Масленнікова Вікторія Вікторівна

 

  • кандидат економічних наук, доцент;
  • тема кандидатської дисертації – “Підвищення ефективності використання земельних угідь у сільському господарстві”;
  • напрям наукової роботи – вплив деградованих і малопродуктивних земель на ефективність використання ріллі сільськогосподарських підприємств Харківської області.

1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

  1. Проектування доріг місцевого значення: Робочий зошит для студ. денної форми навчання. –Х.: ХНАУ, 2012.
  2. Проектування доріг місцевого значення: Робочий зошит для студ. заочної форми навчання та слухачів Інституту післядипломної освіти. –Х.: ХНАУ, 2012.

 2. Статті

  1. До питання оцінки екологічного стану земель сільськогосподарського призначення. / В.В. Масленнікова// Регіональна бізнес-економіка та управління: наук., виробн.-практ. журн.  –Вінниця, 2010. ?С.122–127.
  2. Роль та значення дорожньо-транспортних перевезень у підвищенні економічної ефективності функціонування сільськогосподарських  підприємств. / В.В. Масленнікова // Інноваційна економіка: наук., виробн.-практ. журн..  –Тернопіль, 2010. – №4 (18). ?С.86–89.


Оновлено: 28-11-2013, 14:01 / Переглядів: 1 928
 

Авторизація