Мокрецова Надія Яківна

 

   Надія Яківна Мокрецова, кандидат філософських наук, доцент. Закінчила філософський факультет Ростовського державного університету. Працювала у ХНАУ впродовж 1979–1984 рр., і зараз з 2017 р.

   Має понад 100 публікацій: статей, посібників і методичних рекомендацій. Учасник багатьох наукових і науково-методичних конференцій.

   Напрям наукової роботи – геокультурні та соціально-психологічні аспекти пізнання.

   Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

   Нагороджена грамотами та відзнаками.

  1. Методичні матеріали з курсу «Філософські проблеми наукових досліджень» для студентів усіх спеціальностей. / Мокрецова Н.Я. – Х.: ХНУТСГ ім. Петра Василенка, 2012. – 20 с. –  1.0 др. арк.
  2. Мокрецова Н.Я. Соціологія. Плани смінарських занять та методичні рекомендації по організації самостійної роботи / Мокрецова Н.Я. – Х.: ХНУТСГ ім. Петра Василенка, 2013. – 20 с. –  1.0 др. арк
  3. Мокрецова Н.Я. Релігієзнавство очної та заочної форми навчання всіх спеціальностей: Практикум. Тестові завдання для студентів. / Мокрецова Н.Я/ – Х.: ХНУТСГ ім. Петра Василенка, 2014. –20 с. –  1.0 др. арк
  4. Мокрецова  Н.Я. Плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи  з «Соціології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти /Н.Я.Мокрецова, О.М.Довбня/. – 14 с. – 1 др. арк.
  5. Мокрецова Н.Я. Соціокультурна детермінація наукового пізнання. – зб. Підсумкової конференції ХНАУ – Х., 2017. С.140-141.
  6. Мокрецова Н.Я.  Геокультурні виміри сучасної глобалізації і майбутнє людства. – Філософія геокультури: матеріали Всеукраїнської науково-практічної конференції. – Х., 2017 – С.12-15.
  7. Мокрецова Н.Я., Овчаренко В.М. Розвиток ідеалів просвітництва як шлях заснування традицій української філософії до об’єднання творчості та праці. – Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», Харків, 2017. – С. 344-347.
  8. Мокрецова Н.Я. Вчення Г. Сковороди про духовне народження людини та розуміння розвитку особистості в сучасній психології / Н.Я. Мокрецова, В.М Овчаренко // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін, 28-29 листопада 2017 р. – Харків: ХНАУ, 2017. – 285 с. – С. 81–84.
  9. Мокрецова Н.Я. Метафора в соціології: можливості інтерпретації та конструювання соціальної реальності / Ю.М. Гаврилюк Д.В. Недогонов, Н.Я. Мокрецова / Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. праць. - К.: Логос, 2018. – Вип. 37. – С.29-37Оновлено: 18-10-2017, 08:10 / Переглядів: 649
 

Авторизація