Сторінки та посилання для майбутніх використань


Шевченко Світлана Володимирівна

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 


 

   Проекти:

 


 

Положення:

[attachment=2789] Положення про екзамени та заліки в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=4805:polozhennya-pro-pdgotovku-bakalavrv1.doc] Положення про підготовку бакалаврів в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=2401] Положення про підготовку спеціалістів в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=4806:polozhennya-pro-pdgotovku-magstrv1.doc] Положення про підготовку магістів в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=2403] Положення про вирівнювальний семестр для молодших спеціалістів-випускників на 2-3 к. ОКР "бакалавр" у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=4772] Положення про перезарахування дисциплін та форм їх атестації в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=2405] Положення про академічну мобільність студентів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=2406] Методичні положення щодо складання навчально-методичних комплексів дисциплін
[attachment=4965:nmk-2015-r.-metodichn-rekomendacyi.rar] Методичні рекомендації щодо складання навчально-методичних комплексів дисциплін
[attachment=2407] Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання
[attachment=2716] Положення про організацію навчального процесу в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=2717] Положення про відрахування, поновлення та переведення студентів
[attachment=2718] Положення про організацію навчально-методичної роботи ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

[attachment=2719]

[attachment=2720]

[attachment=2721]

Положення про індивідуальні навчальні плани (графіки) студентів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=2722] Положення про державну атестацію студентів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
[attachment=4492] Положення про психологічну службу Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва
[attachment=4775] Положення про систему забезпечення якості освіти у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва
[attachment=4773]

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва

[attachment=4774]

Положення про організацію освітнього процесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Положення про заочну форму навчання в ХНАУ  ім. В.В. Докучаєва
Положення про оцінювання знань студентів в ХНАУ  ім. В.В. Докучаєва
Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Кафедра вищої математики

Кафедра фізики та агрометеорології 

 Оновлено: 11-08-2016, 11:02 / Переглядів: 281
 

Авторизація