Леонов О.Ю.

В. О. ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА, ДОКТОР С.-Г. НАУК

Підручники, навчальні посібники:

 1. Пшениця: методичні підходи та результати селекції на стійкість до основних хвороб: навч. посіб. / Н. І. Рябчун, А. Ф. Звягін, І. М. Черняєва, О. Ю. Леонов // Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів:, за ред. В. В. Кириченка та В. П. Петренкової. НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Х.: Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, 2012. – С. 112-128.

Статті:

 1. Леонов О. Ю. Технологічні та хлібопекарські властивості зразків пшениці м’якої ярої залежно від походження // Селекція і насінництво. – 2014. – № 105. – С. 130-140.
 2. Методологія оцінки твердості зерна у пшениці м’якої озимої / А. В. Ярош, В. К. Рябчун, О. Ю. Леонов [та ін.] // Генетичні ресурси рослин : науковий журнал / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, НЦГРРУ. – Х., 2014. – № 15. – С. 120-131.
 3. Вихідний матеріал для створення м’якозерних форм пшениці м’якої озимої / А. В. Ярош, В. К. Рябчун, О. Ю. Леонов [та ін.] // Генетичні ресурси рослин : науковий журнал. НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, НЦГРРУ. – Х., 2015. – № 16. – С. 31-42.

Патенти:

 1. Пат. на корисну модель № 63718, МПК (2011.01) C01B 21/00. Застосування методу визначення потенційної нітрогеназної активності на коренях рослин різних генотипів сортів зернових культур, вирощених за умов лабораторних та вегетаційних дослідів, як способу оцінки азотфіксувального потенціалу сортів зернових культур / О. В. Надкернична, В. К. Рябчун, О. О. Шаховніна, Р. Л. Богуславський, С. М. Міненок, О. Ю. Леонов; Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Української академії аграрних наук. – № u 2010 13996 ; заявл. 24.11.2010 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 2. Ознакова база даних цінних господарських та морфологічних ознак зразків генофонду пшениці. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47294 від 21.01.2013 р.

Участь у конференціях: міжнародних, Всеукраїнських та науково-практичних конференціях – 9.

Каталоги:

 1. Каталог вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняшнику для селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу України; підгот.: В. П. Петренкова, Л. М. Чернобай, І. Ю. Боровська, О. Ю. Леонов [та ін.] ; за ред. В. П. Петренкова, В. К. Рябчун // Х. : Магда LTD, 2011. – Вип. 2. – 59 с.
 2. Каталог зразків пшениці м’якої озимої за ознаками якості зерна колекціїНЦГРРУ // Леонов О. Ю., Рябчун В. К., Панченко І. А., Чигрин Т. В. Шелякіна Т. А., Ніколенко І. А., Кочуров Я. В., Росанкевич О. М., Буряк Л. І., Дворніченко Т. М. Харків: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, 2014. – 64 с.
 3. Каталог зразків озимого тритикале Національного центру генетичних ресурсів рослин України. Випуск 2 // Рябчун В. К., Сивокінь В. І., Рябчун Н. І., Богуславський Р. Л., Леонов О. Ю., Ільченко Н. К., Шелякіна Т. А. Харків: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, 2014. – 56 с.

Свідоцтва про авторство на сорти рослин:

 1. Свідоцтво № 06173 про авторство на сорт рослин Астет. Пшениця м’яка. Заявка № 01007037 / М. М. Грідін, М. І. Єльніков, А. Ф. Звягін, О. Ю. Леонов, І. А. Панченко, Н. І. Рябчун, І. М. Черняєва.
 2. Свідоцтво № 130247 про авторство на сорт рослин Шулиндінка. Пшениця тверда (озима). Заявка № 08008003 / О. Ю. Леонов, Н. І. Рябчун, К. Ю. Суворова, В. М. Чередниченко, Р. А. Чернобаб, Г. В. Щипак.

Свідоцтва про реєстрацію колекцій генофонду рослин:

 1. Ознакова колекція генофонду пшениці м’якої озимої за якістю зерна. Свідоцтво про реєстрацію № 118 від 01.11.2011 р.
 2. Робоча колекція генофонду проса за вмістом білка в зерні. Свідоцтво про реєстрацію колекції генетичних ресурсів рослин № 144 від 15.01.2013 р.
 3. Робоча ознакова колекція генофонду соняшника за біохімічним складом насіння. Свідоцтво про реєстрацію колекції генетичних ресурсів рослин № 185 від 11.03.2015 р.

Свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду рослин:

 1. Лінія пшениці м’якої озимої Erythrospermum 1460-08 (L105-33KH), UA 0107722, Еритроспермум 1658.91/Харус. Свідоцтво № 876 від 2.03.2012 р.
 2. Лінія пшениці м’якої озимої L 139-03KH, UA0108260, Свідоцтво № 1376 від 10.11.2015 р.
 3. Лінія пшениці м’якої озимої SL 3051-08, UA0108396, Свідоцтво № 1450 від 12.02.2016 р.


Оновлено: 24-10-2016, 08:32 / Переглядів: 444
 

Авторизація