М.М. Мирошниченко

Список вибраних наукових праць професора М.М. Мирошниченко

 1. Мирошниченко Н.Н. Коллоидно-химическая диагностика почвенных процессов // Почвоведение. - 2000. - №1.- С. 63-69.
 2. Мірошниченко М.М. Техногенні ореоли засолення чорноземів на нафтопромислах Дніпровсько-Донецької западини // Вісник ДААУ.- 2001.- Вип. №2. - С. 3-7.
 3. Мірошниченко М.М. Ґрунтово-екологічне нормування забруднення важкими металами // Вісник аграрної науки. - 2002. - № 5. - С. 62- 66.
 4. Мірошниченко М.М. Стійкість дисперсної системи ґрунту до антропогенного навантаження (до теорії агрегативної стійкості) // Агрохімія і ґрунтознавство. - Вип. 63.- 2002. - С. 21-26.
 5. Мірошниченко М.М. Зміни родючості ґрунту при вуглеводневому забрудненні / М.М.Мірошниченко, А.І. Фатєєв, Є.В. Панасенко, В.І. Якушко // Вісник аграрної науки.-2002. - №10. - С.52-54.
 6. Мирошниченко Н.Н. Показатели буферности и устойчивости в оценке барьерной функции почв / Н.Н. Мирошниченко, Я.В. Пащенко, А.И. Фатеев // Почвоведение. – 2003. - № 7. - С. 808-817.
 7. Miroshnychenko N.N. Control and assessment of the hydrocarbon contamination of Ukrainian soils // Eurasian Soil Science. 2008. Vol. 41, no. 5, pp. 542-549
 8. Baluk S.A. Concepts of ecological rating of permissible anthropogenic impact on the soil cover in Ukraine /S.A. Baluk, N.N. Miroshnychenko, A.I. Fateev // Eurasian Soil Science. -2008. Vol. 41- No. 12. - pp. 1327-1334.
 9. Мірошниченко М.М. Агрогеохімія мікроелементів в ґрунтах України / М.М. Мірошниченко, А.І. Фатєєв // Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвипуск до VIII з’їзду УТГА. Книга перша. - С. 98-107
 10. Мірошниченко М.М. Методика визначення збитків від погіршення родючості ґрунтів / М.М. Мірошниченко, К.Б. Гіржева,  А.О. Христенко // Агроекологічний журнал. – 2010. - № 1. – С. 42-46.
 11. Управління якістю зерна ячменю / за ред.. М.М.Мірошниченка. – Харків: Вид-во ХНАУ, 2010. – 55 с.
 12. Мірошниченко М.М. Динаміка емісії СО2 за різних способів обробітку ґрунту / М.М Мірошниченко, В.В. Шимель, О.П. Сябрук // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2011. – вип. 74. – С. 11-14.
 13. Мірошниченко М.М. Інформаційне та нормативне забезпечення державного управління ґрунтовими ресурсами в умовах реформування земельних відносин // Вісник аграрної науки. – 2012. - № 7. – С. 25-29.
 14. Мирошниченко Н.Н. Агрогенная неоднородность стационарных полевых опытов с удобрениями / Н.Н. Мирошниченко, А.О. Христенко, А.В. Панасенко // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2013. – вип.. 79. – С. 5-9.
 15. Мірошниченко М.М. Безводний аміак у землеробстві / М.М. Мірошниченко, С.В. Галушка, Є.Ю. Гладкіх // Вісник аграрної науки. – 2013. - № 6. – С. 15-20.


Оновлено: 25-09-2014, 14:41 / Переглядів: 539
 

Авторизація