Карпець Юрій Вікторович

 

Загальна інформація

 

   Професор кафедри лісівництва та кафедри ботаніки і фізіології рослин (за сумісництвом).

   Дата народження – 02 вересня 1982 р.

   Освіта – вища (2006 р.), факультет лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, спеціальність – Лісове господарство.

   Кандидат біологічних наук (2009 р.), доцент (2012 р.), професор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (2017 р.), член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2018 р.)

Заступник декана факультету лісового господарства з наукової роботи.

Заступник голови Вченої ради факультету лісового господарства.

Заступник завідувача кафедри лісівництва.

Заступник головного редактора журналу «Вісник ХНАУ. Серія Біологія».

Член комісії із забезпечення якості освітньої діяльності у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Член науково-методичної комісії зі спеціальності 205 «Лісове господарство» з 2019 р. (Наказ МОН України № 582 від 25.04.2019 р.).

   Напрям наукової роботи – клітинні механізми стійкості рослин.

   Тема докторської дисертації – «Участь оксиду азоту (NO) у трансдукції стресових сигналів і формуванні адаптивних реакцій рослин»

Наукометричні показники:

Scopus: h-index = 6, цитувань – 107, Author ID: 53063843000 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53063843000)

Scholar Google: h-index = 14, цитувань – 790, Author profile (https://scholar.google.com.ua/citations?user=wKCOe4QAAAAJ&hl=ru)

   З 2004 по 2009 роки працював на посадах інженера, молодшого наукового співробітника і наукового співробітника в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького.

    Починаючи з 2007 працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента і професора у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

    Рівень володіння мовами: українською, російською, англійською – вільно.

    Тел. (0572) 99-76-80.

   E-mail: yukarpets (et) ukr.net , yukarpets (et) gmail.com

 

   Понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 монографії, 5 розділів у зарубіжних англомовних монографіях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі даних «Scopus», понад 100 статей у фахових виданнях, з яких понад 20 статей у журналах, що індексуються у міжнародній наукометричній базі даних «Scopus» та/або «Web of Science. Core Collection».

 

 

 

Найголовніші наукові досягнення

 

1) 1 місце у конкурсі на кращу наукову доповідь в рамках Першої Міжнародної наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (ЛНУ ім. Івана Франка, 11-14 квітня 2005 р.).

2) Переможець Конкурсу наукових робіт «Кращий молодий вчений Харківщини 2006».

3) Грант Президента України для молодих учених на 2012 рік (згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік» від 06 жовтня 2012 р. № 188/2012-рп.).

4) Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2013 року (згідно з Указом Президента України «Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року» від 2 грудня 2013 року № 659/2013).

5) Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець ХНАУ 2013».

6) Грант Президента України для молодих учених на 2016 рік (згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік» від 13 квітня 2016 р. № 97/2016-рп.).

7) Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік (згідно з Постановою Верховної Ради України № 2251-VIII від 19 грудня 2017 р. «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік»)

 

Виконання наукових тем

 

1) Виконавець. Держбюджетна тема №4 Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького «Вивчити закономірності виникнення та поширення патологічних процесів у лісах України. Розробити систему лісопатологічного моніторингу та рекомендації з підвищення стійкості насаджень», № держреєстрації 0104U005468. (2004-2009 рр.).

2) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема № 38.02 Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва «Дослідження неспецифічних стресових реакцій рослин: біохімічні аспекти», № держреєстрації 0107U005809. (2007-2010 рр.).

3) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва «Дослідження функцій сигнальних посередників та біорегуляторів при формуванні стійкості рослин до дії стресорів» (№ держреєстрації 0111U009454). (2011-2015 рр.).

4) Науковий керівник. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Роль жасмонової кислоти у формуванні стійкості рослин до дії абіотичних стресорів» (згідно з договором з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України № Ф44/429-2012 від 26 жовтня 2012 р. за Проектом № GP/F44/126 конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, призначеним для отримання гранту Президента України для молодих учених на 2012 рік згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік» від 06 жовтня 2012 р. № 188/2012-рп.), № держреєстрації 0112U008157.

5) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Роль оксиду азоту (NO) у передачі стресових і гормональних сигналів у рослин» (№ держреєстрації 0115U004809) (НДР згідно з договором з Міністерством освіти і науки України від 19 жовтня 2015 р. № Ф61/74-2015 за Проектом № GP/F61/ конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, призначеним для отримання гранту Президента України для молодих учених на 2015 рік згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2015 рік» від 30 липня 2015 р № 638/2015-рп.).

6) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема «Встановити роль компонентів жасмонатного і саліцилатного сигналінгу в адаптації рослин до дії абіотичних стресорів» (№ держреєстрації 0115U005596C) (НДР виконано згідно з договором № 1 між Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 03 листопада 2015 р. за конкурсним проектом ДФФД Ф64/23-2015).

7) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема «Роль антиоксидантної системи рослин у стійкості до абіотичних стресорів та її індукування екзогенними чинниками» (№ держреєстрації 0116U004209C) (НДР виконується згідно з договором між Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 14 квітня 2016 р. за конкурсним проектом ДФФД Ф64/5-2016).

8) Відповідальний виконавець. Госпдоговірна тема «Дослідження механізмів стрес-протекторного і рістстимулюючого впливу препаратів групи Vibrance (д.р. Sedaxane) на рослини озимої пшениці (Triticum aestivum L.)» (НДР виконується за договором № 1/15 між Харківським національним аграрним університет ім. В.В. Докучаєва Товариством з обмеженою відповідальністю «Сингента») (2015-2016 рр.).

9) Науковий керівник. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Участь оксиду азоту (NО) у передачі стресових сигналів і адаптації рослин до несприятливих абіотичних чинників» (№ держреєстрації 0116U007402) (НДР згідно з договором з Міністерством освіти і науки України від від 15.07.2016 р № Ф63/62-2016 за Проектом № GP/F63 конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, призначеним для отримання гранту Президента України для молодих учених на 2016 рік згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік» від 13 квітня 2016 р. № 97/2016-рп.).

10) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Роль сигнальних посередників і сполук з гормональною активністю у формуванні адаптивних реакцій рослин на абіотичні стресори» (№ держреєстрації 0117U002427) (Згідно з наказом Міністерство освіти і науки України № 198 від 10.02.2017).

11) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Стрес-протекторні системи рослин: індукування дією сигнальних посередників і фізіологічно активних речовин» (№ держреєстрації 0117U001981) (за Проектом № GP/F70 конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, призначеним для отримання гранту Президента України для молодих учених на 2017 рік згідно з Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік» від 07 квітня 2017 р. № 78/2017-рп за договором з Міністерством освіти і науки України № Ф70/136-2017 від 25.07.2017.).

12) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва «Механізми індукування компонентів стрес-протекторної системи рослин» (2016-2020 рр.) (№ держреєстрації 0117U002514).

13) Виконавець. Держбюджетна тема Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва «Розвиток соціально-економічних і природоохоронних чинників системи лісоуправління та лісоексплуатації в ринкових умовах» (2017-2021 рр.) (№ держреєстрації 0117U002518);

14) Відповідальний виконавець. Держбюджетна тема Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва «Обґрунтувати заходи щодо покращення стану та збереження біорізноманіття лісових екосистем Лівобережної України» (2017-2021 рр.) (№ держреєстрації 0117U000066).

15) Відповідальний виконавець. Госпдоговірна тема «Механізми стрес-протекторного впливу препарату Sedaxane на рослини кукурудзи (Zea mays L.)» (НДР виконується за договором № 1405\18 між Харківським національним аграрним університет ім. В.В. Докучаєва і Товариством з обмеженою відповідальністю «Сингента» від 14.05.2018 р.) (2018-2019 рр.).

 

Керівництво аспірантами

 

З 2018 року керує науковою роботою аспіранта Шкляревського М.А.

 

Керівництво науковою роботою студентів

 

За останні роки здійснював керівництво науковою роботою студентів, за участю яких підготовлено понад 20 наукових публікації. Під керівництвом захищено 36 дипломних робіт магістрами та 12 спеціалістами. Студенти факультету лісового господарства займали призові місця у фінальному турі Всеукраїнських студентських олімпіад: Бабенко В.В. – третє (2015 р.), Сморщок А.В. – третє (2016 р.), Шкляревський М.А. – друге (2017 р.), Бакань М.М. – третє (2018 р.), Тарабан Д.А. – третє (2019 р.). У 2018 р. керував науковою роботою студентів факультету лісового господарства Шкляревського М.А. і Поступної В.Ю. «Індукування стійкості і продуктивності сіянців сосни звичайної дією нітропрусиду натрію і седаксану», яка зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Лісове господарство» та науковою роботою цих же студентів «Підвищення резистентності сіянців сосни звичайної до стрес-факторів різної природи», яка зайняла ІІІ місце на XІІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Працював у складі організаційного комітету та журі Всеукраїнських студентських олімпіад «Деревообробні та меблеві технології» (2019 р.) і «Обладнання лісового комплексу» (2019 р.).

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Монографії

 

1) Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Формирование адаптивных реакций растений на действие абиотических стрессоров. Киев: Основа, 2010. 352 с.

http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/675/1/Kolupaev.Karpets.Monography.pdf

2) Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода, антиоксиданты и устойчивость растений к действию стрессоров. Киев: Логос, 2019. 277 с.

 

Розділи у зарубіжних англомовних монографіях,
що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних «
Scopus»
та/або «Web of Science.
Core Collection»

 

1) Kolupaev Yu.E. Karpets Yu.V. Chapter 2. Participation of reactive oxygen species in formation of induced resistances of plants to abiotic stressors // Handbook on reactive oxygen species (ROS): formation mechanisms, physiological roles and common harmful effects / Eds: M. Suzuki, S. Yamamoto. – N.Y.: Nova Science Publishers, INC., 2013. – P. 31-57.

2) Gautam V., Kaur R., Kohli S.K., Verma V., Kaur P., Singh R., Saini P., Arora S., Thukral A.K., Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Bhardwaj R. ROS compartmentalization in plant cells under abiotic stress condition // Reactive Oxygen Species and Antioxidant Systems in Plants: Role and Regulation under Abiotic Stress / Eds. Khan M.I.R., Khan N.A. – Springer, Singapore, 2017. – С. 89-114.

3) Kohli S.K., Handa N., Gautam V., Bali S., Sharma A., Khanna K., Arora S., Thukral A.K., Ohri P., Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Bhardwaj R. ROS signaling in plants under heavy metal stress // Reactive Oxygen Species and Antioxidant Systems in Plants: Role and Regulation under Abiotic Stress / Eds. Khan M.I.R., Khan N.A. – Springer, Singapore, 2017. – С. 185-214.

4) Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Yastreb Т.О. Induction of wheat plants resistance to stressors by donors of nitric oxide and hydrogen sulfide // Wheat Production in Changing Environments / M. Hasanuzzaman et al. (eds.). – Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. – P. 521-556.

5) Yemets A.I., Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Blume Yu.B. Emerging technologies for enhancing ROS/RNS homeostasis // Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulfur Species in Plants: Production, Metabolism, Signaling and Defense Mechanisms / Eds: M. Hasanuzzaman et al. – John Wiley & Sons Ltd., 2019. – 873-922.

 

 

Статті у журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних «Scopus» та/або «Web of Science. Core Collection»

 

 • Kolupaev Yu.Ye., Karpets Yu.V., Kosakivska I.V. The importance of reactive oxygen species in the induction of plant resistance to heat stress // Gen. Appl. Plant Physiology. – 2008. – V. 34, № 3-4. Special Issue. – P. 251-266.
 • Kolupaev Yu.Ye., Yastreb T.O., Karpets Yu.V., Miroshnichenko N.N. Influence of salicylic and succinic acids on antioxidant enzymes activity, heat resistance and productivity of Panicum miliaceum L. // J. Stress Physiol. Biochem. – 2011. – V. 7, № 2. – P. 154-163.
 • Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Швиденко М.В., Карпець Ю.В. Вплив саліцилової і янтарної кислот на утворення активних форм кисню в колеоптилях пшениці // Укр. біохім. журн. – 2011. – Т. 83, № 5. – С. 82-88. (SJR 0,110)
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O. Effect of sodium nitroprusside on heat resistance of wheat coleoptiles: Dependence on the formation and scavenging of reactive oxygen species // Russian Journal of Plant Physiology. – 2011. – V. 58, № 6. – P. 1027-1033. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О. Влияние нитропруссида натрия на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы: связь эффектов с образованием и обезвреживанием активных форм кислорода // Физиология растений. - 2011. - Т. 58, № 6. - С. 883-890.)
 • Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O., Shvidenko N.V., Karpets Yu.V. Induction of heat resistance of wheat coleoptiles by salicylic and succinic acids: Connection of the effect with the generation and neutralization of reactive oxygen species // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2012. – V. 48, Is. 5. – P. 500-505. (Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Швиденко Н.В., Карпец Ю.В. Индукция теплоустойчивости колеоптилей пшеницы салициловой и янтарной кислотами: связь эффектов с образованием и обезвреживанием активных форм кислорода // Прикладная биохимия и микробиология. – 2012. – Т. 48, № 5. – С. 550-556. )
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O., Dmitriev O.P. Possible pathways of heat resistance induction in plant cells by exogenous nitrogen oxide // Cytology and Genetics. – 2012. – V. 46, No. 6. – P. 354-359. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Дмитриев А.П. Возможные пути индуцирования теплоустойчивости растительных клеток экзогенным оксидом азота // Цитология и генетика. – 2012. – Т. 46, № 6. – С. 28-35.)
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Обозный А.И., Швиденко Н.В., Луговая А.А., Вайнер А.А. Активные формы кислорода и ионы Ca как возможные посредники при индуцировании теплоустойчивости растительных клеток жасмоновой кислотой // Укр. біохім. журн. – 2013. – Т. 85, № 3. – C. 62-67.
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Lugovaya A.A., Oboznyi A.I. Effect of jasmonic acid on the pro-/antioxidant system of wheat coleoptiles as related to hyperthermia tolerance // Russian Journal of Plant Physiology. – 2014. – V. 61, № 3. – P. 339-346. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Луговая А.А., Обозный А.И. Влияние экзогенной жасмоновой кислоты на про-/антиоксидантную систему колеоптилей пшеницы в связи с устойчивостью к гипертермии // Физиология растений. – 2014. – Т. 61, № 3. – С. 367-375.)
 • Луговая А.А., Карпец Ю.В., Обозный А.И., Колупаев Ю.Е. Стресс-протекторное действие жасмоновой и янтарной кислот на растения ячменя в условиях почвенной засухи // Агрохимия. – 2014. – № 4. - С. 48-55.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода и стрессовый сигналинг у растений // Ukrainian biochemical journal. – 2014. – V. 86, № 4. – C. – 18-35.
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Vayner A.A. Functional interaction between nitric oxide and hydrogen peroxide during formation of wheat seedling induced heat resistance // Russian Journal of Plant Physiology. – 2015. – V. 62. – P. 65-70. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Вайнер А.А. Функциональное взаимодействие оксида азота и пероксида водорода при формировании индуцированной теплоустойчивости проростков пшеницы // Физиология растений. – 2015. – Т. 62, № 1. – С. 72-78.)
 • Karpets Y.V., Kolupaev Y.E., Yastreb T.O., Oboznyi A.I. Effects of NO-Status modification, heat hardening, and hydrogen peroxide on the activity of antioxidant enzymes in wheat seedlings // Russian Journal of Plant Physiology. – 2015. – V. 62. – P. 292-298. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Обозный А.И. Влияние модификации NO-статуса, закаливающего прогрева и пероксида водорода на активность антиоксидантных ферментов в проростках пшеницы // Физиология растений. – 2015. – Т. 62, № 3. – С. 317-323.)
 • Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Dmitriev A.P. Signal mediators in plants in response to abiotic stress: calcium, reactive oxygen and nitrogen species // Cytology and Genetics – 2015. – V. 49, N 5. – P. 338–348. (Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П. Сигнальные посредники в реакциях растений на действие абиотических стрессоров: кальций, активные формы кислорода и азота // Цитология и генетика. – 2015. – Т. 49, № 5. – С. 73-86.)
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O. Signal mediators at induction of heat resistance of wheat plantlets by short-term heating // Ukrainian biochemical journal. – 2015. – V. 88, № 6. – P. 104-112.
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Yastreb T.O., Oboznyi A.I. Induction of heat resistance of wheat plantlets by exogenous calcium, hydrogen peroxide and donor of nitric oxide: functional interaction of signal mediators // Russian Journal of Plant Physiology. – 2016. – V. 63, № 4. – P. 490-498. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Обозный А.И. Индуцирование теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенными кальцием, пероксидом водорода и донором оксида азота: функциональное взаимодействие сигнальных посредников // Физиология растений. – 2016. – Т. 63, № 4. – С. 521-531.)
 • Yastreb T.O., Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Dmitriev A.P. Effect of nitric oxide donor on salt resistance of arabidopsis jin1 mutants and wild-type plants // Russian Journal of Plant Physiology. – 2017. – V. 64, №. – P. 207-214. (Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П. Действие донора оксида азота на солеустойчивость растений арабидопсиса дикого типа и мутантов jin1 // Физиология растений. – 2017. – Т. 64, № 2. – С. 142-150.)
 • Yastreb T.O., Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Dmitriev A.P. Induction of salt tolerance in salicylate-deficient NahG Arabidopsis transformants using the nitric oxide donor // Cytology and Genetics – 2017. – V. 51, № 2. – P. 134–141. (Ястреб Т.О., Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Дмитриев А.П. Индуцирование солеустойчивости салицилат-дефицитных трансформантов арабидопсиса NahG действием донора оксида азота // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51. № 2. – С. 79-88.)
 • Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Yastreb, T.O., Firsova E.N. Protective effect of inhibitors of succinate dehydrogenase on wheat seedlings during osmotic stress // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2017. – V. 53. № 3. – P. 353-358. (Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Фирсова Е.Н. Защитное действие ингибиторов сукцинатдегидрогеназы на проростки пшеницы при осмотическом стрессе // Прикладная биохимия и микробиология. – 2017. – Т. 53, № 3. – С. 316-322.)
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E. Participation of nitric oxide in 24-epibrassinolide-induced heat resistance of wheat coleoptiles: functional interactions of nitric oxide with reactive oxygen species and Ca ions // Russian Journal of Plant Physiology. – 2018. – V. 65, № 2. – P. 177-185. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Участие оксида азота в индуцировании теплоустойчивости колеоптилей пшеницы 24-эпибрассинолидом: функциональное взаимодействие NO с АФК и ионами кальция // Физиология растений. – 2018. – Т. 65, № 2. – С. 111-120.)
 • Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Yastreb T.O., Lugovaya A.A. Combined effect of salicylic acid and nitrogen oxide donor on stress-protective system of wheat plants under drought conditions // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2018. – V. 54. – № 4. – P. 418-424. (Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Луговая А.А. Комбинированное влияние салициловой кислоты и донора оксида азота на стресс-протекторную систему растений пшеницы в условиях засухи // Прикладная биохимия и микробиология. – 2018. – Т. 54, № 4. – С. 400-407.)
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Lugovaya A.A., Shvidenko N.V., Yastreb T.O. Effects of nitrate and L-arginine on content of nitric oxide and activities of antioxidant enzymes in roots of wheat seedlings and their heat resistance // Russian Journal of Plant Physiology. – 2018. – V. 65, № 6. – P. 908–915. (Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Луговая А.А., Швиденко Н.В., Ястреб Т.О. Влияние нитрата и L-аргинина на содержание оксида азота, активность антиоксидантных ферментов в корнях проростков пшеницы и их теплоустойчивость // Физиология растений. – 2018. – Т. 65, № 6. – С. 472-480.)
 • Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Beschasniy S.P., Dmitriev A.P. Gasotransmitters and their role in adaptive reactions of plant cells // Cytology and Genetics. 2019. № 5. Р. 56-74. (Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Бесчасный С.П., Дмитриев А.П. Газотрансмиттеры и их роль в адаптивных реакциях растительных клеток // Цитология и генетика. 2019. № 5. С. 56-74.)
 • Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Kabashnikova L.F. Antioxidative system of plants: cellular compartmentalization, protective and signaling functions, mechanisms of regulation // Applied Biochemistry and Microbiology. 2019. V. 55(5). P. 441-459. (Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Кабашникова Л.Ф. Антиоксидантная система растений: клеточная компартментация, защитные и сигнальные функции, механизмы регуляции (обзор) // Прикладная биохимия и микробиология. 2019. Т. 55, № 5. С. 441–459.)

 

Статті у інших фахових видання України та зарубіжних країн

 

 • Колупаєв Ю.Є., Діденко С.Ю., Карпець Ю.В. Можливі механізми протекторної дії диметилсульфоксиду на рослинні тканини при жорсткому високотемпературному стресі // Биол. вестник. – 2000. – Т. 4, № 1-2. – С. 54-57.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Акинина Г.Е. Действие Са2+ на клетки колеоптилей озимой пшеницы в условиях высокотемпературного стресса. Сообщ.1. Модификация эффектов блокаторами кальциевых каналов и ингибитором синтеза белка // Вісн. Харк. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2002. – №9 (1). – С. 16-23.
 • Колупаев Ю.Е., Акинина Г.Е , Карпец Ю.В. Действие Са2+ на клетки колеоптилей озимой пшеницы в условиях высокотемпературного стресса. Сообщ.2. Обратимое усиление перекисного окисления липидов // Вісн. Харк. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2002. – №9 (1). – С. 24-30.
 • Колупаев Ю.Е., Карпець Ю.В. Влияние экзогенного кальция на интенсивность пероксидного окисления липидов в колеоптилях озимой пшеницы и их теплоустойчивость // Физиология и биохимия культурных растений. – 2003. – Т. 35, №1. – С. 68-74.
 • Колупаев Ю.Е., Карпець Ю.В., Акинина Г.Е., Мокроусов А.В. Действие Са2+ на клетки колеоптилей озимой пшеницы в условиях высокотемпературного стресса. Сообщение 3. Изменение активности растворимой и ионно-связанной пероксидаз // Вісник Харк. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2003. № 3(2). – С. 62-69.
 • Колупаев Ю.Е., Акинина Г.Е., Мокроусов А.В., Карпець Ю.В. Действие Са2+ на клетки колеоптилей озимой пшеницы в условиях высокотемпературного стресса. Сообщение 4. Изменение активности супероксидисмутазы и каталазы // Вісник Харк. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2003. № 5 (3). – С. 22-29.
 • Колупаев Ю.Е., Акинина Г.Е., Карпець Ю.В., Паталах И.И. Зависимость влияния экзогенного салицилата на активность гваяколпероксидазы и теплоустойчивость колеоптилей // Вісник. Харк. націон. аграрного ун-ту -2004. – Вип. 2. – С. 52-56.
 • Колупаев Ю.Е., Акинина Г.Е., Карпец Ю.В. Влияние салициловой кислоты и перекиси водорода на содержание пролина в колеоптилях пшеницы при тепловом и солевом стрессах // Вісник. Харк. націон. аграрного ун-ту. Сер. Біологія. – 2005. – Вип.1. – С. 51-56.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Генерация активных форм кислорода колеоптилями пшеницы при индуцировании их теплоустойчивости ионами кальция и салициловой кислотой // Вісник. Харк. націон. аграрного ун-ту. Сер. Біологія. – 2005. – Вип. 2 (7). – С. 22-28.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Салицилатиндуцируемая генерация супероксида колеоптилями пшеницы зависит от кальциевого статуса клеток // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2006. – Вип. 1 (8). – С. 51-57.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Акініна Г.Є. Вплив саліцилової кислоти на активність каталази і пероксидази колеоптилів пшениці за умов теплового стресу // Физиология и биохимия культурных растений. – 2006. – Т. 38, № 4. – С. 317-323.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Індукування саліциловою кислотою тепло- і солестійкості проростків Triticum aestivum L. у зв’язку зі змінами прооксидантно-антиоксидантної рівноваги // Український ботанічний журнал. – 2006. – 63, № 4. – С. 558-565.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Супрессия антиоксидантом ионолом повышения теплоустойчивости проростков пшеницы, индуцируемого ионами кальция // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2006. – Вип. 2 (9). – С. 41-50.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Мусатенко Л.І., Косаківська І.В. Вплив саліцилової кислоти і фітогормонів на теплостійкість сім’ядолей Cucumis sativus L. у зв’язку зі зрушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 6. С. 837-843.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Сумісний вплив іонів Са2+та пероксиду водню на окислювальний метаболізм і теплостійкість колеоптилів пшениці // Физиология и биохимия культ. растений. – 2007. – Т. 39, № 1. – С. 66-72.
 • Колупаев Ю.Е., Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Обозный А.И. Роль активных форм кислорода в индуцируемом экзогенным кальцием накоплении пролина в отрезках колеоптилей пшеницы // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 1 (10). – С. 122-125.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Активні форми кисню як посередники в індукуванні теплостійкості проростків пшениці саліциловою кислотой // Физиология и биохимия культ. растений. – 2007. – Т. 39, № 3. – С. 242-248.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Активність супероксиддисмутази і каталази у колеоптилях пшениці за дії пероксиду водню і нагрівання // Физиология и биохимия культ. растений. – 2007. – Т. 39, № 4. – С. 319-325.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Мусатенко Л.І. Участь активних форм кисню в індукуванні солестійкості проростків пшениці саліциловою кислотой // Доп. НАН України. – 2007. - № 6. – С. 154-158.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Антиоксидантна дія диметилсульфоксиду на проростки пшениці за теплового стресу // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 2 (11). – С. 69-75.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Кальційзалежний вплив пероксиду водню на теплостійкість колеоптилів Triticum aestivum L. // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, № 5. – С. 713-719.
 • Карпець Ю.В. О возможных механизмах индуцирования теплоустойчивости проростков пшеницы мягкой и сосны обыкновенной кратковременным действием высокой температуры // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 3 (12). – С. .63-70.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Регуляция активности каталазы в колеоптилях пшеницы: возможная роль ионов Са2+ и кальмодулина // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 1 (13). – С. 15-21.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Окислительный стресс и состояние антиоксидантой системы в колеоптилях пшеницы при действии пероксида водорода и нагрева // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 2 (14). – С. 42-52.
 • Карпець Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Обозный А.И. Влияние кратковременного теплового закаливания и повреждающего нагрева на показатели про-/ антиоксидантного равновесия в проростках пшеницы // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 2 (14). – С. 53-59.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Значення окиснювального стресу в індукуванні теплостійкості проростків пшениці короткочасною дією сублетальної температури // Физиология и биохимия культ. растений. – 2008. – Т. 40, № 3. – С. 245-252.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Динаміка розвитку теплостійкості рослин після короткочасного теплового загартування: зв'язок з флуктуаціями вмісту пероксидів // Укр. ботан. журн. – 2008. – Т. 65, № 5. – С. 733-742.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Мусатенко Л.І. Роль активних форм кисню у підвищенні термостабільності антиоксидантних ферментів коренів пшениці після теплового загартування // Доп. НАН України. – 2008. – № 12. – С. 136-140.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Содержание пероксидов в корнях проростков пшеницы при гипертермии в зависимости от кальциевого статуса их клеток // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 3 (15). – С. 33-40.
 • Карпець Ю.В., Обозний О.І., Вайнер А.О., Коц Г.П. Підвищення термостабільності супероксиддисмутази в коренях пшениці після короткочасного теплового загратування: значення біосинтезу білка і активних форм кисню // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 3 (15). – С. 41-45.
 • Карпець Ю.В., Черкіс Т.М. Динаміка активності фенолпероксидази в здорових та уражених фузаріозом сіянцях сосни // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 112. – С. 241-248.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Ответ растений на гипертермию: молекулярно-клеточные аспекты // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – Вип. 1 (16). – С. 19-38.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода при адаптации растений к температурным стрессорам // Физиология и биохимия культ. растений. – 2009. – Т. 41, № 2. – С. 95-108.
 • Карпець Ю.В. Теплостійкість рослин різних таксономічних груп і вміст в них пероксидів після короткочасної дії високих загартовуючих температур // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / Ред. В.В. Моргун. – К.: Логос, 2009. – С. 234-238.
 • Карпець Ю.В., Обозний О.І., Попов В.М., Колупаєв Ю.Є. Зміни активності і термостабільності пероксидази коренів пшениці після короткочасної дії гіпертермії // Физиология и биохимия культ. растений. – 2009. – Т. 41, № 4. – С. 353-358.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Салициловая кислота и устойчивость растений к абиотическим стрессорам // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – Вип. 2 (17). – С. 19-39.
 • Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Обозный А.И., Колупаев Ю.Е. Активность и термостабильность антиоксидантных ферментов корней проростков пшеницы после воздействия экзогенного пероксида водорода // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – Вип. 2 (17). – С. 62-70.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Мусатенко Л.І. Кальційзалежний вплив саліцилової кислоти і пероксиду водню на активність супероксиддисмутази колеоптилів пшениці // Доп. НАН України. – 2009. – № 9. – С. 165-169.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Участие оксида азота (NO) в трансдукции сигналов абиотических стрессоров у растений // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – Вип. 3 (18). – С. 6-19.
 • Тарнопільська О.М., Головащенко М.Ф., Карпець Ю.В. Особливості взаємного оббивання крон у культурах сосни звичайної, вирощуваних за лінійно-селективною технологією // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116. – C. 90-99.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Жасмоновая кислота у растений: синтез, сигналинг и физиологические эффекты при стрессах // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 1 (19). – С. 21-33.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Акинина Г.Е., Попов В.Н., Швиденко Н.В., Вайнер А.А., Коц Г.П., Обозный А.И. Индуцирование теплоустойчивости колеоптилей пшеницы действием донора оксида азота: связь NO с другими сигнальными мессенджерами // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 1 (19). – С. 44-55.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Мусатенко Л.И. Участие пероксидазы и супероксиддисмутазы в усилении генерации активных форм кислорода колеоптилями пшеницы при действии салициловой кислоты // Физиология и биохимия культ. растений. – 2010. – Т. 42, № 3. – С. 210-217.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Участие растворимых углеводов и низкомолекулярных соединений азота в адаптивных реакциях растений // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 2 (20). – С. 36-53.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Обозный А.И. Антиоксидантная система растений: участие в клеточной сигнализации и адаптации к действию стрессоров // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2011. – Вип. 1 (22). – С. 6-34.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Швиденко М.В., Дмитрієв О.П. Вплив екзогенного оксиду азоту (NO) на генерацію супероксидного аніон-радикала та теплостійкість колеоптилів пшениці // Доп. НАН України. – 2011. – № 9. – С. 147-152.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В. Замедление процесса гибели клеток в сегментах колеоптилей пшеницы, инкубируемых на растворе сахарозы // Физиология и биохимия культ. растений. – 2011. – Т. 43, № 6. С. 513-519.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О. Ферментативные источники активных форм кислорода в растительных клетках: регуляция активности и участие в стрессовых реакциях // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2012. – Вип. 1 (25). – С. 6-22.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Ранние реакции растений на действие стрессоров: повреждение, сигналинг, защита? // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2012. – Вип. 2 (26). – С. 6-24.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Дмитриев А.П. Возможное взаимодействие сигнальных систем при индуцировании устойчивости растительных клеток к тепловому стрессу // Доп. НАН України. – 2012. – № 9. – С. 136-141.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Мусатенко Л.И., Обозный А.И., Луговая А.А., Ястреб Т.О. Жасмоновая кислота индуцирует теплоустойчивость колеоптилей пшеницы и их ферментативную антиоксидантную систему // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2012. – Вип. 3 (27). – С. 22-30.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О. Колеоптили пшеницы как модельный объект для исследования стресс-протекторного действия экзогенных соединений // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2013. – Вип. 1 (28). – С. 103-108.
 • Луговая А.А., Колупаев Ю.Е., Обозный А.И., Карпец Ю.В. Эффект антагонизма при влиянии жасмоновой и салициловой кислот на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы и компоненты их про-/антиоксидантной системы // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2013. – Вип. 2 (29). – С. 39-46.
 • Колупаев Ю.Е., Луговая А.А., Обозный А.И., Ястреб Т.О., Карпец Ю.В., Мусатенко Л.И. Сигнальные посредники при индуцировании антиоксидантных ферментов растительных клеток жасмоновой кислотой // Доповiдi НАН України. – 2013. – №10. – С. 159-164.
 • Луговая А.А., Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Участие сигнальных посредников в реализации стресс-протекторного действия экзогенных жасмоновой и салициловой кислот на растительные клетки // Физиология растений и генетика. – 2014. – 46, № 1. – С. 74-80.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Луговая А.А. Участие оксида азота в развитии теплоустойчивости проростков пшеницы, индуцированной кратковременным прогревом // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2014. – Вип. 1 (31). – С. 47-54.
 • Карпець Ю.В., Вайнер А.О., Обозний О.І., Ястреб Т.О. Індукування стійкості сіянців сосни звичайної до інфекційного вилягання дією екзогенної саліцилової кислоти // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2014. – Вип. 2 (32). – С. 63-69.
 • Луговая А.А., Карпец Ю.В., Обозный А.И., Колупаев Ю.Е. Стресс-протекторное действие жасмоновой и янтарной кислот на растения ячменя в условиях почвенной засухи // Агрохимия. – 2014. – № 4. - С. 48-55.
 • Пастернак В.П., Назаренко В.В., Карпець Ю.В. Якісні характеристики деревини сосни звичайної та фітомаса сосняків лісостепу Харківщини // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2014. – Вип. 125. – C. 90-99.
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Shvydenko M.V., Yastreb T.O. Influence of exogenous calcium and its antagonists on nitric oxide content in roots of wheat plantlets // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2015. – Вип. 1 (34). – С. 22-27.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Влияние изменений кальциевого гомеостаза на содержание оксида азота в корнях проростков пшеницы и их теплоустойчивость // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47, № 2. – С. 170-178.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Обозный А.И., Ястреб Т.О. Влияние антагонистов кальция на генерацию активных форм кислорода и развитие теплоустойчивости колеоптилей пшеницы, индуцируемые донором NO // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47, № 4. – С. 338-346.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Ястреб Т.О. Влияние нитропруссида натрия на пигментный комплекс листьев и продуктивность проса в неблагоприятных условиях // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2015. – Вип. 3 (36). – С. 38-44.
 • Луговая А.А., Карпец Ю.В., Григоренко Д.А., Коломоец Б.А., Обозный А.И., Мирошниченко Н.Н., Колупаев Ю.Е. Влияние жасмоновой кислоты на продуктивность растений ячменя и их устойчивость к засухе и грибным инфекциям // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2015. – Вип. 3 (36). – С. 54-61.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Луговая А.А. Сигнальные посредники в реализации физиологических эффектов стрессовых фитогормонов // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2016. – Вип. 1 (37). – С. 42-62.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Фирсова Е.Н., Заярная Е.Ю. Фунгицид Седаксан предотвращает окислительные повреждения проростков пшеницы и повышает их устойчивость к осмотическому и высокотемпературному стрессам // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2016. – Вип. 1 (37). – С. 103-110.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Косаковская И.В. Оксид азота и пероксид водорода как сигнальные посредники при индуцировании теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенными жасмоновой и салициловой кислотами // Физиология растений и генетика. – 2016. – Т. 48, № 2. – С. 158-166.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Григоренко Д.А., Фирсова Е.Н. Реакция растений ячменя различных генотипов на почвенную засуху и действие донора оксида азота // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2016. – Вип. 2 (38). – С. 94-105.
 • Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Обозный А.И., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П. Низкомолекулярные протекторы в салицилатдефицитных растениях Arabidopsis thaliana при действии солевого стресса // Доповiдi НАН України. – 2016. – № 6. – С. 120-126.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Луговая А.А., Заярная Е.Ю. Влияние фунгицида Седаксан на устойчивость растений пшеницы (Triticum aestivum) различных экотипов к почвенной засухе // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2016. – Вип. 3 (39). – С. 39-47.
 • Карпец Ю.В. Влияние донора NO на содержание пигментов в листьях, рост и продуктивность яровой пшеницы (Triticum aestaivum) // Вісн. Харків. націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2016. – Вип. 3 (39). – С. 48-56.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Луговая А.А. Активность антиоксидантных ферментов в листьях растений ячменя различных генотипов при действии почвенной засухи и нитропруссида натрия // Физиология растений и генетика. – 2017. – Т. 49. № 1. – С. 71-81.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Функциональное взаимодействие оксида азота с активными формами кислорода и ионами кальция при формировании адаптивных реакций растений // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2017. – Вип. 2 (41). – С. 6-31.
 • Фирсова Е.Н., Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Возможные сигнальные посредники влияния сероводорода на теплоустойчивость растительных клеток // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2017. – Вип. 2 (41). – С. 41-47.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Дмитриев А.П. Индуцирование синтеза NO в корнях проростков пшеницы и развития их теплоустойчивости экзогенными L-аргинином и нитратом // Доповіді НАН України. – 2017. – № 7. – С. 77-84.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О. Функционирование антиоксидантной системы растений при солевом стрессе // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2017. – Вип. 3 (42). – С. 23-45.
 • Карпец Ю.В. Роль ионов кальция и активных форм кислорода в индуцировании антиоксидантных ферментов и теплоустойчивости растительных клеток донором оксида азота // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2017. – Вип. 3 (42). – С. 52-61.
 • Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П. Реакция устьичного аппарата растений арабидопсиса, дефектных по жасмонатному сигналингу, на действие абсцизовой кислоты и метилжасмоната // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2017. – Вип. 3 (42). – С. 72-80.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Роль сигнальных посредников и стрессовых гормонов в регуляции антиоксидантной системы растений // Физиология растений и генетика. – 2017. – Т. 49. № 6. – С. 463-481.
 • Карпец Ю.В., Шкляревский М.А., Луговая А.А. Индуцирование неспецифической устойчивости сеянцев сосны обыкновенной действием донора NO нитропруссида натрия. Повышение устойчивости к инфекционному полеганию // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2018. – Вип. 1 (43). – С. 57-65.
 • Карпец Ю.В., Шкляревский М.А., Луговая А.А. Индуцирование неспецифической устойчивости сеянцев сосны обыкновенной действием донора NO нитропруссида натрия. 2. Повышение устойчивости к почвенной засухе // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2018. – Вип. 1 (43). – С. 66-75.
 • Карпець Ю.В. Вплив нітропрусиду натрію на ріст сіянців дуба звичайного та ураження борошнистою росою їх листкової поверхні // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2018. – Вип. 2 (44). – С. 81-93.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Коломоец Б.А., Швиденко Н.В., Мирошниченко Н.Н. Влияние нитропруссида натрия на продуктивность и устойчивость ячменя к неблагоприятным факторам // Агрохимия. – 2018. – № 6. – С. 55-64.
 • Шкляревский М.А., Швиденко Н.В., Луговая А.А., Ястреб Т.О., Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Антиоксидантные эффекты фунгицида седаксана при действии осмотического стресса на проростки кукурузы // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. 2019. Вип. 1 (46). С. 54-62.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Горєлова О.І., Шкляревський М.А., Дмитрієв О.П. Роль активних форм кисню та азоту в індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенним сірководнем // Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 3. С. 89-97.
 • Шкляревський М.А., Карпець Ю.В., Лугова Г.А., Горєлова О.І. Комбінована дія нітропрусиду натрію та 24-епібрасиноліду на редокс-гомеостаз і теплостійкість проростків пшениці // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. 2019. Вип. 2 (47). С. 71-81.
 • Карпець Ю.В., Шкляревський М.А. Вплив седаксану на ріст і стійкість сіянців сосни звичайної до інфекційного вилягання та ґрунтової посухи // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. 2019. Вип. 2 (47). С. 82-91.

 

Матеріали конференцій

 

 • Карпець Ю.В. Вплив диметилсульфоксиду на стан мембран рослинних клітин і стійкість проростків пшениці до теплового стресу // Харківщина, студентство, екологія. Тези доп. міжвузівської наук. студ. конф. з «Прикладної екології». – Х.: 2000. – С. 23-24.
 • Колупаєв Ю.Є., Діденко С.Ю., Карпець Ю.В. Протекторна дія диметилсульфоксиду на рослинні тканини при високотемпературному стресі // Проблеми фізіології рослин і генетики на рубежі третього тисячоліття. Тези доп. 7 конф. мол. вчених. – К., 2000. – С. 48.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Захисний вплив диметилсульфоксиду на рослинні клітини за умов осмотичного стресу // Агроекологія як основа стабільності сільського господарства: Мат-ли Всеукр. конф. мол. вчених. – Х., 2000. – С. 19-20.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Вплив Са2+ на стійкість рослинних клітин до потенційно летальних нагріву та зневоднення // Рослина і середовище (фізіологія, генетика, фітоценологія, агроекологія). Мат-ли Міжнар. конф. мол. вчених, присвяченої 185-річчю Харк. державн. аграрн. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2001. – С. 24-27.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Влияние Са2+ на перекисное окисление липидов и теплоустойчивость растительных клеток // Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України: Ма-ли Весеукр. конф. студ., асп. та мол. вчених. – Донецьк, 2001. - С. 37-41.
 • Колупаєв Ю.Є., Акініна Г.Є., Карпець Ю.В. Можливі механізми захисної дії Са2+ на рослинні клітини за умов теплового стресу // Проблеми сучасної екології: Тези міжнар. конф. – Запоріжжя, 2002. – С. 106.
 • Карпець Ю.В. Дія мембраноактивних сполук на стійкість рослинних об’єктів до абіотичних стрес-факторів // Студентська молодь і реформи АПК. Інформаційні матеріали IV Зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання серед студентів аграрних закладів вищої освіти „Лідери АПК XXI століття”. – Сімферополь, 2002. – С. 25-26.
 • Колупаев Ю.Е., Акинина Г.Е., Карпец Ю.В. Кальций и клеточные механизмы устойчивости растений // Актуальные проблемы сохранения устойчивости живых систем. – Белгород, 2004. – С. 90-91.
 • Карпець Ю.В., Акініна Г.Є. Колупаєв Ю.Є. Індукція стійкості рослинних клітин до абіотичних стресів саліциловою кислотою і пероксидом водню // Актуальні проблеми фізіології, генетики та біотехнології рослин і ґрунтових мікроорганізмів. Тези доп. 9 конф. мол. дослідників, присвяч. 100-річчю від дня народж. Акад. АН УРСР і ВАСГНІЛ П.А. Власюка. – К., 2005. – С. 16.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Акініна Г.Є. Екзогенна саліцилова кислота як Ca2+-залежний індуктор окислювального стресу і теплостійкості рослинних клітин // Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин. Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. до 90-річчя від дня народження проф. О.Ф.Михайлова. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 27-28.
 • Карпець Ю.В. Порівняння природних та штучних соснових насаджень Ізюмського бору // Ліс, наука, суспільство. Тези доп. Міжнародної ювілейної наукової конференції, присвяченої 75-річчю з дня заснування УкрНДІЛГА. – Харків, 2005. – С. 49.
 • Карпець Ю.В., Акініна Г.Є. Індукування термотолерантності рослинних клітин агентами окислювального // Молодь і поступ біології. Тези доп. Першої Міжнар. конф. студ. та асп. – Львів, 2005. – С. 233-234.
 • Карпець Ю.В. Порівняний аналіз таксаційних показників природних сосняків Ізюмського бору // Екологічний стан, проблеми природного та штучного поновлення лісів. Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та асп. – Харків, 2005.
 • Акініна Г.Є., Карпець Ю.В., Сирота М.І., Колупаєв Ю.Є. Саліцилова кислота індукує Са2+-залежний синтез пероксидази в колеоптилях пшениці // Укр. біохім. журн. – 2005. – Т. 77, № 5. – С. 133.
 • Карпець Ю.В., Сирота М.І., Колупаєв Ю.Є. Модифікація окислювального метаболізму і теплостійкості колеоптилів пшениці екзогенним пероксидом водню // Біологічні дослідження молодих учених в Україні. Мат-ли V Всеукр. наук. конф. студ. та асп. – К., 2005 – С. 42.
 • Karpets Yu.V. Modern methods of search of the scientific information // Стрес і адаптація рослин: фізіологія, біохімія, генетика. Мат-ли Семінару молодих учених, аспірантів і студентів. – Харків, 2005 – С. 56-58.
 • Карпець Ю.В., Акинина Г.Е., Колупаев Ю.Е. Участие активных форм кислорода в индуцировании теплоустойчивости растительных клеток ионами кальция и салициловой кислотой // Стрес і адаптація рослин: фізіологія, біохімія, генетика. Мат-ли Семінару молодих учених, аспірантів і студентів. – Харків, 2005 – С. 9-11.
 • Сирота М.І., Карпець Ю.В., Акініна Г.Є., Колупаєв Ю.Є. Можливий механізм виникнення окислювального стресу в тканинах колеоптилів пшениці, оброблених саліциловою кислотою // Стрес і адаптація рослин: фізіологія, біохімія, генетика. Мат-ли Семінару молодих учених, аспірантів і студентів. – Харків, 2005 – С. 12-14.
 • Волокітіна О.О., Гопцій Т.В., Карпець Ю.В., Сирота М.І. Історія екологічних досліджень в найстарішому агроуніверситеті // Екологічні проблеми сталого розвитку агросфери в умовах реформування земельних відносин та шляхи раціонального використання і охорони земель. Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – Харків, 2005. – С. 58-65.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Підвищення теплостійкості рослинних клітин екзогенною саліциловою кислотою супроводжується виникненням короткочасного окислювального стресу // Сучасні проблеми фізіології рослин і біотехнології. Тези наукової конференції молодих учених (Ужгород, 1-3 грудня 2005р.). – Ужгород, 2005. – С. 59-60.
 • Сирота М.І., Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Роздільний та комбінований вплив іонів Са2+ та пероксиду водню на інтенсивність пероксидного окислення ліпідів і теплостійкість колеоптилів пшениці // Сучасні проблеми фізіології рослин і біотехнології. Тези наукової конференції молодих учених (Ужгород, 1-3 грудня 2005р.). – Ужгород, 2005. – С. 112-113.
 • Карпець Ю.В., Тарнопільський П.Б., Фатєєв В.В. Особливості впливу на ріст дуба звичайного інших деревних порід в умовах свіжої кленово-липової діброви // Матеріали конференції молодих вчених (УмДАУ, 1-4 березня 2006 р.) – Умань, 2006.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Комбінований вплив іонів кальцію та пероксиду водню на показники окиснювального стресу рослинних клітин // Молодь і поступ біології. Тези доп. Другої Міжнар. конф. студ. та асп. – Львів, 2006. – С. 233.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Роль іонів Са2+ у розвитку окиснювального стресу в рослинних клітинах // Матеріали XII з’їзду Українського ботанічного товариства. – Одеса, 2006. – С. 452-453.
 • Карпець Ю.В., Тарнопільський П.Б., Фатєєв В.В. Ріст та взаємодія деревних порід у свіжій кленово-липовій діброві Лівобережного Лісостепу України // Матеріали XII з’їзду Українського ботанічного товариства. – Одеса, 2006. – С. 115.
 • Kolupaev Yu.Ye., Karpets Yu.V. Influence of salicylic and ionol on heat and salt resistance of wheat plantlets in connection with formation of reactive oxygen species // XV FESPB Congress Federation of European Societies of Plant Biology: Book in Abstracts, Lyon, 17-21 July 2006. – Lyon, 2006. – P. 167.
 • Ястреб Т.О., Обозний О.І., Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Вплив саліцилової кислоти на теплостійкість проростків пшениці у зв’язку з метаболізмом пероксидів // Біологічні дослідження молодих вчених в України. Мат. VI Всеукр. наук. конф. студ. та асп. (КНУ ім. Тараса Шевченка, 21-22 вересня 2006 р). – Київ, 2006. – С. 37-38.
 • Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Колупаєв Ю.Є. Часткова супресія іонолом захисної дії іонів Са2+ на проростки пшениці за умов теплового стресу // Біологічні дослідження молодих вчених в України. Мат. VI Всеукр. наук. конф. студ. та асп. (КНУ ім. Тараса Шевченка, 21-22 вересня 2006 р). – Київ, 2006. – С. 85.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Можлива роль кальцієвого статусу рослинних клітин у виникненні саліцилатіндукованого „окиснювального спалаху” // Матеріали IX Українського біохімічного з’їзду. – Харків. 2006. – С. 128-129.
 • Ястреб Т.О., Обозний О.І., Карпець Ю.В. Індукування теплостійкості рослинних клітин АБК і саліциловою кислотою у звязку зі зрушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги // Біологія: від молекули до біосфери. Мат. I Міжнар. наук. конф. студ., асп. і мол. учен. (ХНУ ім. Каразіна, 21-23 листопада 2006р). – Харків. 2006. С. 56.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Індукція теплостійкості різних видів рослин екзогенною саліциловою кислотою // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнар. конф., 29 березня – 1 квітня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. - Ч. 1. – С. 41-42.
 • Колупаев Ю.Е., Карпець Ю.В. Генерация супероксидного радикала колеоптилями пшеницы при действии перекиси водорода и нагрева // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнар. конф., 29 березня – 1 квітня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. - Ч. 2. – С. 552-554.
 • Обозний О.І., Ястреб Т.О., Карпець Ю.В. Блокування антиоксидантом іонолом протекторного впливу екзогенного кальцію на рослинні клітини за умов гіпертермії // Молодь і поступ біології. Тези доп. ІІІ Міжнар. наук. конф. студ. та асп. – Львів, 2007. – С. 418-419.
 • Обозний О.І., Ястреб Т.О., Карпець Ю.В. Роль зрушень про-/ антиоксидантної рівноваги у підвищенні солестійкості проростків Triticum aestivum L. за дії саліцилової кислоти // Студенти – інноваційним технологіям в АПК. Мат. 61-й Всеукр. наук. студ. конф. (НАУ, 26.02.-01.03.2007р). – Київ, 2007. – С. 157-159.
 • Karpets Yu., Yastreb T., Obozniy O., Kolupaev Yu. The Participation of Reactive Oxygen Forms in Plants Heat Hardening // Materials of III Int. Conf. “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.” (15-18 May 2007, Odesa) – Odesa, 2007. – P. 30.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Ястреб Т.О. Вплив диметилсульфоксиду на теплостійкість проростків пшениці у зв’язку з його антиоксидантними ефектами // Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин. Мат-ли Всеукр. науково-практ. конф., Дніпропетровськ (22-23 травня 2007 р.). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 68-69.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Обозний О.І. Супресія антиоксидантом іонолом ефектів короткочасного теплового загартування рослин // Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин. Мат-ли Всеукр. науково-практ. конф., Дніпропетровськ (22-23 травня 2007 р.). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 59-60.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Возможная роль активных форм кислорода в индуцировании теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенным кальцием // Современная физиология растений: от молекул до экосистем. Мат-лы докл. Междунар. конф. (Сыктывкар, 18-24 июня 2007 г.). – Сыктывкар, 2007. – Ч. 2. – С. 200-202.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Влияние салициловой кислоты на активность про/антиоксидантных ферментов в колеоптилях пшеницы и их теплоустойчивость // Современная физиология растений: от молекул до экосистем. Мат-лы докл. Междунар. конф. (Сыктывкар, 18-24 июня 2007 г.). – Сыктывкар, 2007. – Ч. 2. – С. 198-200.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Косаківська І.В. Підвищення стійкості різних видів рослин до абіотичного стресу екзогенним саліцилатом // Промислова ботаніка – стан і перспективи розвитку. V Міжнар. наук. конф. (24-26.09.2007 р.). – Донецьк, 2007. – С. 201-204.
