Лиманська С.В

ЛИМАНСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

КАНД. БІОЛОГІЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

E-mail: svetlanalymanska@gmail.com

Народилася 12.05.1986 р. У 2008 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва і вступила до аспірантури ХНАУ.

З 2008 р. працює на кафедрі генетики, селекції та насінництва.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поліморфізм морфологічних ознак, ізоферментних і молекулярно-генетичних маркерів у зернових видів амаранта (Amaranthus L.)».

Відповідальна за профорієнтаційну роботу на агрономічному факультеті.

Виконавець завдання наукової роботи «Встановити генетичні основи успадкування кількісних ознак у амаранта (Amaranthus L.)».

Починаючи з 2013 р., опублікувала 18 наукових праць. У тому числі одну монографію, п’ять статей, одну статтю в закордонному виданні та методичні рекомендації.

Публікації за  останній період:

Монографія.

Амарант: селекція, генетика та перспективи вирощування: монографія / Т. І. Гопцій, М. Ф. Воронков, М. А. Бобро, Л. О. Мірошниченко, С. В. Лиманська, О. В. Гудим, Н. Б. Гудковська, Ю. В. Дуда. Харків: ХНАУ, 2018.  362 с.

Статті:

  1. Лиманская С.В., Гопций Т.И., Мирошниченко Л.А., Корнеева О.С. Полиморфизм RAPD и ISSR- маркеров у зерновых видов амаранта. Вавиловский журнал генетики и селекции / Ин-т цитологии и генетики СО РАН, «Издательство СО РАН», Новосибирск, 2017. Вып. 21. № 2. С. 189-197.
  2. Лиманська С.В., Гопцій Т.І. Вплив інцухт-депресії на зернові види амаранта в умовах Лівобережного Лісостепу України // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2018. Вип. 1. С. 153–164.
  3. Чуб О.Г., Лиманська С.В., Гопцій Т.І. Вихідний матеріал в селекції амаранта на продуктивність // Вісник ХНАУ. Серія «Біологія» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2014. Вип. 8. С. 74-84.

Методичні рекомендації:

Гопцій Т.І. Сортознавство: робочий зошит для лабораторних занять студентів агрономічного факультету спеціальності «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» / Т.І. Гопцій, Р.В. Криворученко, Н.П. Турчинова, С.В. Лиманська. Харків: ХНАУ, 2014. 78 с.

 Оновлено: 12-11-2018, 08:53 / Переглядів: 1 243
 

Авторизація