Калашніков Андрій Олегович

 

Аспірант

Напрям наукової роботи: «Теоретико-методичні засади інвестиційного забезпечення розвитку сільськогоспо-дарських підприємств».

 

Публікації

 

Навчальна література

 

 1. Гуторов О.І. Теоретичні засади інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: лекція / О.І. Гуторов, А.О. Калашніков // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., ХНАУ, 2014. – 43 с.

 

Статті

 

 1. Калашніков А.О. Теоретичні основи проведення судово-економічної експертизи фінансової звітності підприємства / А.О. Калашніков // Управління розвитком. – 2011. – №17(114). – С. 60–62.
 2. Калашніков А.О. Формування облікової політики щодо виробничих запасів на підприємствах / А.О. Калашніков // Управління розвитком. – 2011. – №7(104). – С. 75–78.
 3. Калашніков А.О. Методичний підхід щодо планування судово-економічної експертизи фінансових результатів підприємства / А.О. Калашніков // Управління розвитком. – 2011. – №2(99). – С. 202–205.
 4. Kalashnikov A.O. Innovation activity in Ukraine: status and funding sources / A.O. Kalashnikov // Nauka i Studia. – Przemysl: Wyd-wo sp. z o.o. “Nauka I studia”, 2013. – P. 8–13.
 5. Калашніков А.О. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання / А.О. Калашніков // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – №12(58): Економіка і менеджмент. – Суми: СНАУ, 2013. –  С. 151–155.
 6. Калашніков А.О. Теоретичні підходи до трактування інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств / А.О. Калашніков // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – №8: Економічні науки. – Х.: ХНАУ, 2013. – С. 222–227.
 7. Калашніков А.О. Вплив інвестиційного забезпечення на показники діяльності сільськогосподарських підприємств / А.О. Калашніков // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – №11: Економічні науки. – Х.: ХНАУ, 2013. – С. 245-253.
 8. Калашніков А.О. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств залежно від ефективності їх діяльності / А.О. Калашніков // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства. – Вип. 150: Економічні науки. – Х.: ХНТУСГ, 2014. – С. 148–154.
 9. Калашніков А.О. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств різного виробничого напряму / А.О. Калашніков // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – №5(60): Економіка і менеджмент. – Суми: СНАУ, 2014. – C. 154–160.
 10.  Kalashnikova T.V. Business activity of national joint-stock company "Ukragroleasing" in increasing investment ensure of agricultural enterprises / T.V. Kalashnikova, A.O. Kalashnikov // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – №7: Економічні науки. – Х.: ХНАУ, 2014. – C. 62–70.


 Оновлено: 26-09-2013, 15:28 / Переглядів: 1 212
 

Авторизація