Конкурентоспроможність рослинництва

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алтухов А. Конкурентоспроможнiсть зернового виробництва / А. Алтухов, Л. Ткаченко, H. Малих // Мiжнар. с.-г. журн. – 2009. –  № 2. –  С. 38–39.
 2. Анiщенко Г.Ю. Пiдвищення якостi продукцiї садiвництва – основа її конкурентоспроможностi / Г.Ю. Анiщенко // Вiсник ХНАУ. Сер.: “Економiка АПК i природокористування” / ХHАУ. –  Х., 2009. –  № 12. – С. 328–326.
 3. Галстян А.С. Повышение конкурентоспособности зернопроизводства в
 4. сельскохозяйственных предприятиях АР Крым / А.С. Галстян  // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет” / КАТУ. – Сiмферополь, 2011. – Вып. 140: Економiчнi науки. – С. 323–329.
 5. Ганганов В.М. Оцiнка конкурентоспроможностi продукцiї зернового пiдкомплексу України в умовах розвитку глобальної економiки / В.М. Ганганов // Вiсник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. – Миколаїв, 2009. – Вып. 2. (49): Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. –  С. 22–30.
 6. Мальцев О.В. Когнiтивне моделювання та його застосування при оцiнцi
 7. конкурентоспроможностi виробництва зерна [Електронний ресурс]  / О.В. Мальцев // Вiсник Сумського національного аграрного університету. Сер.: “Економiка i менеджмент” : наук. журн. / СHАУ. –  Суми, 2011. – Вып. 6/1 (48). –  С. 111–114. – Режим доступу:
 8. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/ekon/2011_6_1/29.pdf
 9. Hазарова Л.В. Конкурентоспроможнiсть аграрних пiдприємств України на свiтових ринках / Л.В.Hазарова // Вiсник ХНАУ. Сер.: “Економiка АПК i природокористування” / ХHАУ. –  Х., 2012. – № 5. – С. 100–104.
 10. Олiйник В.В. Визначення конкурентоспроможностi аграрних пiдприємств на
 11. зерновому ринку / В.В. Олiйник // Вiсник ХНАУ. Сер.: “Економiка АПК i природокористування”  / ХHАУ. –  Х., 2009. – № 12. – С. 234–240.
 12. Олiйник В.В. Пiдвищення конкурентоспроможностi зернового виробництва шляхом iнтенсифiкацiї та iнновацiйної дiяльностi / В.В. Олiйник // Вiсник ХНАУ. Сер.: “Економiка АПК i природокористування” / ХHАУ. –  Х., 2011. –  № 5. – С. 157–165.
 13. Пiтель H.Я. Управлiння мiжнародною конкурентоспромлжнiстю пiдприємств АПК України / H.Я. Пiтель // Вiсник ХНАУ. Сер.: “Економiка АПК i природокористування” / ХHАУ. – Х., 2012. – № 5. – С. 116–123.
 14. Посилаєв В.А. Конкурентоспроможнiсть сортiв черешнi в пiвнiчно-схiдному Лiсостепу України / В.А. Посилаєв // Вiсник ХНАУ. Сер.: “Економiка АПК i природокористування” / ХHАУ. – Х., 2009. – № 6. – С. 184–189.
 15. Пузiк Л.М. Якiсть плодiв гарбузових рослин як складова їх конкуренто-спроможностi / Л.М. Пузiк // Вiсник ХНАУ. Сер.: “Економiка АПК i природокористування” / ХHАУ. –  Х., 2011. – С. 28–33.
 16. Руденко М.В. Якiсть продукцiї як основний чинник конкурентоспроможностi пiдприємств насiнневої галузi / М.В. Руденко // Вiсник ХНАУ. Сер.: “Економiка АПК i природокористування” / ХHАУ. –  Х., 2009. –  № 11. – С. 271–276.
 17. Славов В. Система конкурентоспроможного кормозабезпечення тваринництва / В. Славов, М. Фурса, I. Заря // Тваринництво України. – 2008. –  № 11. – С. 12–13.


Оновлено: 26-12-2013, 08:35 / Переглядів: 1 128
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок