Кравцов Анатолій Іванович

   Анатолій Іванович Кравцов -  кандидат історичних наук, доцент, професор університету. Випускник історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. У ХНАУ працює з 1978 р. З грудня 2008 р. очолює кафедру. Викладає курси: «Політологія», «Політичний менеджмент», «Історія ХНАУ», спецкурс «Актуальні проблеми історичного і політичного розвитку України» для слухачів Інституту міжнародної освіти та підвищення кваліфікації 

   Його наукові інтереси спрямовані на всебічне дослідження суспільно-політичної еволюції України та її місця і ролі у світовій співдружності ХХІ ст. Ці та інші проблеми, а саме: актуальні питання історичного, політичного та геокультурного розвитку суспільства і держави, її внутрішньо-і зовнішньополітичної діяльності, методології і методики викладання суспільствознавства, виховання студентства та вдосконалення навчального процесу, зокрема із соціогуманітарних дисциплін знайшли відображення у понад 250 публікаціях: монографіях і фахових статтях, підручниках і посібниках, чисельних матеріалах конференцій та методичних виданнях.

   Нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2011 р.), Грамотою Верховної Ради України (2016 р.). Лауреат конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена».

 

Наукові та навчально-методичні публікації:

 1. Кравцов А.І. Геокультурний потенціал агропромислового комплексу України / Монографія, За ред. проф. А.П. Заздравнова. – Х., 2005. – 488 с. – Авт. 10 др. арк: с.49-87, 113-141, 171-238, 299-337.
 2. Історія Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва / О.М.Голікова, А.І.Кравцов, Р.І.Киричок та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім В.В.докучаєва. - Харків 2011. - 544с.-Авт. 12 др. арк: с. 13-31, 114-148, 317-362, 433-474, 479-506, 508-539.
 3. Кравцов А.І. Суспільно-політичні процеси у сучасній Україні Зб. наук. статей. Центр суспільно-політичних досліджень. – Київ-Донецьк, 2013. – С. 47-65. – 1 др. арк.
 4. Кравцов А.І. Геостратегічні напрямки зовнішньополітичної спрямованості України. Зб. наук. статей «Україна на міжнародній арені». –Донецьк: ДДАК, 2013. – С.84-93.– 0,5 др. арк.
 5. Кравцов А.И. Социально-политические и правовые особенности исторического развития украинского общества / А.И.Кравцов // Научные труды Донецкого отделения НАН Украины. Серия права, политологии и социологии. Вып. 12. – Донецк, 2014. – С.82–90. – 0, 7 др. арк.
 6. Кравцов А.І. Интеграция аграрного и социогуманитарного образования в Харьковском национальном агроуниверситете / А.І.Кравцов, М.М.Волошан // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – №4. – 2015. – С.77-79. – 0.2 др. арк.
 7. Кравцов А.І. Докучаєвці у Великій Вітчизняній війні / А.І Кравцов, О.М Голікова, М М. Волошан / Монографія «Працівники тилу і діти війни – Великій Перемозі». – Х., 2015. – 254 с. – С. 181–192.
 8. Кравцов А.І. Докучаєвці. Монографія. 1816–2016 рр. / В.К. Пузік, А.І. Кравцов, О.М. Голікова та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х., 2016.– 288 с. – 33.5 др. арк. – Авт. 7 др. арк: с. 1-3, 7-34, 196-215, 232-286. 
 9. Кравцов А.І. Основи політології: навч. посібник. Видання третє, виправлене і доповнене / Р.І.Киричок, М.М.Волошан  А.І. Кравцов та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, ХНАУ. – 2005. – 246 с: Авт 3 др. арк: с.172-221.
 10. Кравцов А.І. Основи політології: навч. посібник. (Електронна версія), А.І. Кравцов, М.М.Волошан, О.М.Довбня / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, ХНАУ. – 2016. – 254 с: Авт 8 др. арк.
 11. Кравцов А.І.  Геостратегічні інтереси України у конфліктогенному просторі / А.І. Кравцов/ Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів 22-25 січня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 185–186. – 0,2 др. арк.
 12. Кравцов А.І. Значення соціогуманітарної підготовки студентів / А.І. Кравцов, О.А. Прокопова / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку», 16-19 жовтня 2013 р. – Х.: ХНАУ, 2013. – 204 с. – С.87-90. – 0,3 др. арк.
 13. Кравцов А.І. Наукові, освітянські і громадянські традиції у вихованні студентства / Матеріали наук.-практ. конференції «100 років на харківській землі», 25-26 вересня 2014 р., присвяченої 100-річчю харківського періоду агроуніверситету ім. В.В.Докучаєва (1914-2014 рр.). – 185 с. – С.71-74. 0,3 др. арк.
 14. Кравцов А.І. Україна між ЄС і СНД / Матеріали міжнар. наук. конференції „Україна у сучасному світі”, 18-19 лютого 2014 р. – Харків: „Освітній центр”, 2014. – С. 53-58. – 0,5 др. арк.
 15. Кравцов А.І. Суспільно-політичні процеси у сучасній Україні / Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів агрономічного факультету, факультету захисту рослин, факультету агрохімії і ґрунтознавства, факультету лісового господарства 22-25 січня 2014р./Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В.В.Докучаєва. Харків, 2014. Ч. II. – С.96-99. – 0,3 др. арк.
 16. Кравцов А.І. Слово про Кобзаря / Віковічна скарбниця генія Т.Г. Шевченка: Матеріали конф., присвяченої 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря /Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В.В.Докучаєва. –Харків, 2014. – 128с. С.51-53. – 0,2 др. арк.
 17. Кравцов А.І. Наукові, навчальні та етичні засади виховання студентства / А.І. Кравцов, М.М. Волошан/ Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку: Матеріали читань з нагоди дня народження Бориса Федоровича Остапенка, 14 березня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2014. – С. 16–20. ( 138 с.). – 0,4 др. арк. – 0.2 авт.
 18. Кравцов А.І. Навчальна дисципліна «Історія Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва» в системі вишівської підготовки фахівців аграрної галузі /А.І.Кравцов, О.М. Голікова / Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку аграрної освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців. (3-4 грудня 2015 р.). – Харків, 2015. – 0,6 др. арк. – 0.3 авт.
 19. Кравцов А.І. Віковічна слава, пам'ять і шана докучаєвцям-захисникам Вітчизни / А.І. Кравцов, О.М. Голікова/ Матеріали наукової конференції «Заради життя майбутні поколінь», присвяченої 70-річчю Великої Перемоги, 5-6 травня 2015 р. – Харків: ХНАУ. – 2015. – 221 с. – С. 7-29. – авт. 1.0 др. арк.
 20. Кравцов А.І. Яку пам'ять і правду про війну ми залишаємо нащадкам/ А.І. Кравцов/ Матеріали наукової конференції «Заради життя майбутні поколінь», присвяченої 70-річчю Великої Перемоги, 5-6 травня 2015 р. – Харків: ХНАУ. – 2015. – 221 с. – 0.3 др. арк.
 21. Кравцов А.І. Суспільно-політичний розвиток сучасної України / А.І. Кравцов/ Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів 23-24 березня 2016 р. – Харків: ХНАУ, 2016. – 0.3 др.арк.
 22. Кравцов А.І. Поліваріантність суспільно-політичного розвитку сучасної України /А.І. Кравцов/ Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів 24-25 травня 2017 р. – Харків: ХНАУ, 2017. – 0.3 др.арк.
 23. Кравцов А.І. Геокультурний потенціал аграрної освіти і науки  / А.І.Кравцов, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Філософія геокультури", присвяченої 95-річчю кафедри філософії, 20-21 квітня 2017 року.- Харків 2017 р., -150 с. -С 30-33. 
 24. Кравцов А.І Освітяни і науковці кафедри історичних, соціальних і правових дисциплін ХНАУ: минуле і сучасність /А.І. Кравцов/ Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади" присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін, 28-29 листопада 2017 р. – Харків, 2017. – 285 с. – С.13-21. 
 25. А.І. Кравцов. Еволюція стратегії економічної освіти і науки у харківському національному аграрному університеті / Р.М. Шелудько, В.М. Петров, М.М. Волошан / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 4. 2017. С.10-21
 26. Кравцов А.І. Суспільно-політичні домінанти аграрної освіти і науки/ Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 13-14 березня 2018 р. – Харків: ХНАУ, 2018. – С.113-!!5. – 0.3 др.арк.
 27. А.І.Кравцов Геополітичні та геокультурні інтегранти слов’янства/Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції () «Актуальні проблеми сучасної філології та методика викладання мов у вишах», 6 квітня 2018 р. Харків: ХНАУ, 2018, С.15-18
 28. 21.Кравцов А.І. Політологія: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського рівня) вищої освіти /А.І.Кравцов, О.М.Довбня/ – Х.: ХНАУ, 2018. – 68 с. Авт. 2 др.арк.
 29. Джерела аграрної освіти і науки. Монографія / О.В. Ульянченко. А.І.Кравцов. О.М. Голікова та ін./ Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 108 с. Авт., – 1.0 др. арк.
 30. Кравцов А.І. Політичний менеджмент: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти – Х.: ХНАУ, 2018. – 2 др.арк.
 31. Кравцов А.І.  Політологія: методичні рекомендації  для слухачів дистанційного курсу освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / – Х.: ХНАУ, 2018. – 2 др.арк.
 32. Кравцов А.І.  Музей історії ХНАУ ім. В.В.Докучаєва як об'єкт краєзнавчо-туристичної діяльності / О.М.Голікова, Т.Г.Павлова, А.І.Кравцов, О.М.Красовська / Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія "Економічні науки". - 2018 - №2. -С. 3 - 9
 33. Кравцов А.І.. Соціальні домінанти аграрної освіти і науки / О.І. Заздравнова, А.І. Кравцов, Д.В. Нєдогонов/ Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2018. – Вип. 37. – С.14-24.

 34. Кравцов А.І.. Соціальне: до досвіду осмислення базового елемента соціології / О.І. Заздравнова, А.І. Кравцов, Ю.М. Гаврилюк / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 3. 2018. С. 219-228.

 35. Кравцов А.І.   Історичні і геополітичні проблеми єдності слов’янства /                         А.І. Кравцов, О.А. Сутула / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю від дня народження Великого  Кобзаря «Світова велич генія Т.Г. Шевченка»,  14 березня 2019 р. Харків: ХНАУ. С.54-56.

 36. Кравцов А.І. Проблеми конфліктогенності у сучасній Україні / Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 19-20 березня 2019 р. Харків: ХНАУ. С. 95-97.

 37. Кравцов А.І. Політичий менеджмент як інтеграція науки, навчальної дисципліни і соціальної практики / А.І. Кравцов, О.А. Сутула / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування ефективного освітнього середовища: проблеми та інновації», 28-29 березня 2019 р. Харків: ХНАУ.С. 10-12.

 38. Кравцов А.І. Хоткевич Г.М.: музичний, театральний, літературний діяч (Шляхами видатних особистостей Харківщини) / Т.Г. Павлова, А.І. Кравцов /   Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій». Харків «Цифра-Принт», 2019. С. 21-23Оновлено: 11-02-2019, 09:55 / Переглядів: 4 695
 

Авторизація