Крохін Станіслав Васильович

 

   З 1997 р. – аспірант кафедри ґрунтознавства, з 2000 р. працював асистентом кафедри, з 2010 р. – завідувач навчально-наукової лабораторії «Охорони і відтворення родючості ґрунтів» кафедри, з 2011 р. – старший викладач, з 2013 р. – доцент кафедри ґрунтознавства і декан факультету агрохімії та ґрунтознавства, з 2016 р. – доцент кафедри.

   У листопаді 2012 р. захистив дисертацію на тему «Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму» і здобув науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності «Екологія».

 

Список основних наукових праць

  1. Крохін С.В. Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України / С.В. Крохін, Ю.В. Дегтярьов // Вісн. ХНАУ: зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 1. – С. 53–58.
  2. Крохін С.В. Гумусовий стан чорноземів та його екологічні функції в природних і агрогенних екосистемах / С.В. Крохін // Вісн. ХНАУ: зб. наук. пр. Харків, 2015. – № 1. – С. 73–82.
  3. Крохін С.В. Гумусовий стан агрогенних чорноземів України / В.В. Дегтярьов, С.В. Крохін // Посібник українського хлібороба. Т. 1. Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – Київ, 2016. – С. 96–100.
  4. Дегтярьов В.В. Уміст гумусу в цілинних і агрогенних чорноземах / В.В. Дегтярьов., С.В Крохін., О.С. Жернова. // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2016. – № 1. – С. 13–25.
  5. Крохін С.В. Якісна оцінка ґрунтів українського природного степового заповідника «Михайлівська цілина» / С.В. Крохін // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. темат. наук. зб. Кн.1. Ґрунтознавство. – Харків, 2018. – С. 203–205.
  6. Атлас музею генезису та географії ґрунтів кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: наук. вид. / В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, К.Б. Новосад, С.В. Крохін, О.М. Казюта, А.О. Казюта, Д.В. Гавва, О.І. Козлова, О.С Жернова, Ю.В. Дегтярьов; за ред. професорів, докторів наук с.-г. наук В.В. Дегтярьова, Д.Г. Тихоненка; ред.-уклад. К.Б. Новосад. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. – 142 с.: іл.


Оновлено: 10-02-2020, 08:50 / Переглядів: 3 376
 

Авторизація