Обгрунтування

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00493764

1.3. Місцезнаходження: 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

1.4. Посадові особи замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

- Малюгов Віктор Анатолійович, проректор по АГР, голова комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(57) 709-02-94.

- Червяк Вікторія Сергіївна, зам. головного бухгалтера, зам. голови комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(572) 99-70-68.

- Кизим Тетяна Олексіївна, економіст, секретар комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(572) 99-73-55, eju14@rambler.ru.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, код 37536162.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 28 лютого 2012 р.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з видалення рідких відходів, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 90.00.1.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 36,0 тис. м3.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 61091, м.Харків,проїзд Стадіонний,14.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2012 – грудень 2012р.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: комунальне підприємство « Харківводоканал».

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 03361715.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.: 61013,м. Харків, вул. Шевченка, 2, кон. тел. 0(57)707-58-03, факс 0(57)707-58-73.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин)на товари ,роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником( виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: 

Діяльність у сфері послуг з видалення рідких відходів може здійснюватись суб'єктами господарської діяльності всіх організаційно-правових форм та форм власності. Споживач або суб'єкт споживання цих послуг має право вибирати (змінювати) організацію, що поставляє їх, якщо це технічно можливо.

Постачальником послуги з видалення рідких відходів може бути тільки КП «Харківводоканал», тому що відсутні технічні можливості вибору інших організацій, що постачають ці послуги.

Відповідно до Закону України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» закупівля послуги з видалення рідких відходів замовником може здійснюватися шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на ці послуги.

Неукладання або несвоєчасне укладання договорів з КП «Харківводоканал»,на послуги з видалення рідких відходів призведе до аварійної ситуації в учбовому містечку ХНАУ ім. В.В.Докучаєва з 1 січня 2012 року. Це поставить під загрозу здоров’я та життя мешканців (студентів), співробітників агроуніверситету.

На підставі вищезазначеного, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва необхідно укласти договори з комунальним підприємством «Харківводоканал»на поставку послуги з видалення рідких відходів в обсязі 36,0 тис. м3.

 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: Довідка з антимонопольного комітету України № 02-26/1-208 від 13.01.2012.

 

 

 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів       _______________      В.А. Малюгов

 

М.П.

 

 Оновлено: 5-03-2012, 15:30 / Переглядів: 1 745
 

Авторизація