 • Технологічні та екологічні заходи для стабілізації виробництва високо-якісного зерна у Східному лісостепу та Степу України / М. А. Бобро, А. О. Рожков, С. І. Попов та ін. – Х., 2006 р.

Відео матеріали

Увага! У Вас немає прав для перегляду прихованого тексту.

Аудіо матеріали

  Оновлено: 5-11-2019, 12:53 / Переглядів: 20 754
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок