Миргород Марина Миколаївна

 • кандидат економічних наук, доцент;
 • тема кандидатської дисертації – "Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах";
 • напрям наукової роботи – уточнення методики складання і обґрунтування організації сільськогосподарських угідь і впорядкування тереторії сівозмін в сільськогосподарських формуваннях.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Оптимізація використання і охорони земель: методичні вказівки до виконання  розрахунково-графічних робіт на тему "Оптимізація  використання і охорони сільськогосподарських угідь" / М.В. Червоний, М.М. Миргород. – Х.: ХНАУ, 2011. – 48 с.

Монографії

 1. Миргород М.М. Формування оптимальної структури земельних угідь на агроландшафтній основі// М.М. Миргород, М.І. Бідило // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: кол. монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун.-т. – Х: Смугаста тип., 2015. – 320 с. – С. 277–287.

Статті

 1. Миргород М.М. Природно-сільськогосподарське районування Харківської області як основа сільськогосподарського використання земель / М. М. Миргород // Вісник Харківського ХНАУ. Сер. “Економічні науки”. – Х.: ХНАУ, 2011. – № 12. – С. 259–270.
 2. Миргород М.М. Еколого-економічна модель сталого землекористування Харківської області / М.М. Миргород // Сталий розвиток економіки: всеукр. yаук.-вироб. журн. – 2012. – № 2. – С. 109–114.
 3. Миргород М.М. Структура земельних угідь сучасних агроландшафтів сталого землекористування / М.М. Миргород // Вісник ХНАУ. Сер. “Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки”. – Х.: ХНАУ, 2012. – № 12.– С. 137–142.
 4. Миргород М.Н. Эколого-экономическая эффективность консолидации сельскохозяйственных земель/М.М. Миргород // Молодой ученый: ежемес. науч. журн.. – Чита: ООО “Издательство Молодой ученый”, 2012. – № 12 (47). – С. 240–244.
 5. Бидыло М.И. Эколого-ландшафтная организация территории сельскохозяйственного предприятия / М.И. Бидыло, М.Н. Миргород // Материалы XIV Междунар. науч.-произв. конф. “Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения” 17–20 мая2010 г. – Белгород: Бел. ГСХА, 2010. – С. 279. 
 6. Миргород М. Н. Эколого-экономическая эффективность консолидации сельскохозяйственных земель // Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Чита: ООО «Издательство Молодой ученый» 2012. – № 12 (47). – С. 240–244.
 7. Бидыло М. И. Эколого-ландшафтная организация территории сельскохозяйственного предприятия / М. И. Бидыло, М. Н. Миргород // материалы XIV Междунар. научн.-произв. конф. «Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения» 17-20 мая 2010 года. – Белгород: Бел. ГСХА, 2010. – С. 279. (Автору принадлежит разработка предложений по агроландшафтной организации территории).

 Оновлено: Учора, 13:10 / Переглядів: 1 986
 

Авторизація