Кудря Сергій Іванович


 

• кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор ХНАУ;

• тема кандидатської дисертації – «Продуктивність післяукісних посівів кормових культур залежно від попередників і способів обробітку ґрунту при зрошуванні у південно-східному Лісостепу України» зі спеціальності 06.01.01 «Загальне землеробство»;

• напрям наукової роботи – розробка сівозмін, структура ріллі.

 

Наукові та навчально-методичні праці

кандидата сільськогосподарських наук,

доцента кафедри землеробства імені О. М. Можейка Кудрі С. І.

1. Кудря С. І. Енергетична ефективність вирощування цукрових буряків у сівозмінах короткої ротації / С. І. Кудря, А. О. Казюта // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 3. – С. 136-139.

2. Кудря С. І. Окремі аспекти класифікації технологій вирощування сільськогосподарських культур / С. І. Кудря, М. В. Шевченко, І. В. Казакова // Вісн. ХНАУ. Сер. «Економічні науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 7. – С. 80-86.

3. Кудря С. І. Вплив передпопередників і різних доз мінеральних добрив на врожайність буряку цукрового на чорноземі типовому / С. І. Кудря, М. К. Клочко, Н. А. Кудря // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 9. – С. 169-173.

4. Методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / уклад.: В. В. Дегтярьов, Д. Г. Тихоненко… С. І. Кудря, [та ін.]. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2013. – 72 с.

5. Клочко М. К. Підживлення пшениці озимої на чорноземі типовому за умов потепління клімату / М. К. Клочко, С. І. Кудря, Н. А. Кудря // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2013. – № 2. – С. 162-164.

6. Кудря С. И. Влияние предшественников на агрофизические показатели плодородия почвы и урожайность пшеницы озимой в Лесостепи Украины / С. И. Кудря, Н. А. Кудря // Вестн. Прикаспия. – 2014. – № 1 (4). – ГНУ Прикасп. НИИ аридного земледелия Россельхозакадемии. – С. 32-39.

7. Кудря С. І. Вплив передпопередника на окремі показники родючості чорнозему типового й урожайність буряків цукрових / С. І. Кудря, М. К. Клочко, Н. А. Кудря // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб. – Кн. 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 194-196.

8. Клочко М. К. Продуктивність буряка цукрового у сівозмінах короткої роиації на чорноземі типовому / М. К. Клочко, С. І. Кудря, Н. А. Кудря // Вісн. ХНАУ. Сер. «Технічні, економічні та сільськогосподарські науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2014. – № 8. – С. 60-64.

9 Весняно-польові роботи в господарствах Харківської області у 2016 році – інноваційне забезпечення / О. В. Нездюр, В. В Грицаєнко… С. І. Кудря та ін. – Х. – 2016. – 54 с.

10 Кудря С. І. Продуктивність короткоротаційних сівозмін та їх вплив на агрохімічні показники родючості ґрунту / С. І. Кудря, Н. А. Кудря, А. В. Бряник // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017. – Ч. II. – С. 117-118.Оновлено: 19-02-2013, 13:20 / Переглядів: 3 836
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок