Кафедра лісових культур і меліорацій

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2", навчальне містечко ХНАУ

корпус 2, поверх 1

Завідувач

кафедри

Распопіна Світлана Петрівна

доктор с.-г. наук, с.н.с.

корпус 2, поверх 1, к. 106, 

E-mail: s_raspopina@ukr.net

Лаборантська

корпус 2, поверх 1, к. 111

тел.: (0572) 99-72-56

 

   Навчальне навантаження кафедри на 2019-2020 рр. становить 3001 год (денна форма навчання – 2489 год, заочна форма навчання – 512 год).

   Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

   Кафедра випускає бакалаврів за спеціальністю 205 «Лісове господарство», магістрів за спеціальністю 205 «Лісове господарство».

Для успішної підгтовки здобувачів ОПП «Бакалавр» та Магістр» кафедра має розвинену матеріальну базу, яка складається із навчально-науково-виробничих лабораторій з лісового насінництва та розсадництва та навчальних лабораторій з гідротехнічної та лісової меліорацій, оснащених необхідними приладами, матеріалами, макетами, стендами; спеціалізовані навчальні аудиторії з колекціями лісового насіння та тематичними стендами.

 

Історія кафедри

  

Науково-дослідна робота

   Науково-дослідна робота викладачів кафедри:

 • дослідження, вивчення та оптимізація ефективності лісомеліоративного комплексу в умовах пересіченого рельєфу відрогів середньоросійської височини;
 • дослідження проблем відновлення, створення і розвитку степових і лісостепових насаджень;
 • вивчення впливу захисних лісових насаджень на основні еколого-генетичних показників ґрунту в умовах Лісостепу і Степу;
 • дослідження лісівничих властивостей лісостанів дуба звичайного ранньої і пізньої фенологічних форм в умовах нагірних дібров;
 • дослідження динаміки всихання основних лісоутворювальних порід;
 • дослідження росту і стану лісових культур дуба звичайного та сосни звичайної, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою;
 • дослідження особливостей природного лісовідновлення дібров;
 • дослідження збереження та відтворення генетичного різноманіття горіхоплідних порід (фундук);
 • розробка інтегрованого захисту горіхоплідних культур. 

 

   Багаторічні дослідження співробітників кафедри та їхні результати знайшли відображення у рекомендаціях та підручниках: 

 1. Лохматов Н.А. Развитие и возобновление степных лесных насаждений / Н.А.Лохматов. – Балаклея: СіМ, 1999. – 498 с.
 2. Пилипенко О.І. Система захисту ґрунтів від ерозії / О.І.Пилипенко, В.Ю. Юхновський, М.М. Ведмідь. – Київ: Златогор, 2004. – 435 с.
 3. Лохматов Н.А. Лесные мелиорации в Украине: история, состояние, перспективы / Н.А.Лохматов, Г.Б. Гладун. – Харьков: Новое слово, 2004. – 256 с.
 4. Гладун Г.Б. Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування / Г.Б.Гладун, М.Є. Трофименко, М.А. Лохматов / за ред. Г.Б. Гладуна. – Харків: Нове слово, 2005. – 390 с.
 5. Гладун Г.Б. В.В. Докучаев и лесные мелиорации / Г.Б.Гладун, Н.А. Лохматов. – Харьков: Новое слово, 2007. – 574 с.
 6. Лохматов Н.А. Лесные насаждения южной части Украины/ Н.А.Лохматов, Г.Б. Гладун, Н.М. Ведмидь. – Харьков: Новое слово, 2007. – 234 с.
 7. Ведмідь М.М., В.Д.Шкудор, В.О.Бузун. Відновлення природних лісостанів Західного Поліссі. Монографія, Житомир «Полісся», 2008. – 303 с.
 8. Краснов В.П., Орлов О.О., Ведмідь М.М.  Атлас рослин – індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся, Новоград-Волинський, вид. «НОВОград, 2009, 488с.
 9. Ведмідь М.М. Оцінка лісорослинного потенціалу земель / М.М. Ведмідь, С.П. Распопіна / Оцінка лісорослинного потенціалу земель : методичний посібник. – Київ: Вид. дім «ЕКО-інформ», 2010. – 84 с.
 10. Лісняк А.А. Концепція екологічного ризику деградації ґрунтового покриву / А.А. Лісняк, Г.В. Тітенко, О.М. Крайнюков, В.М. Кравченко, Ж.Ф. Вілчек, С.Є. Торма, С.П. Распопіна. – Харків, 2011. – 39 с.
 11. Діагностика та зонування пошкодження лісів України аеротехногенним забрудненням: метод. рекомендації/ уклад.: В.П. Ворон, В.В. Лавров, М.А. Бондарук, С.П. Распопіна / Моніторинг та підвищення стійкості антропогенно порушених лісів: зб. рекомендацій УкрНДІЛГА. – Харків: Нове слово, 2011. – С. 113–175.
 12. Ворон В.П. Рекомендації щодо покращання стану та посилення екологічних функцій лісів зелених зон навколо населених пунктів України / В.П. Ворон, В.В. Лавров, М.А. Бондарук, С.П. Распопіна / Моніторинг та підвищення стійкості антропогенно порушених лісів: зб. рекомендацій УкрНДІЛГА. – Харків: Нове слово, 2011. – С. 208– 
 13. Рекомендації щодо створення лісових культур на великих згарищах / М.М. Ведмідь, В.М. Угаров, В.О. Манойло, П.Б. Тарнопільський., О.М. Даниленко, В.В. Шевчук, І.В. Тимощук. – Харків, 2017. – 12 с.
 14. Рекомендації щодо технології вирощування лісових культур до їх зімкнення / М.М. Ведмідь, В.М. Угаров, В.О. Манойло, П.Б. Тарнопільський, В.В. Гупал, О.М. Даниленко. – Харків, 2017. – 37 с.
 15. Распопіна С.П. Методика визначення придатності ґрунтів для лісорозведення / С.П. Распопіна та ін. – Київ. – 2017. – 22 с.
 16. Біла Ю.М. Формування лісомеліоративного комплексу екологічно збалансованих агроландшафтів байрачного лісу / Ю.М. Біла, Л.І.Ткач, В.Ю. Юхновський // Монографія. Київ. – 2018. 236 с.

 

 Наукові розробки кафедри

   За участі викладачів кафедри доцентів О.П. Андрущенка, О.Б. Величка, викладача О.І. Ляліна створені дослідні лісові культури у ДП „Вовчанське лісове господарство”, ДП „Балаклійське лісове господарство” Харківського облуправління лісового господарства та ДП „Холминське лісове господарство” Чернігівського облуправління лісового господарства на площі 80 га.

   Колективом кафедри на території університетського дендропарку закладено лісовий розсадник, який включає посівне відділення, школу декоративних і плодових саджанців, маточне відділення та інше частини (автор проекту – ст. викладач М.Є. Трофименко). Розсадник служить базою практичних занять, навчальних практик, дипломного проектування і науково-дослідної роботи студентів та викладачів.

   Кафедра має міжнародні зв’язки, (які представлені угодою про співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, Ратгерс державним університетом штату Нью Джерсі. Домовленість про співпрацю в науково-дослідній діяльності з біології рослин, особливо у сфері обміну селекційним матеріалом, вивчення та генетичного поліпшення горіхоплідних, плодових і декоративних культур. (Договір про співробітництво між Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва і Дослідно-селекційним дендрологічним лісовим центром „Веселі Боковеньки”).

   Доцентом В.Є. Слюсарчуком були отримані такі патенти (у співавторстві):

 1. Патент № 68095 Україна. МКІ 7 А01 G23/00. – Спосіб вирощування сосни звичайної і горішника у свіжій судіброві (у співавторстві з О.П. Рябоконем).
 2. Патент № 78231 Україна. МКІ 7 А01 G23/00. – Спосіб універсальної схеми посадки і вирощування деревостанів лісових культур(у співавторстві з О.П. Рябоконем).
 3. Патент № 78251 Україна. МКІ 7 А01 G23/00. – Спосіб вирощування березово-соснових культур (у співавторстві з О.П. Рябоконем).
 4. № 6191 Винахід занесений до державного реєстру винаходів України (у співавторстві з О.П. Рябоконем).
 5. № 2025945 Способ выращивания насаждений сосны (у співавторстві з О.П.Рябоконем).
 6. № 105467 Спосіб природоохоронної посадки і вирощування сосни в боровому комплексі (у співавторстві з О.П. Рябоконем).

Науково-практичні послуги кафедри

   Кафедра надає консультативні послуги за такими напрямами:

 • оцінювання лісорослинного потенціалу грунтів, лісотипологічна класифікація лісових грунтів, діагностика рівня лісопридатності малопродуктивних грунтів колишнього сільськогосподарського користування;
 • відновлення, створення і господарювання у захисних степових і лісостепових насадженнях;
 • вплив захисних лісових насаджень на основні еколого-генетичні показники ґрунту в умовах Лісостепу і Степу;
 • властивості лісостанів дуба звичайного, ранньої і пізньої фенологічних форм в умовах нагірних дібров та їх господарське використання;
 • моніторинг фітосанітарного стану лісових насаджень основних лісоутворювальних порід;
 • вирощування та використання сіянців дуба звичайного та сосни звичайної із закритою кореневою системою;
 • ріст і стан лісових культур дуба звичайного та сосни звичайної, створених сіянцями із закритою кореневою системою;
 • особливості природного лісовідновлення дібров;
 • збереження та відтворення генетичного різноманіття горіхоплідних порід (фундук);
 • інтегрований захист горіхоплідних культур.

 

Навчально-методичні розробки:

 
Оновлено: 17-12-2019, 08:51 / Переглядів: 8 530
 

Авторизація