Кафедра загальної хімії

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в «Докучаєвське-2» навчальне містечко ХНАУ,
корпус 4, поверх 1, 2

Завідувач

кафедри

Свіщова Яна Олександрівна

доцент кафедри хімії, канд. хім. наук

корпус 4,  поверх 1, к. 139

Лаборантська

корпус 4, поверх 1, к. 137
 тел.: (0572) 99-79-80  

  

Новини кафедри

 Профорієнтаційна робота кафедри загальної хімії

Профорієнтаційний виїзд до шкіл Харківської області

 

   Кафедра загальної хімії є загальноосвітньою кафедрою для студентів І–ІІ курсів напрямів підготовки «Агрономія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Захист рослин», «Лісове та садово-паркове господарство».

   Викладачі кафедри читають лекції та ведуть лабораторно-практичні заняття з курсів:

 • неорганічної хімії;
 • аналітичної хімії;
 • фізичної та колоїдної хімії;
 • органічної хімії;
 • хімії з основами біохімії;
 • метрології та стандартизації.

Історія кафедри

 

Науково-дослідна робота

 

Кафедра загальної хімії співпрацює з кафедрою хмімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

   Відповідно до плану науково-дослідних робіт на 2014–2015 рр., на кафедрі загальної хімії проводять дослідження за такими напрямами:

 1. Удосконалення системи викладання хімічних дисциплін в аграрному ВНЗ, екологізація фундаментальних дисциплін хіміко-біологічного циклу.
 2. Фізико-хімічне дослідження водних і неводних розчинів: процеси комплексоутворення, йон-молекулярна взаємодія, електрохімічні реакції (шифр-3401).
 3. Удосконалення і стандартизація методик і засобів хіміко-аналітичного контролю якості ґрунтів і рослинної продукції.
 4. У 2012 р. доцент кафедри О.М. Дубина отримав патент на корисну модель № 68455 «Картон для виготовлення тари для довгострокового зберігання архівних документів». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.03.2012. А у 2013 р. отримано патент на винахід № 102938. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.08.2013.
 5. У 2013 р. отримано патент на винахід № 103096 «Спосіб ідентифікації водних розчинів середньої та високої мінералізації». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.09.2013.

 

   2014 р. на конкурсі на кращу продукцію, технологію, наукову розробку, за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України кафедра була нагороджена золотою медаллю.

 


Навчально-методична робота:

 1. Дубина О.М. Органічна хімія: лаборатор. практикум / О.М. Дубина, Я.О. Свіщова, В.Г. Панченко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 93 с.
 2. Хименко Н.Л. Пособие по химии для иностранных учащихся подготовительного факультета / Н.Л. Хименко, Г.А. Волошан. – Х.: ХНАУ, 2014. – 105 с.
 3. Дубина О.М. Фізична і колоїдна хімія: лабораторний практикум: навч. посібник / О.М. Дубина. – Х.: ХНАУ, 2011. – 190 с. (гриф Міністерства агрополітики та продовольства України).
 4. Дубина О.М. Хімія. Навчальний посібник для іноземних учнів підготовчого відділення: практикум / О.М. Дубина, Г.А. Волошан. – Х.: ХНАУ, 2012. – 109 с.
 5. Васюков О.Є. Аналітична хімія. Кількісний аналіз об’єктів довкілля. Вода: практикум / О.Є. Васюков, Я.О. Свіщова. – Х.: ХНАУ, 2012. – 58 с.
 6. Аналітична хімія. Кількісний аналіз: посібник / Я.О. Свіщова, І.Б. Бондаренко, Н.Л. Хименко, С.А. Шаповалов. – Х.: ХНАУ, 2011. – 130 с. (гриф Міністерства агрополітики та продовольства України).
 7. Свіщова Я.О. Хімія з основами біохімії / Я.О. Свіщова, І.Б. Бондаренко, О.Є. Васюков. – Х.: ХНАУ, 2011. – 101 с
 8. Свіщова Я.О. Практикум з «Експериментальних основ хімічного аналізу в сільському господарстві»: навчальний посібник / Я.О. Свіщова, Н.Л. Хименко – Харків: ХНАУ, 2018. – 161с.
 9. Хімія: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 205 «Лісове господарство» / уклад.: Я.О. Свіщова, Н.Л. Хименко, О.М. Дубина, О.М.Будвицька. – Х.: ХНАУ, 2018. – 73 с.
 10. Експериментальні основи хімічного аналізу в сільському господарстві: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 205 «Лісове господарство» / уклад.: Я.О. Свіщова, О.М. Дубина – Х.: ХНАУ, 2018. – 34 с.
 11. Дубина О.М. Органічна хімія: практикум / О.М. Дубина, Я.О. Свіщова, В.Г. Панченко.  – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2015. – 117


Методичні вказівки для самостійної роботи

 


 Оновлено: 16-10-2019, 10:21 / Переглядів: 6 215
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок