Кафедра статистики і економічного аналізу

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ
корпус 1, поверх 4

Завідувач кафедри

Ярова Валентина Василівна

кандидат економічних наук, доцент

корпус 1, поверх 4, кімната 405

тел.: (0572) 99-73-71

Лаборантська

корпус 1, поверх 4, кімната 411

тел.: (0572) 99-73-71

Посилання на соціальні мережі

https://www.facebook.com/groups/250516376639621 

  

Новини кафедри

 Вітаємо з ювілеєм Горкавого В.К. 

«Губкочёты», або пригоди групи 1-1 ФОФ на туристичному зльоті 

 


 

   Кафедра статистики і економічного аналізу є випускаючою на факультеті обліку і фінансів за спеціальностями 8.03050901 «Облік і аудит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит». Підготовка студентів здійснюється на денній і заочній формах навчання за освітніми ступенями бакалавр та магістр, а також в інституті підвищення кваліфікації.

 

Завдання кафедри:

·        надати студентам фундаментальні знання в галузі статистики, економічного та фінансового аналізу, економетрії, моделюванні економічних процесів, соціальної відповідальності;

·        сприяти розвитку навичок у студентів вирішення конкретних економічних завдань і прийняття відповідних управлінських рішень;

·        удосконалювати методи науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників;

·        підвищувати якість освітнього процесу, посилюючи зв'язок з практикою;

·        формувати у студентів комплексне уявлення про економічні процеси, що відбуваються в господарюючих суб'єктах.

   За останні роки на кафедрі склався високопрофесійний колектив, в якому майстерність і досвід провідних викладачів доповнюється творчими інноваціями молоді. Викладачі кафедри активно пишуть монографії та навчальні посібники, беруть участь в  Міжнародних та Всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях, конгресах. Студенти факультету обліку і фінансів під керівництвом викладачів кафедри щорічно стають переможцями конкурсів на кращу наукову роботу.

   Отримана освіта дозволяє випускникам бути не тільки гарними, конкурентоздатними фахівцями, затребуваними на ринку праці, а й всебічно розвиненими особистостями. 


ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СТАТИСТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА КАФЕДРИ СТАТИСТИКИ І ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


 

Історія кафедри

    Перші відомості про вивчення статистики в Ново-Александрійському інституті сільського господарства та лісівництва з’явилися в 1879 р. Тоді курс статистики викладався на кафедрі загального та спеціального законодавства з основами політичної економії. Лекції зі статистики читали Антонович А.Я. (1879–1882 рр.),Скворцов О.І.  (1883–1885 рр.),Поповиченко Я.Є. (1886–1892 рр.). З 1894 до 1899 рр. в Ново-Александрійському інституті існувала кафедра загальної, сільськогосподарської та лісної статистики, яку  очолював Фортунатов О.Ф.(1856-1925 рр.). Він був автором 250 наукових праць, більшість яких статистичні або пов’язані зі статистикою.

    У 1900 р. за розпорядженням Міністерства освіти в Ново-Александрійському інституті було організовано кафедру політичної економії і статистики як самостійну структурну одиницю. Кафедра проіснувала до евакуації інституту в Харків у 1914 р. З того часу статистичні дисципліни читалися на різних кафедрах: курс загальної і сільськогосподарської статистики – на кафедрі економіки й організації сільського господарства, очолюваній відомим економістом, проф. Челінцевим О.М., курс лісної статистики – на створеній у 1916 р. кафедрі державного лісового господарства і лісної статистики, очолюваній проф. Колесниковим О.І.

У 20-30-х рр. ХХ ст. значний внесок у науку зробили проф. Палій І.І. і асист. Бондаренко В.В. (пізніше – доктор економічних наук, завідувач відділу інституту економіки АН України).

   Роботу кафедри статистики і обліку було поновлено в 1948 р. у складі факультету економіки й організації сільськогосподарського виробництва. Тоді на кафедрі працювало чотири викладачі. Першим її завідувачем був проф. Бутко С.Д. У 1962 р. у зв’язку з переведеннямБутка С.Д. до Дніпропетровського сільськогосподарського інституту кафедру статистики і обліку очолив проф. Галкін О.Ф. Під його керівництвом було підготовлено 50 кандидатів економічних наук.

   У 60-ті рр. у звязку із збільшенням прийому студентів на економічний факультет кількість викладачів кафедри зростала, і в 1968 р. утворилися дві самостійні кафедри: статистики і економічного аналізу та бухгалтерського обліку і фінансів.

  Першимзавідувачемкафедристатистикиіекономічногоаналізуставдоцент, кандидатекономічнихнаук Олійник В.Й., відомийекономіст-аграрник, висококваліфікованийпедагогіметодист. Він опублікував понад 100 наукових праць, зробивши істотний внесок у теорію і практику спеціалізації, концентрації та інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, у розробку методології економіко-статистичного аналізу. Під керівництвом Олійника В.Й. було підготовлено 10 кандидатів економічних наук.

