Кафедра маркетингу, підприємництва і о­рганізації виробництва

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ

корпус 1, поверх 2

Завідувач

кафедри

Білоусько Таміла Юріївна

кандидат економічних наук, доцент

корпус 1, поверх 2,  кімната 212  

тел.: (0572) 99-74-60

Лаборантська

корпус 1, поверх 2, кімната 215 

тел.: (0572) 99-71-60  

 

    Кафедра маркетингу, підприємництва і о­рганізації виробництва входить до складу факультету менеджменту і економіки.

   Нині на кафедрі успішно працює 14 викладачів, з них 14 – з науковим ступенем. Серед професорсько-викладацького складу – один доктор економічних наук, два професора, девять доцентів, два старших викладача, один асистент.

Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Менеджмент» і «Економіка», «Публічне управління та адміністрування» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-кваліфікаційного рівеня: бакалавр,  магістр.

   Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі: «Організація та нормування праці», «Операційний менеджмент», «Маркетинг аграрних підприємств», «Маркетинг», «Стратегія підприємства», «Організація виробництва та планування  на підприємствах АПК», «Аграрний маркетинг», «Організація праці менеджера», «Управління змінами», «Управління проектами», «Бізнес-планування», «Маркетингові дослідження», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Організація підприємницької діяльності та агробізнесу», «Організація біржової діяльності», «Організаційне проектування підприємства», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Організація виробництва», «Планування і контроль на підприємстві», «Організація агросервісу», «Організація торговельного підприємництва», «Біржовий ринок», «Біржове посередництво та брокеридж», «Підприємництво в аграрних формуваннях», «Мотиваційний менеджмент»

Навчальне навантаження за 2018-2019 рр. становить 6675,0 годин.

 

Історія кафедри

 

Видатні випускники кафедри

   Лукінов Іван Іларіонович, доктор економічних наук, професор. Працював директором Інституту аграрної економіки УААН, директором Інституту економіки НАН України, видатний український учений-економіст, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та іменних академічних премій, академік Національної академії наук України, Української академії аграрних наук та інших академій України, Російської академії наук, Російської академії сільськогосподарських наук, член Шведської королівської академії сільського і лісового господарства та інших наукових організацій.

  Ванін Дмитро Юхимович, доктор економічних наук, професор, працював завідувачем кафедри організації сільськогосподарського виробництва Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва (1989-1990 рр.), потім очолював Науково-дослідний інститут землеробства і захисту ґрунтів від ерозії (м. Курськ), Герой Соціалістичної Праці СРСР, нагороджений 7 медалями.

     Здоровцов Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, працював деканом економічного факультету Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, (1960-1963 рр.), понад 20 років був ректором Уманської сільськогосподарської академії.

   Брюховецький Іван Миколайович, кандидат економічних наук, професор, працював доцентом кафедри організації сільськогосподарського виробництва, деканом економічного факультету, з 1977 р. - директор Сумського філіалу ХСХІ ім. В.В. Докучаєва, а потім протягом 20 років - ректор Сумського національного аграрного університету.

      Онищенко Олексій Мусійович, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, понад 30 років працював завідувачем відділу Інституту економіки НАН України.

Вчені кафедри продовжують традиції наукової школи, засновниками якої були професори Клецький Л.М. та Телешек К.Г., що створивши власні наукові напрямки в аграрній економічній науці.

   Доктор економічних наук, професор Ульянченко О.В. Науковий напрям - "Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки". Професором О.В. Ульянченко підготовлено одного доктора та 19 кандидатів економічних наук.

   Професор Соловйов М.Ф. Очолював до 2010 р. науковий напрям - "Економічний механізм господарювання в сільськогосподарських підприємствах". Професором М.Ф. Соловйовим підготовлено 16 кандидатів економічних наук.

Професор Македонський А.В. Науковий напрям - "Госпрозрахунок і матеріальне стимулювання підвищення продуктивності праці". Професором А.В. Македонським підготовлено 15 кандидатів економічних наук.

   Доктор економічних наук, професор Мартьянов В.П. Очолював до 2007 р. науковий напрям - "Протизатратна (на одиницю продукції) інтенсифікація рослинництва на безгербіцидній основі". Професором В.П. Мартьяновим було підготовлено 6 кандидатів економічних наук. Цей напрям продовжують учні професора Мартьянова В.П.: доценти Петров В.М., Ломовських Л.О., к.е.н., доцент Токар А.В., який підготував 2 кандидатів наук.

 

Науково-дослідна робота

 Колектив кафедри працює над проблемами вдосконалення теоретико-методологічного забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та розвитку земельних відносин.

  

   Найбільш вагомі наукові розробки кафедри на сучасному етапі:

 • розробка теоретико-методологічних основ управління формуванням і використанням ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки (автор – професор О.В. Ульянченко);
 • розробка формуляра типового бізнес-плану аграрного проекту (автори – професор О.В. Ульянченко, викладач А.В. Кучер);
 • вдосконалення окремих положень оцінки земель сільськогосподарського призначення (автор — доцент О.В. Бухало).

Досягненням останніх років є публікація монографій:

 

Навчально-методична робота 

  

Найбільш вагомі видання співробітників кафедри за 2005 –2015 рр.:

 1. Соловйов М.Ф. Бізнес-планування. Складання технологічних карт і визначення витрат на вирощування сільськогосподарських культур: посібник / М.Ф. Соловйов, А.В. Македонський. – Х., 2005. – 135 с.
 2. Савченко В.Д. Економіка й організація діяльності об'єднань підприємств: навч. посібник / В.Д. Савченко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2005. – 279 с.
 3. Шелудько Р.М. Маркетинг: навч. посібник / Р.М. Шелудько / Харк. нац. аграр. ун - т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2005. – 150 с.
 4. Савченко В.Д. Операційний менеджмент: навч. посібник / В.Д. Савченко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2006. – 275 с.
 5. Кошкалда І.В. Маркетингові дослідження: навч. посібник / І.В. Кошкалда / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2006. – 159 с.
 6. Кошкалда І.В. Внутрішній економічний механізм підприємств: конспект лекцій / І.В. Кошкалда, В.Є. Роганіна, О.М. Литвинова; за ред. І.В. Кошкалди / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2008. – 188 с.
 7. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник / О.В. Ульянченко. – Суми: Довкілля, 2010. – 582 с.
 8. Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В. Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Х.: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. – 522 с.
 9. Бізнес-план інноваційного аграрного проекту: навч.-метод. посібник щодо виконання індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка підприємствами» / О.В. Ульянченко, А.В. Кучер, Л.Ю. Кучер / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2012. – 100 с.
 10. Кучер А.В. Організація праці в аграрних підприємствах: дидактичні ігри, тренінг, тематичні кросворди / А.В. Кучер. – Х.: ХНАУ, 2012. – 220 с.
 11. Маркетинг: навч. посібник / О.М. Литвинова, І.В. Кошкалда, Р.М. Шелудько та ін.; за ред. О.В. Ульянченка / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2013. – 239 с.

 
Оновлено: 27-11-2019, 11:59 / Переглядів: 20 735
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок