Казюта Алла Олексіївна

   Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у 2011 р. У тому ж році отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Доцент кафедри ґрунтознавства.

   Напрямом наукової діяльності: моніторинг основних характеристик чорноземних ґрунтів південно-східного Лісостепу України.

Список вибраних наукових праць:

  1. Казюта А.О. Поживний режим чорнозему типового залежно від використання / А.О. Казюта // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012. – № 4. – С. 51-54.
  2. Казюта А.О. Уміст загального гумусу та його колоїдних форм у чорноземі типовому / А.О. Казюта // Вісник ХНАУ. Серія ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. – Харків, 2014. – №2. – С. 26-33.
  3. Казюта А.О. Целюлозоруйнівна активність чорнозему типового / А.О. Казюта // Вісник ХНАУ. Серія ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. – Харків, 2015. – № 2. – С. 159-169.
  4. Казюта А.О. Зміна основних характеристик чорноземів типових у короткоротаційних сівозмінах/ А.О. Казюта // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 233-234.
  5. Казюта А.О. Динаміка ґрунтово-гідрологічних констант чорнозему типового різного використання / А.О. Казюта // Вісник ХНАУ. Серія ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. – Харків, 2017. – №2. – С. 144-150.


Оновлено: 29-05-2016, 13:12 / Переглядів: 891
 

Авторизація