 • Kolupaev Yu., Karpets Yu., Kosakivska I., Musatenko L. Salicylic acid increases the salt resistance of wheat plantlets with the participation of reactive oxygen species // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: Тези Третьої Міжнар. конф. – Львів, 2007. – С. 200.
 • Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Обозний О.І. Можливі механізми участі окиснювального стресу в індукуванні теплостійкості рослин шляхом загартування // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства. Мат-ли Міжнар. наук. конф. студ., асп. і мол. вчених (ХНАУ, 3-5 жовтня 2007 р.). – Харків, 2007. – С. 259.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Залежність ефекту короткочасного теплового загартування рослин від утворення активних форм кисню і кальцієвого статусу клітин // 2-ий З’їзд Українського товариства клітинної біології: Київ, 23-26 жовтня 2007 р., збірник тез. – К., 2007. – С. 243.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Косаківська І.В. Роль змін про-/ антиоксидантної рівноваги і кальцієвого статусу рослинних клітин при індукуванні їх терморезистентності екзогенною саліциловою кислотою // 2-ий З’їзд Українського товариства клітинної біології: Київ, 23-26 жовтня 2007 р., збірник тез. – К., 2007. – С. 227.
 • Карпець Ю.В., Обозний О.І., Ястреб Т.О. Індукція термостабільності каталази і пероксидази короткочасним впливом супероптимальної температури // Молодь і поступ біології. Тези доп. ІV Міжнар. наук. конф. студ. та асп. – Львів, 2008. – С. 396-397.
 • Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.Ye. The participation of reactive oxygen species in the plants heat resistance induction at the short-term hardening by superoptimum temperatures // Materials of Int. Conf. “Bioecological problems and means of solution” (May 15-18, 2008, Saransk, Russia) – Saransk, 2008. – P. 202-203.
 • Kolupaev Yu.Ye., Karpets Yu.V. Possible mechanisms of increase of antioxidative enzymes thermostability in Triticum aestivum plantlets at the short-term heat hardening // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Мат-ли міжнар. конф. мол. учених. – Кам’янець-Подільський. 2008. – С. 281-282.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Можливі механізми участі іонів кальцію в регуляції активності каталази пшениці // Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин. Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. до 75-річчя Бот. саду Дніпропетр. нац. ун-ту (8-11 вересня 2008 р.) – Дніпропетровськ, 2008. – С. 53-54.
 • Карпець Ю.В. Вплив короткочасного теплового загартування на активність антиоксидантних ферментів проростків пшениці // Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин. Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. до 75-річчя Бот. саду Дніпропетр. нац. ун-ту (8-11 вересня 2008 р.) – Дніпропетровськ, 2008. – С. 48-49.
 • Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Обозний О.І., Вайнер А.О. Модифікація антиоксидантом іонолом ефектів теплового загартування проростків пшениці на показники про-/ антиоксидантного балансу // Проблеми збереження біорізноманіття в природних та техногенно порушених екосистемах. Мат-ли ІІІ наук. конф. мол. учених (16-18 вересня 2008 р., Кривий Ріг). – Кривий Ріг, 2008. – С. 85-87.
 • Обозний О.І., Ястреб Т.О., Карпець Ю.В. Кальційзалежне підвищення теплостійкості рослинних клітин саліциловою кислотою // Проблеми збереження біорізноманіття в природних та техногенно порушених екосистемах. Мат-ли ІІІ наук. конф. мол. учених (16-18 вересня 2008 р., Кривий Ріг). – Кривий Ріг, 2008. – С. 93-94.
 • Карпець Ю.В., Коц Г.П., Обозний О.І., Ястреб Т.О., Вайнер А.О. Зміни термостабільності супероксиддисмутази і каталази коренів проростків пшениці після короткочасної дії сублетальної температури // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства. Мат-ли Міжнар. наук. конф. студ., асп. і мол. учених (ХНАУ, 1-3 жовтня 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 56.
 • Вайнер А.О., Карпець Ю.В. Індукція саліциловою кислотою патогенрезистентності проростків сосни звичайної // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства. Мат-ли Міжнар. наук. конф. студ., асп. і мол. учених (ХНАУ, 1-3 жовтня 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 57.
 • Ястреб Т.О., Карпець Ю.В. Роль активных форм кислорода в формировании терморезистентности растений // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства. Мат-ли Міжнар. наук. конф. студ., асп. і мол. учених (ХНАУ, 1-3 жовтня 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 136-137.
 • Карпець Ю.В., Обозный А.И., Вайнер А.А., Колупаев Ю.Е. Изменение термостабильности супероксиддисмутазы корней проростков пшеницы после кратковременного теплового закаливания // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти. Мат-ли Міжнар. наук. конф. (ХНУ ім. Каразіна, 13-15 жовтня 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 82-83.
 • Карпець Ю.В. Залежність окиснювального сплеску при тепловому загартуванні рослин від кальцієвого статусу клітин // Біологія: від молекули до біосфери. Мат. III Міжнар. конф. мол. науковців (ХНУ ім. Каразіна, 18-21 листопада 2008 р). – Харків. 2008. С. 277-278.
 • Карпець Ю.В., Обозний О.І., Попов В.М. Механізм зміни термостабільності пероксидази коренів пшениці при короткочасному тепловому загартуванні // Біологія: від молекули до біосфери. Мат. III Міжнар. конф. мол. науковців (ХНУ ім. Каразіна, 18-21 листопада 2008 р). – Харків. 2008. С. 279-280.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Ионол и циклогексимид нивелируют эффект повышения термостабильности антиоксидантных ферментов корней пшеницы после кратковременного закаливающего прогрева // Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам внешней среды. Мат-лы Всеросс. научн. конф. (24-28 августа 2009 г.). – Иркутск, 2009. – С. 202-206.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Механизмы индуцирования экзогенным пероксидом водорода устойчивости отрезков колеоптилей пшеницы к абиотическим стрессорам // Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам внешней среды. Мат-лы Всеросс. научн. конф. (24-28 августа 2009 г.). – Иркутск, 2009. – С. 235-238.
 • Вайнер А.О., Коц Г.П., Карпець Ю.В. Підвищення стійкості сіянців сосни звичайної до фузаріозу екзогенною саліциловою кислотою // Молодь і поступ біології. Тези доп. V Міжнар. наук. конф. студ. та асп. (ЛНУ ім. Івана Франка, 12-15 травня 2009 р). – Львів, 2009. – С. 193.
 • Коц Г.П., Вайнер А.О., Карпець Ю.В. Зв'язок між змінами вмісту пероксидів і розвитком теплостійкості рослин після короткочасної дії високих загартовуючих температур // Молодь і поступ біології. Тези доп. V Міжнар. наук. конф. студ. та асп. (ЛНУ ім. Івана Франка, 12-15 травня 2009 р). – Львів, 2009 – С. 206-207.
 • Карпець Ю.В. Перспективи використання прийомів індукування системної стійкості рослин у лісовому господарстві // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства. Мат-ли Міжнар. наук. конф. студ., асп. і мол. учених (ХНАУ, 1-2 жовтня 2009 р.). – Харків, 2009. – С. 176.
 • Вайнер А.О., Коц Г.П., Карпець Ю.В. Активація пероксидази за індукування стійкості сіянців сосни звичайної до фузаріозу екзогенною саліциловою кислотою // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства. Мат-ли Міжнар. наук. конф. студ., асп. і мол. учених (ХНАУ, 1-2 жовтня 2009 р.). – Харків, 2009. – С. 95.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Акинина Г.Е., Попов В.Н. Задержка проявления клеточной гибели в изолированных колеоптилях пшеницы // Биологические механизмы старения. Тез. докл. IX международного симпозиума (Харьков, ХНУ им. В.Н. Каразина, 26-29 мая 2010 г.). – Харьков, 2010. – С. 43.
 • Карпець Ю.В. Участь кальцію і активних форм кисню в індукції теплостійкості колеоптилів пшениці донором монооксиду азоту // Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів. Мат-ли XI конф. мол. вчених (Київ, ІФРГ НАНУ, 22-24 червня 2010 р.). – Київ, 2010. – С. 81-83.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Влияние пероксида водорода на активность и термостабильность антиоксидантных ферментов Triticum aestivum L. // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Мат-ли Міжнар. конф. мол. учених (м. Ялта, 21-25 вересня 2010 р.). – Сімферополь, 2010. – С. 367-368.
 • Ястреб Т.О., Коц Г.П., Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Кальцийзависимое усиление генерации активных форм кислорода колеоптилями Triticum aestivum L., индуцируемое экзогенной салициловой кислотой: участие пероксидазы и супероксиддисмутазы // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Мат-ли Міжнар. конф. мол. учених (м. Ялта, 21-25 вересня 2010 р.). – Сімферополь, 2010. – С. 445-446.
 • Обозный А.И., Швиденко Н.В., Вайнер А.А., Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Реакция пероксидазы корней проростков Triticum aestivum L. разных экотипов на кратковременное действие гипертермии // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Мат-ли Міжнар. конф. мол. учених (м. Ялта, 21-25 вересня 2010 р.). – Сімферополь, 2010. – С. 395-396.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Донор оксида азота вызывает кальцийзасисимое усиление генерации супероксида колеоптилями пшеницы и повышение их теплоустойчивости // Укр. біохім. журн. – 2010. – Т. 82. № 4. (Додаток 1. – Мат-ли Х Укр. біохім. з’їзду. Одеса, 13–17 вересня 2010 р.). – С. 134.
 • Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Карпец Ю.В. Салициловая и янтарная кислоты повышают активность антиоксидантных ферментов и теплоустойчивость проростков проса // Укр. біохім. журн. – 2010. – Т. 82. № 4. (Додаток 1. – Мат-ли Х Укр. біохім. з’їзду. Одеса, 13–17 вересня 2010 р.). – С. 193.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Активные формы кислорода и ионы кальция как возможные посредники в процессе индуцирования теплоустойчивости растительных клеток донором оксида азота (NO) // Растение и стресс. Тезисы докладов Всероссийского симпозиума. (Москва, ИФР им. К.А. Тимирязева РАН, 9-12 ноября 2010 г.). – Москва, 2010. – С. 179-180.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О. Кальцийзависимое усиление генерации активных форм кислорода колеоптилями пшеницы при действии салициловой кислоты: вклад пероксидазы и супероксиддисмутазы // Растение и стресс. Тезисы докладов Всероссийского симпозиума. (Москва, ИФР им. К.А. Тимирязева РАН, 9-12 ноября 2010 г.). – Москва, 2010. – С. 191-192.
 • Косаківська І.В., Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Устінова А.Ю. Особливості реакції рослин різних типів екологічних стратегій на гіпертермію // Каразінські природознавчі студії. Мат-ли Міжнар. наук. конф. (Харків, ХНУ ім. Каразіна, 1-4 лютого 2011 р.). – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2011. – С. 249-251.
 • Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Швиденко Н.В. Влияние ароматических и янтарной кислот на генерацию супероксидного анион-радикала проростками пшеницы и их теплоустойчивость // Каразінські природознавчі студії. Мат-ли Міжнар. наук. конф. (Харків, ХНУ ім. Каразіна, 1-4 лютого 2011 р.). – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2011. – С. 283-285.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Посилення генерації супероксидного аніон-радикала при обробці колеоптилів пшениці донором оксиду азоту (NO) // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки. Мат-ли Всеукр. наук. конф. (Київ, 6-8 квітня 2011 р.). – К.: Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011. – С. 268-269.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Відрізки колеоптилів пшениці як модель для дослідження клітинних механізмів стійкості // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки. Мат-ли Всеукр. наук. конф. (Київ, 6-8 квітня 2011 р.). – К.: Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011. – С. 271-273.
 • Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е. Возможные сигнальные посредники при индуцировании теплоустойчивости растительных клеток экзогенным оксидом азота (NO) // Клеточная сигнализация у растений. Тез. докл. III Междунар. симпозиума (Казань, Россия, 28.06-01.07.2011 г.).– Казань, Россия, 2011. – С. 75-76.
 • Колупаев Ю.Е., Обозный А.И., Карпец Ю.В., Супрессия эффекта теплового закаливания растений антиоксидантами и ингибиторами прооксидантных ферментов // Клеточная сигнализация у растений. Тез. докл. III Междунар. симпозиума (Казань, Россия, 28.06-01.07.2011 г.).– Казань, Россия, 2011. – С. 81-82.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В. Влияние донора оксида азота на генерацию активных форм кислорода и активность антиоксидантных ферментов в колеоптилях пшеницы при тепловом стрессе // Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий. Мат-лы докл. VII Съезда Общества физиологов растений России (ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, Россия, 04-10.07.2011 г.). – Нижний Новгород, Россия, 2011. – С. 314-315.
 • Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Карпець Ю.В. Участие ферментных систем, генерирующих активные формы кислорода, в индуцировании теплоустойчивости растительных клеток действием экзогенных салициловой и янтарной кислот // Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий. Мат-лы докл. VII Съезда Общества физиологов растений России (ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, Россия, 04-10.07.2011 г.). – Нижний Новгород, Россия, 2011. – С. 798-799.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Мусатенко Л.І. Влияние жасмоновой кислоты на образование активных форм кислорода в колеоптилях пшеницы и их теплоустойчивость // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні аспекти. Мат-ли ІІ Міжнар. наук. конф. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків, 11-13 жовтня 2011 р.). – Харків, 2011. – С. 107-108.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Є., Ястреб Т.О., Коц Г.П. Повышение теплоустойчивости растительных клеток донором NO: зависимость эффектов от активных форм кислорода и фосфатидной кислоты // Регуляция роста, развития и продуктивности растений: мат-лы VII-й Междунар. науч. конф. (Минск, Беларусь, 26-28 октября 2011). – Минск, 2011. – С. 93.
 • Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Карпец Ю.В., Швиденко М.В. Индуцирование ферментативной антиоксидантной системы и теплоустойчивости колеоптилей пшеницы действием салициловой и янтарной кислот // Регуляция роста, развития и продуктивности растений: мат-лы VII-й Междунар. науч. конф. (Минск, Беларусь, 26-28 октября 2011). – Минск, 2011. – С. 103.
 • Вайнер А.О., Карпець Ю.В. Модифікація активності каталази та гваяколпероксидази за індукування стійкості сіянців сосни звичайної та дуба звичайного до патогенів екзогенною саліциловою кислотою // Біологія: від молекули до біосфери. Мат-ли VI Міжнар. конф. молодих науковців (Харків, ХНУ ім. Каразіна, 21-24 листопада 2011 р.). – Харків, 2011 – С. 369-370.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О. Возможные сигнальные посредники, участвующие в активации НАДФН-оксидазы колеоптилей пшеницы экзогенным оксидом азота // Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 11-13 травня 2012 р.). – Запоріжжя, 2012. – С. 22-24.
 • Yastreb T., Kolupaev Yu., Karpets Yu. Exogenous aromatic and succinic acids activate enzymes generating reactive oxygen species in plant cells // Abstract book of International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology (Yalta, Ukraine, 16-20 May 2012). – Yalta, Ukraine, 2012. – P. 164.
 • Obozniy O., Kolupaev Yu., Shvidenko M., Karpets Yu. Role of enzyme systems generating reactive oxygen species in cellular signaling at heat hardening of wheat plantlets // Abstract book of International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology (Yalta, Ukraine, 16-20 May 2012). – Yalta, Ukraine, 2012. – P. 165.
 • Karpets Yu., Kolupaev Yu., Yastreb T., Dmitriev O. Possible participation of phosphatidic acid and calcium ions in induction of plant heat stress resistance by exogenous nitrogen oxide // Abstract book of International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology (Yalta, Ukraine, 16-20 May 2012). – Yalta, Ukraine, 2012. – P. 181.
 • Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода как посредники при индуцировании теплоустойчивости растительных клеток действием экзогенных салициловой и 4-оксибензойной кислот // Материалы VIII Международного симпозиума по фенольным соединениям: фундаментальные и прикладные аспекты (Москва, Россия, 2-5 октября 2012). – Москва, 2012. – С. 111.
 • Карпец Ю.В, Луговая А.А., Колупаев Ю.Е., Мусатенко Л.И. Влияние жасмоновой кислоты на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы и активность антиоксидантных ферментов // Селекція та генетика сільськогосподарських рослин: традиції та перспективи. Тези Міжнародної наукової конференції (до 100-річчя Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення) (Одеса, 17-19 жовтня 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 249-250.
 • Обозний О.І., Ястреб Т.О., Лугова Г.А., Карпець Ю.В. Активність аскорбатпероксидази і каталази при формуванні перехресної стійкості проростків пшениці до гіпертермії та осмотичного шоку // Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів. Мат-ли ХІІ конф. молодих вчених (Київ, 15-16 листопада 2012 р.). – К., 2012. – С. 108-109.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Луговая А.А., Вайнер А.А Активные формы кислорода участвуют в процессе индуцирования теплоустойчивости растительных клеток жасмоновой кислотой // Клеточная биология и биотехнология растений. Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 13-15 февраля 2013 г). – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 95.
 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Фізіологія рослин в аграрних вищих навчальних закладах: проблеми є, а перспективи? // Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук. Матеріали науково-методичного семінару (Харків, Україна, 20 березня 2013 року). – Харків, 2013. – С. 17-18.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О. Колеоптили пшеницы как тест-объект для оценки физиологической (стресс-протекторной) активности экзогенных соединений // Актуальные проблемы экологии и физиологии живых организмов. Материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции (Россия, Саранск, 15-17 мая 2013 г.). – Саранск: Изд-во Саранского ун-та, 2013. – С. 101-103.
 • Луговая А.А., Колупаев Ю.Е., Вайнер А.А., Обозный А.И., Ястреб Т.О., Карпец Ю.В. Возможные сигнальные посредники при индуцировании теплоустойчивости колеоптилей пшеницы жасмоновой кислотой // Биологически активные вещества растений – изучение и использование. Мат-лы. Междунар. науч. конф. (Минск, 29-31 мая 2013 г.) – Минск: ГНУ «Центральный ботанический сад Академии наук Беларуси», 2013. – С. 278.
 • Карпец Ю.В., Луговая А.А., Колупаев Ю.Е. Взаимодействие сигнальных посредников при индуцирповании теплоустойчивости растительных клеток действием жасмоновой кислоты // Инновационные направления современной физиологии растений. Тез. докл. Всероссийской науч. конф. с междунар. участием (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-6 июня 2013 г.). – Москва, 2013. – С. 279.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Луговая А.А., Ястреб Т.О. Влияние жасмоновой кислоты на теплоустойчивость растительных клеток и ферментативные системы, генерирующие активные формы кислорода // Факторы устойчивости растений в экстремальных природных условиях и техногенной среде. Мат-лы Всеросс. науч. конф. (Иркутск, Россия, 10-13 июня 2013г.). – Иркутск: СИФИБР СО РАН, 2013. – С. 106-109.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Луговая А.А. Сигнальные посредники при индуцировании компонентов антиоксидантной системы колеоптилей пшеницы экзогенными жасмоновой и салициловой кислотами // Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений: Первый международный симпозиум (Россия, Казань, 17-20 сентября 2013 г.). Тез. докл.– Казань: Изд-во "ФизтехПРЕСС" КФТИ КазНЦ РАН, 2013. – С. 38.
 • Сагайдачний Р.О., Карпець Ю.В. Оптимізація лісозаготівельного процесу в ДП «Свеське ЛГ» // Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей. (Харків, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 16-19жовтня 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 139-141.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Луговая А.А. Оксид азота задействован в развитии индуцированной теплоустойчивости проростков пшеницы // Годичное собрание Общества физиологов растений России – Международная научная конференция и школа молодых ученых «Физиология растений – теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий» (19-25 мая 2014, Калининград). Материалы. – Калининград, 2014. – С. 216-218.
 • Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Обозний О.І., Григоренко Д.О. Оксид азоту і пероксид водню як сигнальні посередники у процесі формування теплостійкості проростків пшениці // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, 9-12 вересня 2014р.). – Умань: «Сочінський», 2014. – С. 120.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Обозный А.И. Участие активных форм кислорода и азота в развитиии теплоустойчивости проростков пшеницы после кратковременного прогрева // Матеріали XI Українського біохімічного конгресу (6-10 жовтня 2014 р., Київ). Ukr. Biochem. J. – 2014. – V. 86, № 5 (Suppl. 2). – P. 232.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В. Закаливающий прогрев и антагонисты оксида азота индуцируют ферментативную антиоксидантную систему проростков пшеницы // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти: присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Тези доповідей III Міжнародної наукової конференції (11–12 листопада, 2014 р., м. Харків, Україна). – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – C. 117-118.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В. Зависимость синтеза NO в проростках пшеницы и их теплоустойчивости от кальциевого статуса // Растения в условиях глобальных и локальных природно-климатических и антропогенных воздействий: Тезисы докладов Всероссийской научной конференции с международным участием и школы для молодых ученых (21-26 сентября 2015 г.). – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. – С. 242.
 • Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е. Функциональное взаимодействие ионов кальция, активных форм кислорода и оксида азота в стрессовом сигналинге растений // Регуляция роста, развития и продуктивности растений. Материалы VIII международной научной конференции (Минск, 28-30 октября 2015 г.). – Минск: Колорград, 2015. – С. 51.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Ястреб Т.О. Участие ионов кальция в индуцируемом закаливающим прогревом образовании активных форм кислорода и азота в корнях пшеницы // Фундаментальные и прикладные проблемы современной экспериментальной биологии растений. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием и школы для молодых ученых (23-27 ноября 2015 г.). – Москва, 2015. – С. 329-333.
 • Karpets Yu.V., Yastreb T.O., Kolupaev Yu.E., Dmitriev A.P. Possible role of JIN1/MYC2 transcript-factor in induction of salt resistance in Arabidopsis plants by nitric oxide // Proceedings of Fourth International Symposium on Plant Signaling and Behavior (19-24 June 2016). – Saint Petersburg: SINEL Co.Ltd., 2016. - P. 187.
 • Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Луговая А.А. Роль активных форм кислорода и оксида азота в реализации стресс-протекторного действия жасмоновой кислоты на проростки пшеницы // Сигнальные системы растений: от рецептора до ответной реакции организма. Годичное собрание общества физиологов растений России – Научная конференция с международным участием и школа молодых учених. (21-24 июня 2016 г.). Тезисы докладов. – Санкт-Петербург, Россия, 2016. – С. 335-336.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Ястреб Т.О. Индуцирование теплоустойчивости растительных клеток и активация антиоксидантных ферментов под действием оксида азота зависят от изменений кальциевого гомеостаза // Сигнальные системы растений: от рецептора до ответной реакции организма. Годичное собрание общества физиологов растений России – Научная конференция с международным участием и школа молодых учених. (21-24 июня 2016 г.). Тезисы докладов. – Санкт-Петербург, Россия, 2016. – С. 337-338.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О. Индуцирование донором оксида азота стресс-протекторных систем растений ячменя в условиях засухи // Факторы устойчивости растений и микроорганизмов в экстремальных природных условиях и техногенной среде: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием и школы молодых ученых (12-15 сентября 2016 г.). – Иркутск : Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2016. – С. 103-104.
 • Kolupaev Yu., Yastreb T., Karpets Yu., Dmitriev O. Responses of pretreated with nitric oxide donor Arabidopsis thaliana salicylate-deficient transformants to salt stress // International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology (October 2-6, 2016, Odesa). Abstract book. – Odesa, 2016. – P. 15.
 • Karpets Yu., Kolupaev Yu., Yastreb T. Induction of activity of antioxidant enzymes of plant cells by exogenous nitric oxide depends from redox and calcium homeostasis // International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology (October 2-6, 2016, Odesa). Abstract book. – Odesa, 2016. – P. 93.
 • Косаківська І.В., Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Лугова Г.А. Функціональна взаємодія сигнальної, гормональної і стрес-протекторної систем при адаптації рослин до дії абіотичних стресорів (на прикладі жасмонатзалежних процесів) // Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук. Матеріали ІІ-го науково-методичного інтернет-семінару (м. Харків, Україна, 14 грудня 2016 року). – Х. 2017. – С. 24-25.
 • Живолуп Г.М., Сморщок А.В., Карпець Ю.В. Підвищення стійкості і продуктивності сіянців сосни звичайної у лабораторній ґрунтовій культурі шляхом обприскування нітропрусидом натрію // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 15-16 лютого 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 14-15.
 • Кузьменко С.В., Назаренко В.В., Карпець Ю.В. Ефективність використання деревних ресурсів та шляхи його раціоналізації у ДП «Миргородське ЛГ» // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 15-16 лютого 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 22-23.
 • Сморщок А.В., Живолуп Г.М., Карпець Ю.В. Підвищення стійкості і товарності сіянців дуба звичайного шляхом обприскування нітропрусидом натрію у розсаднику дендропарку ХНАУ // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 15-16 лютого 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 40-41.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Косаківська І.В. Участь оксиду азоту у реалізації фізіологічних ефектів стресових фітогормонів // Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства. (25-26 квітня 2017 р., м. Київ) – Київ, 2017. – С. 151.
 • Карпець Ю.В. Індукування неспецифічної стійкості злакових культур дією донора NO нітропрусиду натрію // Сучасні проблеми біології,екології та хімії: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю біологічного факультетуЗапорізького національного університету (26-28 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Тандем, 2017. – С. 30-32.
 • Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Карпець Ю.В. Стрес-протекторний вплив інгібіторів сукцинатдегідрогенази на проростки пшениці за дії несприятливих абіотичних чинників // Сучасні проблеми біології,екології та хімії: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю біологічного факультетуЗапорізького національного університету (26-28 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Тандем, 2017. – С. 32-34.
 • Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О. Функціональна взаємодія кальцію, пероксиду водню і оксиду азоту при індукуванні теплостійкості проростків пшениці // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / ред. В.В. Моргун. – К.: Логос, 2017. – С. 212-220.
 • Лугова Г.А., Карпець Ю.В., Вайнер А.О., Колупаєв Ю.Є. Індукування стійкості рослин проса до абіотичних стресорів дією жасмонової кислоти // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / ред. В.В. Моргун. – К.: Логос, 2017. – С. 346-352.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Хрипач В.А. Роль NO в развитии теплоустойчивости клеток колеоптилів пшеницы при действии брассиностероида // Материалы II Международного симпозиума «Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений» и Международной научной школы «Роль активных форм кислорода в жизни растений» (Уфа, 26 июня – 1 июля 2017 г.) / ред. И.В. Максимов и др. – Уфа, ООО «Первая типография», 2017. – С. 215-128.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В. Роль оксида азота и ионов кальция в формировании теплоустойчивости растительных клеток под действием 24-эпибрассинолида // Геноміка та біохімія сільсько-господарських рослин. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (12 вересня 2017 р., м Одеса). – СГІ-НЦНС. – Одеса, Астропринт, 2017. – С. 84-85.
 • Колупаев Ю.Е. Карпец Ю.В., Ястреб Т.О., Луговая А.А., Фирсова Е.Н. Индуцирование антиоксидантной системы растительных клеток активными формами кислорода, азота и серы // Геноміка та біохімія сільсько-господарських рослин. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (12 вересня 2017 р., м Одеса). – СГІ-НЦНС. – Одеса, Астропринт, 2017. – С. 88-89.
 • Karpets Yu., Kolupaev Yu., Zhyvolup G., Smorshchok A. Nitrate-dependent formation of nitric oxide and its participation in induction of heat resistance of wheat seedlings // Studia Biologica. – 2017. – V. 11, № 3-4. (Reports of IV international conference «Plant ontogenesis in natural and transformed environments. Physiological, biochemical and ecological aspects» (L`viv, Ukraine, October, 4-6, 2017)). – 60-61.
 • Корх І.В., Карпець Ю.В. Стан та перспективи розвитку лісозаготівельного процесу в ДП «Семенівське ЛГ» // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 14–16 лютого 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 42-43.
 • Шкляревський М.А., Карпець Ю.В. Індукування стійкості і продуктивності сіянців сосни звичайної дією нітропрусиду натрію і седаксану // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 14–16 лютого 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 70-71.
 • Карпец Ю.В. Влияние нитропруссида натрия на устойчивость сосны обыкновенной к почвенной засухе // Регуляция роста, развития и продуктивности растений : Материалы IX Международной научной конференции (г. Минск, 24-26 октября 2018 года). – Минск : Колорград, 2018. – С 56.
 • Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Луговая А.А. Антагонизм L-аргинин- и нитрат-зависимого путей синтеза no при индуцировании антиоксидантной системы проростков пшеницы и их теплоустойчивости // Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти. Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції (09–10 жовтня, 2018 р., м. Харків, Україна). - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 47-48.
 • Ольховський М.О., Карпець Ю.В. Динаміка лісосировинної бази та перспективи розвитку лісозаготівельного процесу у ДП «Жовтневе ЛГ» // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 13–14 грудня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 42-43.
 • Поступна В.Ю., Карпець Ю.В. Використання деревних ресурсів у ДП «Балаклійське ЛГ» // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 13–14 грудня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 46-47.
 • Сидоренко В.В., Карпець Ю.В. Динаміка і перспективи використання паливної деревини у ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ» // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 13–14 грудня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 52-53.
 • Шкляревський М.А., Панова І.В., Гусєва К.М., Карпець Ю.В. Індукування стійкості та біопродуктивності деревних рослин дією нітропрусиду натрію // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 13–14 грудня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 62-63.
 • Функціональна взаємодія нітрат- і L-аргінін-залежного шляхів синтезу оксиду азоту при індукуванні стрес-протекторних реакцій проростків пшениці // Медична та клінічна хімія. Спец. випуск. Матеріали ХIІ українського біохімічного конгресу (30 вересня – 4 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С.
 • Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Shklyarevskiy M.A., Shvydenko M.V Nitric oxide, synthesized by nitrate reductase, as participant of transduction of hydrogen sulphide signal at induction of heat resistance of wheat plantlets // Proceedings of 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation (18-21 June 2019, Yaremche, Ukraine). Yaremche, 2019. P. 126.

 

Навчально-методичні праці

 

 • Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Швиденко М.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізіологія стійкості рослин». – ХНАУ, 2012. – 32 с.
 • Андрущенко О.П., Булат А.Г., Величко О.Б., Карпець Ю.В., Полив’яний А.М., Салтиков А.М., Ткач Л.І. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами факультету лісового господарства. – ХНАУ, 2012. – 28 с.
 • Гопцій О.Б., Ткач Л.І., Пастернак В.П., Карпець Ю.В., Назаренко В.В., Біла Ю.М., Бугайов С.М.. Методичні вказівки для написання та оформлення звіту з переддипломної практики для студентів факультету лісового господарства спеціальності 7.090103 «Лісове господарство. Харків, ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2013 – 36 с.
 • Карпець Ю.В., Салтиков А.М., Лялін О.І., Мікуліна І.М. Методичні вказівки до проходження ознайомчої практики студентами факультету лісового господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» спеціалізації «Лісове господарство». – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 15 с.
 • Ведмідь М.М., Назаренко В.В., Карпець Ю.В., Пастернак В.П., Мєшкова В.Л., Гладун Г.Б. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних магістерських робіт (проектів). Для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 205 «Лісове господарство». – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2017. – 43 с.
 • Карпець Ю.В. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни «Деревинознавство». Для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство». – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2018. – 23 с.
 • Ведмідь М.М., Поташов Ю.М., Познякова С.І., Швиденко М.В., Захаров С.В., Гавва Д.В., Ситнік І.Й., Гусаренко М.П., Карпець Ю.В., Распопіна С.П., Полив’яний А.М., Андрущенко О.П., Назаренко В.В., Горошко В.В., Слюсарчук В.Є., Бугайов С.М., Черкіс Т.М. Наскрізна програма навчальних і виробничих практик і методичні рекомендації щодо їх виконання. Для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство». – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2018. – 70 с.


Оновлено: 28-11-2019, 08:48 / Переглядів: 3 279
 

Авторизація