    У 1986-1987 рр. кафедру очолював проф. Кругляк Б.С., а з 1988 р. по 2017 рік завідувачем був професор Горкавий В.К., з 2017 року по теперішній час завідуючим кафедри є Ярова В.В.

   Серед відомих випускників, які були дипломниками кафедри, можна назвати: доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів,проректора з наукової роботи Харківського НАУ імені В.В. Докучаєва Олійника О.В., кандидата економічних наук, доцента, декана факультету обліку і фінансів Сумського НАУ Строченко Н.І., доктора економічних наук, професора кафедри економіки підприємства Харківського НАУ імені В.В. Докучаєва Олійник Т.І., кандидата економічних наук, доцента, завідувача кафедри бухгалтерського обліку Сумського НАУ Михайлова М.Г., кандидата економічних наук, доцента Чернігівського державного педагогічного університету Мех Л.М.

 

Науково-дослідна робота кафедри

   Колектив кафедри проводить дослідження з комплексної теми: “Удосконалення методології аналізу виробничих ресурсів і розробка заходів підвищення ефективності їх використання в аграрних формуваннях”.

Наукова робота кафедри координується з Національним науковим центром “Інститут аграрної економіки”, а в університеті – з кафедрою економіки підприємства.

На сучасному етапі колектив кафедри працює над дослідженням таких питань:

 • удосконалення методології статистико-економічного аналізу і обґрунтування системи показників ефективності аграрної праці;
 • макроекономічні проблеми оцінки динамічних процесів;
 • розробка методологічних засад формування мотиваційного механізму конкурентоспроможної робочої сили;
 • організаційно-економічне забезпечення функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в сільському господарстві;

    Результати наукових досліджень викладачів і аспірантів кафедри апробувалися на міжнародних науково-практичних конференціях

Харківського національного аграрного університету, Національної академії державного управління при Президентові України,

Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, Білоцерківського аграрного університету, Луганського національного аграрного університету та інших вищих навчальних і наукових закладів.

   За результатами наукових досліджень викладачами і аспірантами кафедри у 2011 р. опубліковано більш 50 праць загальним обсягом біля 40 друк. аркушів. Значна частина цих праць опублікована в міжнародно визнаних фахових виданнях, на окремі з них є посилання в міжнародних журналах.

   Результати наукових досліджень кафедри використовуються в навчальному процесі, зокрема під час вивчення питань ресурсного потенціалу, аналізу формування та диференціації доходів сільськогосподарських виробників, продуктивності аграрної праці, взаємовідносин підприємств аграрного сектора, ефективності агропромислового виробництва в умовах багатоукладної економіки, використання рейтингів в економічному аналізі.

   За матеріалами наукових досліджень за останні де’вять років сім викладачів і аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації: Мех Л.М., Панченко С.І., Остапенко Р.М., Пеняк Ю.С., Ментей О.С., Ульянченко Н.В., Чернякова В.О., Зубова О.В., Герасименко Ю.С.  Мех Л.М. виграла гранд на проведення наукових досліджень з питань педагогіки вищої школи, який фінансується Конгресом США.

   Викладачі кафедри надають допомогу сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, а також статистичним органам Харківської області в удосконаленні економічної роботи і впровадженні наукових розробок у виробництво. Професор Горкавий В.К. надає практичну допомогу приватному підприємству “Довжик” Золочівського району Харківської області з питань інтеграції сільськогосподарського і промислового виробництва, оренди землі і майна, розробки і впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва.

   Доцент Александрова А.І. бере участь в обстеженні фермерських господарств Харківської області і надає практичну допомогу фермерським господарствам “Альфа” Золочівського району, “Світанок” Близнюківського району, “Краснопавлівське” Первомайського району, “Колос” Шевченківського району, фермерському господарству Коньшина В.Д. та “Райдуга” Куп’янського району Харківської області з питань оптимізації виробництва і підвищення ефективності їх функціонування. Підтверджений економічний ефект від упровадження наукових розробокАлександрової А.І. тільки по фермерському господарству “Альфа” Золочівського району становить 52 тис. грн.

 

Навчально - методична робота

     Головним змістом роботи колективу кафедри є вдосконалення навчально-методичної, наукової і виховної роботи та підвищення якості підготовки фахівців для агропромислового комплексу.

   Згідно з діючими навчальними планами кафедра забезпечує статистичну і аналітичну підготовку студентів шляхом вивчення таких дисциплін: математична статистика, статистика, економетрія, організація і методика економічного аналізу, фінансовий аналіз, ситуаційний аналіз, економіко-математичне моделювання, аналіз господарської діяльності. Крім того, на технологічних факультетах викладачі кафедри забезпечують вивчення курсу “Статистика”.

    Для підвищення якості підготовки фахівців на кафедрі значну увагу приділяють упровадженню в навчальний процес активних методів, зокрема інформатизації, комп’ютеризації навчання, аналізу конкретних виробничих ситуацій, індивідуальної і самостійної роботи студентів, залучення їх до наукової творчості, проведення олімпіад, тестування.

    Важливим напрямом інтенсифікації навчального процесу на кафедрі є підготовка і видання навчально-методичної літератури. У другій половині ХХ ст. широко використовувався серед студентів сільськогосподарських ВНЗ навчальний посібник доцента кафедри Христича О.Г.“Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики (М.: Колос, 1967; 2-ге вид. – у 1976 р.).

   За останні роки викладачами кафедри видано такі підручники і навчальні посібники:

 1. Горкавий В.К. Статистика. Підручник. Київ. Аграрна освіта, 2009.
 2. Горкавий В.К., Ментей О.С. Аналіз трудових ресурсів, продуктивності і оплати праці. Текст лекції, 2010.
 3. Горкавий В.К., Шиян Д.В., Посилаєва К.І. Фінансовий аналіз. Тематика курсових робіт і методичні вказівки щодо їх виконання. Харків, 2009.
 4. Горкавий В.К. Засоби діагностики рівня освітньо-професійної підготовки «Бакалавр», спеціальності «Облік і аудит» з навчальної дисципліни «Статистика» (комп’ютерний варіант), 2009.
 5. Посилаєва К.І. Робочий зошит з Аналізу господарської діяльності, 2009.
 6. Посилаєва К.І., Шиян Д.В., Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. Фінансовий аналіз. Робочий зошит, 2009.
 7. Посилаєва К.І., Шиян Д.В., Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. Фінансовий аналіз. Тематика курсових робіт і методичні вказівки щодо їх виконання. 2009.
 8. Ярова В.В., Александрова А.І., Сафронська І.М. Економетрика. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та завдання для самостійної роботи за вимогами КМСОНП для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” і “Економіка підприємства”. Харків, 2009.
 9. Горкавий В.К. Статистика. Навчальний посібник. Київ. Алерта., 2012
 10. Горкавий В.К., Ментей О.С. Аналіз трудових ресурсів, продуктивності і оплати праці. Текст лекції, 2010.
 11. Горкавий В.К. Аналіз виробництва продукції рослинництва. Текс лекції, 2010.
 12. Горкавий В.К. Аналіз земельних ресурсів. Текс лекції, 2011.
 13. Ярова В.В., Александрова А.І.  Економетрія. Лекції, 2010.
 14. Остапенко Р.М. Економіко-математичне моделювання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни.  2010.
 15. Остапенко Р.М. Економіко-математичне моделювання. Тематика науково-дослідних завдань і методичні вказівки щодо їх виконання. 2010.
 16. Посилаєва К.І. (співавтори Огійчук М.Ф., Панченко Л.Г.). Програма виробничої практики і методичні рекомендації її проходження для студентів спеціальності «Облік і аудит». 2011.
 17. Посилаєва К.І., Сафронська І.М., Шиян Д.В., Пеняк Ю.С., Посилаєв В.В. Організація і методика економічного аналізу. Навчально-методичний посібник. 2011.
 18. Посилаєва К.І., Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. Організація і методика економічного аналізу. Практикум. 2011.

   Обсяг методичних посібників зі статистичних і аналітичних дисциплін, виданих за останні п’ять років становить біля 100 друкарських аркушів.

     Викладачами кафедри підготовлені і видані такі монографії:

 1. Економіко-статистичний аналіз тенденцій і факторів розвитку сільськогосподарського виробництва. – Х. 1997, –254 с.;
 2. Формування витрат і доходів на землях різної якості. – Х., 2000, – 122 с.
 3. Циклічність у формуванні сталого розвитку сільського господарства. – Х., 2011,– 349 с.
 4. Горкавий В.К. Статистика. Навчальний посібник.- Київ, Алерта, 2012.

 5. Горкавий В.К., Ментей О.С., Ярова В.В. Аграрна статистика. Навчальний посібник. - ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2014. 

 6. Сафронська І.М., Посилаєва К.І., Пеняк Ю.С. Навчальний посібник. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. - Київ, Алерта, 2013.

 7. Посилаєва К.І.,  Велієва В.О.  Стан та ефективність використання персоналу у с.-г. підприємствах. Монографія. - Харків, Цифрова друк. №1, 2013.

 8. Ярова В.В. Підвищення вартості робочої сили як шлях до розбудови соціально-відповідального аграрного бізнесу. Колективна монографія. - НВП «Укрпром-торгсервіс», Полтава, 2013.

 9. Ярова В.В. Ознаки соціальної відповідальності аграрних роботодавців щодо створення конкурентоспроможних робочих місць. Колективна монографія. - Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», Умань, 2013.

 10. Остапенко Р.М., Ментей О.С.  Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку. Колективна монографія. - Одеса, ТОВ «Лерадрук», 2012.
Оновлено: 24-05-2018, 15:56 / Переглядів: 11 410
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок