Ковальова Олена Василівна

Посада: доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту;

Вчене звання: доцент;

Науковий ступінь: кандидат економічних наук;

Курси які викладає: «Звітність підприємств», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Судово-бухгалтерська експертиза».

Біографія:


  • У 2004 р. закінчила з відзнакою Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит» і здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
  • У цьому ж році вступила до аспірантури на кафедру виробничого менеджменту і агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. За час навчання в аспірантурі завершила роботу над кандидатською дисертацією під керівництвом д.е.н., професора Гуторова О.І., яку успішно захистила у 2010 р. Дисертаційна робота виконана на тему: «Економічний механізм підвищення ефективності виробництва цукрових буряків».
  •  Викладацьку роботу почала у 2010 р. на посаді асистента кафедри економіки підприємства.  З вересня 2010 р. Ковальова О.В. працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, з вересня 2014 р. – на посаді доцента.
  • Ковальова О.В. підготувала у співавторстві монографію «Формування та функціонування цукробурякового підкомплексу регіону: стан і перспективи розвитку», навчальні посібники «Звітність підприємств», «Судово-бухгалтерська експертиза», а також є співавтором інших видань кафедри.
  • В 2015 р. брала участь у конкурсі «Кращий молодий науковець» та стала переможцем серед учасників факультету обліку і фінансів. Проходила підвищення кваліфікації за програмою САРА «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ», є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Успішно веде педагогічну роботу, є профоргом кафедри та куратором академічної групи.
Оновлено: 27-03-2013, 13:49 / Переглядів: 2 999
 

Авторизація