Відділ аналізу ринку освітніх послуг та моніторингу якості освіти

Адреса і місцерозташування: Україна, Харківська обл., Харківський р-н, п/в „Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ, корпус 1, поверх 3, к. 310

Керівник відділу: Ємець Юлія Григорівна

Тел.: (0572) 99-72-91; (050) 074-40-34

Відділ створено з метою:

 1. Удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій.
 2. Своєчасна підготовка даних і науково-обґрунтованих пропозицій, які забезпечують успішну організацію навчального процесу на факультетах і кафедрах за кредитно-модульною системою.
 3. Здійснення постійного моніторингу організації навчального процесу: в університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та Європі.
 4. Узагальнення об’єктивних та суб’єктивних складових мотивації студентів до систематичної самостійної роботи. Аналіз та розробка методичних рекомендацій щодо організаційних форм контролю самостійної роботи студентів та якості набутих знань.
 5. Моніторинг якості викладення навчальних дисциплін викладачами університету.

Загальна інформація про відділ аналізу ринку освітніх послуг

та моніторингу якості освіти ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

 Положення відділу 

 1. Відділ моніторингу якості освіти Харківського національного аграрного університету створений у зв’язку з потребами організації навчального процесу в університеті в реаліях сьогодення, що висувають нові вимоги щодо якості підготовки фахівців з вищою освітою.
 2. Всю свою роботу відділ моніторингу якості освіти університету організовує і проводить від імені і за дорученням директора Інституту інноваційного менеджменту та ректорату на здійснення програми реалізації державної політики щодо забезпечення якості підготовки фахівців через здійснення моніторингу підготовки фахівців в університеті за денною та заочною формами навчання.
 3. Діяльність відділу моніторингу якості освіти полягає в аналізі стану навчального процесу, контролю ефективності та якості підготовки висококваліфікованих фахівців на денній, заочній формах навчання, впровадженні в діяльність навчальних підрозділів університету нових підходів до організації навчального процесу і направлена на виконання університетом завдань загального реформування державної системи вищої освіти з метою входження в європейський простір.
 4. Відділ моніторингу якості освіти інституту здійснює і контролює організаційне та методичне супроводження педагогічного експерименту у Харківському національному аграрному університеті щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, використання ефективних педагогічних і інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір.
 5. Діяльність відділу моніторингу якості освіти регламентується відповідними річними планами роботи відділу, затвердженими ректором університету.
 6. Відділ моніторингу якості освіти звітує про свою діяльність перед директором Інституту інноваційного менеджменту та першим проректором.
 7. Права та обов’язки співробітників відділу моніторингу та якості освіти визначаються посадовими інструкціями, розробленими директором Інституту інноваційного менеджменту у відповідності із законодавством і Положенням про вищий навчальний заклад та затверджуються першим проректором.

Основні завдання відділу 

 1. Удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій.
 2. Своєчасна підготовка даних і науково-обґрунтованих пропозицій, які забезпечують успішну організацію навчального процесу на факультетах і кафедрах за кредитно-модульною системою.
 3. Здійснення постійного моніторингу організації навчального процесу: в університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та Європі.
 4. Узагальнення об’єктивних та суб’єктивних складових мотивації студентів до систематичної самостійної роботи. Аналіз та розробка методичних рекомендацій щодо організаційних форм контролю самостійної роботи студентів та якості набутих знань.
 5. Моніторинг якості викладення навчальних дисциплін викладачами університету.


Оновлено: 15-03-2012, 11:19 / Переглядів: 1 951
 

Авторизація