Мандражи Оксана Анатоліївна

  

 

  • кандидат педагогічних наук, .доцент
  • автор понад 70 наукових праць і кількох навчально-методичних посібників

Список наукових праць

1. Мандражи О.А. Питання розумового виховання у науково-методичних працях С.І.Миропольського / О.А.Мандражи, Ю.П.Корчагіна. – Збірник наукових праць. Серія “Педагогіка та психологія” Випуск №3 / Харків: ХДПУ, 1997. – С. 39-41.

2. Мандражи О.А. Розвиток інноваційного потенціалу методичної роботи в школі / О.А.Мандражи // Актуальні проблеми безперервної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2003. – С. 118.

3. Мандражи О.А. Інноваційна діяльність як основна складова професійної діяльності сучасного вчителя /О.А.Мандражи //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб.наук.пр. – Київ-Запоріжжя, 2003. – Вип. 29. – С. 63–66.

4. Мандражи О.А. Проблема професійно-педагогічної підготовки вчителів-початківців / О.А.Мандражи // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ,  2003. – Вип. 17. – С. 89–91.

5. Мандражи О.А. Інноваційне середовище як комплексний засіб підготовки вчителів до інноваційної діяльності / О.А.Мандражи // Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ПДПУ ім.В.Г.Короленка; кафедра педагогіки. – Полтава, 2004. – С. 250–254.

6. Мандражи О.А. Інноваційна стратегія освітньої установи як запорука її розвитку / О.А.Мандражи // Матеріали регіональної науково-методичної конференції “Формування стратегії конкурентоспроможності освіти в регіоні”.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 286–287.

7.  Мандражи О.А. Проблеми підвищення наукового рівня методичної роботи у школі /О.А.Мандражи //Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. – Харків: Курсор, 2004. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 8–13.

8. Мандражи О.А. Создание инновационной среды с целью подготовки учителей к инновационной деятельности / О.А.Мандражи // Материалы Международной научно-практической конференции “Образование и наука без границ”. Педагогика. – Белгород: Руснаучкнига; Днепропетровск: Наука и образование, 2004. – Т. 2. – С. 67–70.

9. Мандражи О.А. Встановлення рівня підготовленості вчителя до інноваційної діяльності як необхідність сучасної практики / О.А.Мандражи // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. – Харків: ОВС, 2004. – Вип. 12. – С. 130–136.

10. Мандражи О.А. Підготовка вчителів до інноваційної діяльності / О.А.Мандражи // Матеріали школи молодих учених з педагогіки і психології: зб. наук. доповідей. – Харків, 2005. – С. 35–40.

11. Мандражи О.А. Технологія підготовки вчителів до інноваційної діяльності у системі внутрішкільної методичної роботи / О.А.Мандражи // Наукові записки: зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Вип. 58. – С. 100–106.

12. Мандражи О.А. Программа научно-практического семинара по подготовке учителей к ведению инновационной деятельности / О.А.Мандражи //Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2-5 жовтня 2005р., м. Луганськ. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – Ч. 2. – С. 117–124.

13. Мандражи О.А. Розгляд на уроках математики різноманітних розв’язків задачі як одна з умов їх ефективності / О.А.Мандражи // Эвристическое обучение математике: тезисы докладов международной научно-методической конференции (15-17 ноября 2005г.). – Донецьк: Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 66–67.

14. Мандражи О.А. Розвиток творчості вчителя як необхідна умова ведення інноваційної діяльності /О.А.Мандражи //Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2005. – С. 206–208.

15. Мандражи О.А. Мотиваційний компонент підготовки вчителів до інноваційної діяльності / О.А.Мандражи // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. – Харків: ХНПУ, 2006. – Вип. 16. – С. 68–74.

16. Мандражи О.А. Ефективні шляхи і засоби, що сприяють успішності підготовки вчителів до інноваційної діяльності / О.А.Мандражи // зб. наук. праць: Молодь і ринок науково-пед. журнал Дрогобицького державного педагогічного університета ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2007. – Вип. 9 (32). – С. 115–118. 

17. Мандражи О.А. Економіко-математичне моделювання. Методичні рекомендації вивчення курсу за кредитно-модульною системою для студентів спеціальності Економічна теорія. Економіка і право, економіка і англійська, економіка і інформатика. 6.050100 освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / О.А.Мандражи, Т.О.Горзій, В.Г.Моторіна. – Х: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2007. – 93с.

18. Мандражи О.А. Вища математика. Навчальний посібник вивчення курсу за кредитно-модульною системою для студентів спеціальностей 6.050100 денної та заочної форми навчання / О.А.Мандражи, Т.О.Горзій, І.Л.Макарова. – Х: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2008. – 138с.

19. Мандражи О.А. Оригамі та задачі / О.А.Мандражи, М.М.Федунов // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2008. – № 14-15 (206-207). – С. 60–61.

20. Мандражи О.А. Практикум із розв’язання задач до практичних занять з математичної статистики для студентів спеціальності “Психологія. Психологія та етика 6.040100 освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр” / О.А.Мандражи. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2008. – 105с.

21. Мандражи О.А. Оригаметрія як нова математична теорія / О.А.Мандражи, М.М.Федунов // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2008. – № 36 (228). – С. 13–16.

22. Мандражи О.А. Увлекательное решение задач / О.А.Мандражи, Я.Котко // Эвристика и дидактика математики // Материалы Международной научно-методической дистанционной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2009. – С. 70–72.

23. Мандражи О.А. Оригаметрія чи геометрія / О.А.Мандражи, М.М.Федунов // Науково-методичний журнал Математика в школах України. Позакласна робота Пілотний випуск. – 2010. – С. 29–31.

24. Мандражи О.А. Ще раз про відомі задачі / О.А.Мандражи, Я.Котко, О.Богомолова // Науково-методичний журнал Математика в школах України. Позакласна робота. – 2011. – № 2 (2). – С. 22–26.

25. Мандражи О.А. Ещё раз об известных задачах / О.А.Мандражи, Я.Котко, О.Богомолова // Научно-методический журнал Математика. Всё для учителя! – 2011. – № 3 (03). – С. 36–40.

26. Мандражи О.А. Межі для міркувань / О.А.Мандражи, Д.С.Григорович // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2011. – № 22–24 (322–324). – С. 85–86.

27. Мандражи О.А. Границы для рассуждений / О.А.Мандражи, Д.С.Григорович // Научно-методический журнал Математика. Всё для учителя! – 2011. – № 8 (08). – С. 43–44.

28. Мандражи О.А. Шкідливість чи користь округлень / О.А.Мандражи, Д.С.Григорович // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2011. – № 30 (330). – С. 35.

29. Мандражи О.А. Таємничі формули площ та об’ємів геометричних фігур / О.А.Мандражи, Д.Глошкін // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2011. – № 35–36 (335–336). – С. 55–58.

30. Мандражи О.А. Стимулювання вчителів до ведення інноваційної діяльності / О.А.Мандражи // “Розвиток наукових досліджень’ 2011”: матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 28-30 листопада 2011 р.: – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2011. –  Т. 6. – С. 92–96.

31. Мандражи О.А. Таинственные формулы площадей и объёмов геометрических фигур / О.А.Мандражи, Д.Глошкін // Научно-методический журнал Математика. Всё для учителя! – 2012. – № 2 (14). – С. 38–41.

32. Мандражи О.А. Інтегрований урок математики / О.А.Мандражи, Д.Шишова // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2012. – № 1–2 (337–338). – С. 45–46.

33. Мандражи О.А. Італія – країна трьох геніїв! / О.А.Мандражи, Е.Теллінгер // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2012. – № 13–15 (349–351). – С. 37–41.

34. Мандражи О.А. Векторна алгебра. Навчально-методичний посібник вивчення теми за кредитно-модульною системою для студентів спеціальностей 6.040201 денної та заочної форм навчання / О.А.Мандражи, Т.О.Горзій, В.Д.Зоря. – Х: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012. – 68с.

35. Мандражи О.А. Дослідження під час розв’язування задач / О.А.Мандражи // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2012. – № 33 (369). – С. 8–10.

36. Мандражи О.А. Интегрированный урок математики / О.А.Мандражи, Д.Шишова // Научно-методический журнал Математика. Всё для учителя! – 2012. – № 11 (23). – С. 38–39.

37. Мандражи О.А. Исследования при решении задач / О.А.Мандражи // Научно-методический журнал Математика. Всё для учителя! – 2013. – № 1 (25). – С. 37–39.

38.Мандражи О.А. Магия чисел / О.А.Мандражи // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2013. – № 1–2 (373–374). – С. 58–62.

39. Мандражи О.А. Оригаметрия как новая математическая теория / О.А.Мандражи, М.М.Федунов // Научно-методический журнал Математика. Всё для учителя! – 2013. – № 7 (31). – С. 35–38.

40. Мандражи О.А. Діагностування вчителями їхніх професійно-особистісних якостей / О.А.Мандражи // Наукова дискусія: теорія, практика, інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. – Миколаїв: Партнерство “Нова Освіта”, 2013. – С. 86–90.

41. Mandrazhy O. Engagement of  Learners to Analyzing the Result Obtained by Solving Mathematical Problems / O.Mandrazhy // The Advanced Science Journal. –United States, 2013. – Vol. 7. – P. 70 –73. (журнал входить до електронних бібліотечних баз Index Copernicus та Ulrich’s Global Serials Directory)

42. Мандражи О.А. Підготовка вчителів до інноваційної діяльності в системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / О. А. Мандражи. – Київ, 2014. – 22 с.

43. Мандражи О.А. Орігаметрія як мистецтво і наука / О.А.Мандражи, Є.Жданко // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2014. – № 7–8 (415–416). – С. 29–33.

44. Mandrazhy O. Simple and elegant Formula / O.Mandrazhy, I.Mikhaylichenko // European science review, May-June. –Vienna, 2014. – № 3 – pp. 37–40. (журнал входить до електронних бібліотечних баз РИНЦ, EBSCO, Google Scholar, ROAR)

45. Мандражи О.А. Современное обучение в школе. Думать, чувствовать, переживать [Электронный ресурс] / О.А. Мандражи // Аккредитация в образовании. – 2014. – Режим доступа: http://www.akvobr.ru/sovremennoe_obuchenie_v_shkole.html.

46. Мандражи О.А. Теоретическая модель инновационной деятельности учителя [Электронный ресурс] / О.А. Мандражи // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. – 2014. – № 3 (11). – С. 125–128. – Режим доступа: http://vestospu.ru/archive/2014/articles/Mandragy3-11.html

47. Мандражи О.А. Вслед за простой и элегантной формулой / О.А.Мандражи, И.Михайличенко // Науково-методичний журнал Математика в школах України. – 2014. – № 28–29 (436–437). – С. 41–45.

48. Мандражи О.А. Радость поиска, исследований и открытий на занятиях математики [Текст] / О.А. Мандражи. – Saarbr?cken (Germany): “LAP LAMBERT Academic Publishing”, 2014. – 89 с.

49. Мандражи О.А. Математические зависимости между физиоло-гическими и анатомическими параметрами у представителей разных семейств класса Млекопитающие [Текст] / О.А.Мандражи, И.Ф.Фишензон // Scientific Review, 29–30 May. –  Karlovy Vary: Sklen?ny M?stek - Kirov: MCNIP. – 2015. – pр. 30–40. – Режим доступа: http://eee-science.ru/course/view.php?id=72 (збірка входить до електронної бібліотечної бази eLIBRARY.RU)

50. Мандражи О.А. Простая и элегантная формула [Электронный ресурс] / О.А.Мандражи, И.В.Михайличенко // КиберЛенинка – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/prostaya-i-elegantnaya-formula 

51. Мандражи О.А. Обчислення площі поверхні землі на мапі за допомогою квадратних та трикутних цілочисельних решіток / О.А.Мандражи // Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету інженерів землевпорядкування, 27-28 травня 2015 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім.В.В.Докучаєва – Х.: ФО-ПДуюнова, 2015. – С. 47–51. 

 Оновлено: 27-11-2019, 10:06 / Переглядів: 1 884
 

Авторизація