Макарська Євгенія Геннадіївна

   Старший викладач кафедри мовних дисциплін. Закінчила факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, німецької мови, перекладача англійської та німецької мов.

   Коло наукових інтересів – удосконалення навчального процесу з іноземної мови у аграрних вишах.

Список основних публікацій

Навчально-методичні роботи

 1. Макарська Є. Г. Англійська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів (бакалаврів) ф-ту менеджменту та економіки/ Є. Г. Макарська — Х. : ХНАУ, 2013. 89с.
 2. Макарська Є. Г. (у співавторстві). English for ecologists: посібник з англійської мови  для  студентів ФАГу   (спеціальність    «екологія»).   Х. : ХНАУ, 2013. 68 с.
 3. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Навчальний посібник з англійської мови для магістрантів ф-ту «Облік та аудит» спеціальність «фінанси». Х. : ХНАУ, 2014. 96 с.
 4. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Ділова англійська мова: посібник для студентів-магістрантів факультету лісового господарства спеціальності „Садово-паркове господарство”. Х. :ХНАУ, 2015. 75 с.
 5. Макарська Є. Г. (у співавторстві). English for plant protection agronomists: посібник з англійської мови (Вид. 2-ге.). Х. : ХНАУ, 2015. 243с.
 6. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Ділова англійська мова: посібник для студентів магістрантів факультету лісового господарства. Х. :ХНАУ, 2015. 75 с.
 7. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Іноземна (англійська) мова в професійній діяльності: посібник для здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування ” факультету менеджменту і економіки. Х. : ХНАУ, 2017. 74 с.

 

Наукові праці

 1. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Taras Shevchenko Heritage and Legacy// Віковічна скарбниця генія Т.Г. Шевченка // Мат-ли конференції, присвяченої 200 річному ювілею. Х. : ХНАУ, 2014. С.61 – 62.
 2. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Innovation Technology in the Process of Developing Speech of Teaching English Language // Матеріали наук. конф., присвяченої 70-річчю  Великої Перемоги «Заради життя майбутніх поколінь». Х. : ХНАУ, 2015. С. 139 – 141.
 3. Макарська Є. Г. (у співавторстві). The Internet as a Teaching and Learning Tool // Історичні мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (7 – 8 квітня 2016 р., м. Харків). Х.: ФОП Бровін О.В. – 2016. С. 88 – 90.
 4. Makarskaya Yev. Canadian English // Materials of the scientific and practical conference of lecturers, post-graduates and students, April 6 – 7, 2016. C. 70 – 73.
 5. Makarska Ye. H. Teaching English Listening and Speaking // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів 24-25 травня 2017 р. Х. : ХНАУ, 2017. С. 131-132.
 6. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі // Матеріали підсумкової наукової конференції, присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін, 28 - 29 листопада 2017 р. Х. : ХНАУ, 2017. С. 130-131.
 1. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Using Innovative Technologies to Develop Students’ Communicative Skills in Teaching English // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня, 2018 р., м. Харків). Харків: ФОП Бровін О. В., 2018. С. 144 – 146
 2. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Шляхи організації самостійної роботи студентів з оригінальними фаховими текстами // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за загальною редакцією д. ф. н. Журби М.А. Монреаль: СPM «ASF», 2018. C. 102 – 104.
 3. Макарська Є. Г. (у співавторстві). Особливості розробки вправ на удосконалення вмінь і навичок читання та письма (на матеріалі англійської мови // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів   24 – 25 травня 2018 р. Х. : ХНАУ, 2018. С. 131 – 133.

 

 

 

 

 Оновлено: 19-09-2018, 13:30 / Переглядів: 2 151
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок