Леженіна Ірина Павлівна

 

    Леженіна Ірина Павлівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова, професор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   У 1980 р. закінчила Харківський державний університет ім. О. М. Горького (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна). Під час навчання виявила інтерес до ентомології, зокрема захопилася вивченням мух родини дзюрчалок. Саме цим двокрилим була присвячена її дипломна робота, яка отримала нагороду на Всесоюзному конкурсі дипломних робіт.

   Після закінчення університету І. П. Леженіна працювала за госпдоговірною тематикою в Харківському сільсько-господарському інституті ім. В. В. Докучаєва (нині ХНАУ ім. В. В. Докучаєва). Продовжувала досліджувати дзюрчалок, географію збирання матеріалу. Також приділяла увагу визначенню основних родин коротковусих двокрилих агроценозів польових культур і прилеглих до них заповідних степових територій. Працювала в усіх степових заповідниках України, де разом з колективом лабораторії екології комах ХНАУ здійснювала інвентаризацію комах степів, зокрема коротковусих двокрилих.

   У 1991 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) Левобережной Украины» за спеціальністю 03.00.09 – ентомологія.

   Ще студенткою стала членом Харківського відділення Українського ентомологічного товариства, пізніше брала активну участь у створенні його музею та бібліотеки, які розміщувалися на базі лабораторії екології комах. Є відповідальним секретарем фахового періодичного видання «Вісник ХНАУ. Серія «Фітопатологія та ентомологія» і членом редакційної колегії фахового видання «Вісті Харківського ентомологічного товариства».

   Із 2003 р. працює доцентом кафедри зоології та ентомології ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Викладає курси: «Основи карантину рослин», «Карантин рослин», «Родентологія», «Адвентивні шкідливі організми», «Екологія комах».

Є автором і співавтором понад 130 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі підручника «Сільськогосподарська ентомологія». У 2003 р. в серії бібліотеки журналу «Біологія» опублікувала монографію «Біологічні екскурсії. Комахи степу». 

   У 2015 р. у співавторстві видала навчальний посібник «Родентологія» з грифом Міністерства агрополітики.

Активно співпрацює з видавничою групою «Основа». Для журналу «Біологія» разом із М. О. Філатовим підготувала 10 кольорових укладок із визначення рядів і родин комах.

   Багато уваги приділяє науковій роботі зі школярами і студентами. Роботи учнів Малої академії наук під керівництвом І. П. Леженіної здобули провідні місця на обласних і республіканських конкурсах, у 2018 р. Юлія Масалітіна посіла перше місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт Малої академії наук.

   Підготувала одного кандидата сільськогосподарських наук –Ю. В. Васильєву – для кафедри зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова.

   Наукові інтереси І.П. Леженіної пов’язані з біорізноманіттям двокрилих природних екосистем, урбоценозів і агроландшафтів; проблемами охорони комах; впливом антропогенного навантаження на екологічну структуру комах. Протягом останніх років вивчає адвентивні види комах.

   Із 2016 р. керує науковою роботою аспірантки Меленті Вікторії Олександрівни, із 2017 р. – аспіранта Васильєва Сергія Володимировича.

   E-mail: iryna57lezhenina@gmail.comОновлено: 14-05-2019, 08:25 / Переглядів: 2 819
 

Авторизація