Казюта Олександр Миколайович

 

   Доцент кафедри ґрунтознавства. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості розвитку та використання заплавних лісових ґрунтів р. Сіверський Донець у лісостепових умовах» і здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. У 2007 р. отримав учене звання доцента кафедри ґрунтознавства.

   Тема наукових досліджень – «Моніторинг ґрунтів заплавних терас річок басейну Сіверського Дінця».

Список основних наукових праць

  1. Казюта О.М. Сольовий склад водної витяжки ґрунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області / О. М. Казюта // Вісн. ХНАУ. – 2015. – №2. – С. 170–186.
  2. Казюта О.М. Уміст загального гумусу та біопродуктивність ґрунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області/ О.М. Казюта // Вісн. ХНАУ. – 2016. – №1. – С. 113–121.
  3. Казюта О.М. Ферментативна активність ґрунтів заплави р. Сіверський Донець під лісовим ценозом / О.М. Казюта // Вісн. ХНАУ. – 2017. – №2. – С. 139–146.
  4. Казюта О.М. Біогенність і ферментативна активність алювіальних ґрунтів / О.М. Казюта // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. темат. наук. зб. Кн. 2. – Харків, 2018 – С. 300–301.
  5. Казюта О.М. Окисно-відновний потенціал алювіальних ґрунтів заплав малих річок басейну Сіверського Дінця / О.М. Казюта, А.О. Казюта // Вісн. ХНАУ. – 2019. – №1. – С. 52–59.


Оновлено: 10-02-2020, 08:49 / Переглядів: 2 069
 

Авторизація