Кафедра мовних дисциплін

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в «Докучаєвське – 2» навчальне містечко ХНАУ
корпус 3, поверх 2

Завідувач

кафедри

Герман Людмила Володимирівна  

кандидат філологічних наук, професор
корпус 3, поверх 2, к. 227

E-mail:

kaf_movdis@knau.kharkov.ua

Лаборантська

корпус 3, поверх 2, к. 216
тел.: (0572) 99-76-10

 

 

   Кафедра мовних дисциплін створена згідно з наказом ректора № 321 від 1 липня 2016 року на базі кафедри української та російської мов і кафедри іноземних мов, витоки яких беруть від 1944 року. Кафедру очолює Л.В. Герман, кандидат філологічних наук, доцент, професор ХНАУ.

   Кафедра забезпечує читання лекційних курсів, ведення практичних занять із таких дисциплін: 

 • „Українська мова” (ОС – бакалавр);  
 • „Українська мова (за професійним спрямуванням)” (ОС – бакалавр);
 • „Латинська мова та основи аграрної термінології” (ОС – бакалавр);
 • „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” (ОС – бакалавр);
 • „Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)” (ОС – магістр);
 • „Наукова іноземна мова (англійська, німецька, французька)”(ОС – магістр);
 • „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” (ОС – аспірант);
 • „Російська мова” (для іноземних студентів ОС – бакалавр);
 • „Російська мова” (для іноземних студентів ОС – магістр);
 • „Українська мова як іноземна” (підготовче відділення);
 • „Російська мова як іноземна”(підготовче відділення).

   На кафедрі діють науковий, навчально-методичний семінари, а також наукові студентські гуртки з української та іноземної мов. Із 2015 р. працюють курси з англійської мови для викладачів університету.

   Основна діяльність кафедри мовна підготовка здобувачів бакалаврського та магістерського ступенів вищої освіти на основних факультетах та іноземних громадян на підготовчому відділенні. Крім того, викладачі кафедри надають допомогу підрозділам університету з редагування та перекладання наукових та інформаційних матеріалів: доцент О. В. Тихоненко є головним редактором газети «Знання» (із 2016 р.), старші викладачі О. В. Логінова та Є. Г. Макарська – перекладачами в центрі з підготовки іноземних студентів та в інформаційно-обчислювальному центрі.

   На кафедрi працюють 13 штатних викладачiв: п'ять кандидатів філологічних наук, доцентів – Л.В. Герман, О.В. Тихоненко, Т.М. Князь, Т.О. Петрова, І.Ю. Підгородецька; п’ять старших викладачiв – Т.В. Александрович, О.В. Логінова, Є.Г. Макарська, В.Л. Чорна, І.В. Шульга; три викладачі – І.О. Гладких, Ю.В. Коврига, О.А. Сошенко; два старші лаборанти – Н. І. Безугла, А.В. Хромова.

   Наукова діяльність кафедри спрямована на безперервний розвиток творчої особистості викладача. Тема науково-дослідної роботи кафедри – «Філологічні та методичні аспекти викладання мов у спеціальних цілях».

Конференції

6 квітня 2018 р кафедра провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах», матеріали якої були опубліковані у збірнику.

Монографії

 1. Петрова Т.О. Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу : монографія / Т.О. Петрова. — Харків : ТОВ «ТПГ», 2018. — 227 с.

Словники

 1. Садово-паркове господарство та фітомеліорації: термінологічний словник-довідник. / В.К. Пузік, Г.Б. Гладун, Т.О. Петрова та ін. — Харків : Планета Прінт, 2016. — 219 с.
 2. Gardens, parks and landscape design: terms and definitions/ H. Hladun, Herman, V. Shastalo [та ін.]. — Харків : ПромАрт, 2018. — 156 с.

 

   Навчально-методична робота спрямована на поглиблення й модернізацію навчально-методичного забезпечення дисциплін, створення нових принципів і методів ефективного управління процесом навчання студентів.

Посібники

 1. Сільськогосподарська ентомологія: Назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень: навч. посібник / М.Д. Євтушенко, Г.В. Байдик, Л.В. Герман та ін. — [Вид. 3-тє, перероб. і доп.]. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2016. — 196 с.
 2. Герман Л.В. Англійська мова: посібник для студентів-магістрантів факультету обліку та фінансів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Герман, І.М. Сафронська, К.О. Утенкова, І.В. Шульга ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Харків, 2016. — 87 с.
 3. Герман Л.В. Англійська мова: посібник для студентів-магістрантів агрономічного факультету спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»: посібник / Л.В. Герман, І.В. Шульга ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2017. — 83 с.
 4. Князь Т.М. Русский язык для иностранных студентов : посібник / Т.М. Князь. — Харків : Стиль-Іздат, 2017. — 160 с.
 5. Логінова О.В.  Англійська мова в професійній діяльності : посібник для здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету менеджменту і економіки: посібник / О.В. Логінова, Є.Г. Макарська; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2017. – 74 с.
 6. Тихоненко О.В.  Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник / О.В. Тихоненко, Т.М. Князь. — Харків : Стиль-Іздат, 2017. — 154с.
 7. Шульга І.В. Німецькі розмовні теми : посібник / І.В. Шульга, І.О. Гладких ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2017. — 126 с.
 8. Gardens, parks and landscape design:terms and definitions/ H. Hladun, L. Herman, V. Shastalo [та ін.]. — Харків : ПромАрт, 2018. — 156 с.
 9. Петрова Т.О. Українська мова : навч. посібник / Т.О. Петрова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Ї Xарків : Стиль-Іздат, 2018. Ї 202 с.
 10. Підгородецька І.Ю.  Українська мова : навч. посібник [для інозем. студентів] / І.Ю. Підгородецька, О.В. Тихоненко; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Xарків : ФОП Бровін О.В., 2018. — 140 с.


 

Історія кафедри української та російської мов Історія кафедри іноземних мов

 


Виховна робота

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПОЕЗІЇ – 21 березня

 


  

 Оновлено: 21-09-2018, 12:11 / Переглядів: 7 216
 

Авторизація