Коврига Юлія Володимирівна

  

   Коврига Юлія Володимирівна – викладач.

   Закінчила факультет іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

   Працюю над дисертаційним дослідженням,  яке пов’язане з вивченням екзистенціальних елементів у творах сучасної письменниці Л.Улицької.

 Наукові публікаціі:

  1. Коврига Ю.В. Особливості осмислення творчості Людмили Улицької сучасною критикою / Ю.В.Коврига // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Літературознавство. - 2013. - Вип. 4. - № 76, ч. І. – С.93 – 98.
  2. Коврига Ю.В. Лексичні засоби номінації простору смерті в романі Л.Улицької “Казус Кукоцького” / Ю.В.Коврига // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Літературознавство. - 2014. -  Вип. 3. - № 79, ч. ІІ. – С.157 – 165.
  3. Коврига Ю.В. Танатологічні прикмети хронотопу роману Л.Улицької “Казус Кукоцького” / Ю.В.Коврига // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Літературознавство. -  2015. -  Вип. 3. - № 82.  – С.48 – 60.
  4. Коврига Ю.В. Вставна новела в романі Л.Улицької “Казус Кукоцького” в аспекті літературознавчої танатології / Ю.В.Коврига // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, - 2017. -  Вип. 20. – Т. 188.  – С. 27 – 32.
  5. Коврига Ю.В. Інтертекстуальні елементи роману Л.Улицької «Казус Кукоцького» в контексті літературознавчої танатології/ Ю.В.Коврига // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р., м.Харків). — Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. — С. 103-105.
  6. Коврига Ю.В. «Онейричний простір роману Л.Улицької “Казус Кукоцького”» /Ю.В.Коврига // Актуальні наукові дослідження у сучасному світі. — 2018. —№ 6 (38) Ч.2. — С. 105–113.

Журнал входить до науко метричних баз: РИНЦ, Google Scholar, Бібліометрика української науки, Index Copernicus.Оновлено: 21-09-2018, 12:12 / Переглядів: 1 059
 

Авторизація