Криворученко Р.В.

 

КРИВОРУЧЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

КАНД. С.-Г. НАУК, ДОЦЕНТ

E-mail: roman.kryvoruchenko@gmail.com

Народився 27.07.1972 р. У 1994 р. закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва і вступив до аспірантури ХНАУ.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з використанням малих доз радіаційного опромінення».

Викладає курси для учнів 10-11 класів Роганського аграрного ліцею на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, (Біотехнологія рослин з основами генетичної інженерії (10 клас), Основи цитології (11 клас)).

Керівник підпрограми науково-дослідної роботи «Розробити науково-методологічні основи генетики, селекції і насінництва самозапильних культур».

Починаючи з 2013 р. опублікував близько 15 наукових праць, у тому числі навчальні посібники, статті.

Публікації за  останній період:

Статті:

  1. Криворученко Р.В. Структурно-функціональна організація системи донорно-акцепторних відносин у генотипів пшениці різного походження // Вісн. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Біологія». Харків, 2013. Вип. 2.С.71–81.
  2. Криворученко Р.В., Біжан В.О. Особливості анатомічної будови стебла сортів пшениці м'якої різних морфо-фізіологічних // Вісник ХНАУ. Харків, 2013, Вип. 5. С. 110–115.
  3. Рожков А.О. Криворученко Р.В., Коваленко І.В. Генетичний контроль тетраостості у пшениці // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Біологія». Харків, 2014. Вип. 2. С. 70–76.
  4. Дерев’янко І.О., Криворученко Р.В. Класифікація генотипів ячменю ярого різного еколого-географічного походження за рівнем польової посухостійкості // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2016. Вип. 1. С.159–164.

Навчальний посібник:

Методика селекційного експерименту (у рослинництві) : навч. посіб. / Е.Р. Ермантраут, Т.І. Гопцій, С.М. Каленська, Р.В. Криворученко, Н.П. Турчинова, О.І. Присяжнюк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2014.  229 с.Оновлено: 12-11-2018, 08:49 / Переглядів: 688
 

Авторизація