Музей історії університету

Адреса і місце розташування

 Україна,  62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2", навчальне містечко ХНАУ,

корпус 1, хол актової зали, 1-й поверх

Керівник відділу координації

 Голікова Олена Михайлівна

канд. іст. наук, доцент, професор університету

тел.: (0572) 99-76-44

 

  

   Музей історії агроуніверситету відкрито 10 грудня 1999 р. Сьогодні він є одним з головних структурних підрозділів з проведення виховної роботи серед студентської молоді, формування патріотизму, громадянської, державницької свідомості та здійснення профорієнтаційної роботи.

   Музей виступає координаційним центром роботи факультетів і кафедр з вивчення історії навчального закладу.

   Основні музейні фонди становлять 1,3 тис. одиниць зберігання, допоміжні фонди – 3,5 тис. одиниць.

 

 

   Діяльність музею історії ХНАУ імені В.В. Докучаєва спрямовує науково-методична рада, яку очолює ректор університету, чл.-кор. НААНУ, професор О.В. Ульянченко. До складу ради музею входять: Голікова О.М. – директор музею історії ХНАУ; Шелудько Р.М. – перший проректор; Ігнатьєв С.Є. – проректор із науково-педагогічної роботи (з міжнародного співробітництва); Петров В.М. – проректор із науково-педагогічної роботи; Ющук Д.Д. – проректор з адміністративно-господарчої роботи; Василішин С.І. – помічник ректора з навчально-виховної роботи; Романов О.В. – декан агрономічного факультету; Князь О.В. – декан факультету інженерів землевпорядкування; Ведмідь М.М. – декан факультету лісового господарства; Забродіна І.В. – декан факультету захисту рослин; Філімонов Ю.Л. – декан факультету менеджменту і економіки; Горох О.В. – декан факультету обліку і фінансів; Кравцов А.І. – завідувач кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін; Довгалюк С.О. – директор Фундаментальної бібліотеки; Тихоненко О.В. – головний редактор газети «Знання»; Васільєва О.В. – начальник редакційно-видавничого відділу; Маршала Т.О. – завідувач канцелярії; Золотарьова В.Г. – завідувач архіву; Макєєв Я.О. – фотограф; Соловей Т.М. – художник (відділ інформаційного забезпечення); Синявіна Ю.В. – голова профкому університету; Приходько С.М. – голова об’єднаної ради студентського самоврядування.

 

   Екскурсії до музею є невід’ємною складовою університетських святкових заходів: Дня знань – посвячення в студенти першокурсників; річниць заснування агроуніверситету, днів випускників ХНАУ тощо.

   Відвідування музею дає студентам змогу розширити знання з багатьох навчальних дисциплін, зокрема з історії і культури України та з історії ХНАУ як найстарішого в Україні та одного з найперших у Європі аграрних вишів. Музейні експозиції сприяють формуванню у здобувачів цілісного наукового світогляду на закономірності розвитку аграрної освіти і науки як специфічного історико-культурного феномену; виховують у молоді усвідомлення власної причетності до історичного минулого університету та відповідальність за його майбутнє; допомагають здобувачам продуктивніше опановувати обрану професію.

   Музей забезпечує роботу з поглибленого вивчення рубіжних етапів української історії та українського державотворення. У 2017/18 навчальному році у музеї організовано заходи з відзначення головних подій Української національної революції 1917–1921 рр. До роковин голодомору 1932–1933 рр. на базі музею і бібліотеки ХНАУ представлено тематичну виставку плакатів. В академічних групах проведено бесіди, у всіх гуртожитках – засідання круглих столів, учасники яких зустрічалися з ветеранами – свідками голодомору.

   За участю викладачів кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін здійснюється аналіз результатів соціологічного опитування студентської молоді з важливих питань функціонування вишу, розвитку агропромислового комплексу, українського села тощо.

   При музеї працює студентський науковий гурток «Докучаєвець», який здійснює пошукові роботи, пов’язані з вивченням невідомих сторінок історії ХНАУ, біографій науково-педагогічних працівників і студентів – учасників бойових дій у роки Другої світової війни. Частково екскурсії в музеї проводять екскурсоводи-студенти з кола тих, що працюють у науковому гуртку.

На фото: засідання студентського наукового гуртка «Докучаєвець» (2017 р., жовтень). З ґрунтовною доповіддю «Харківський період історії ХНАУ» виступила студентка 1-го курсу факультету обліку і фінансів Курганська Марія

   За підтримки Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові та за участю студентів-гуртківців протягом 2010–2018 рр. відновлено зв’язки з тими навчальними і науковими центрами Республіки Польща, з якими ХНАУ імені В.В. Докучаєва має спільне історичне минуле. Це Головна Школа Сільського Господарства у Варшаві та Національний науково-дослідний інститут рослинництва, ґрунтознавства і добрив у Пулавах.

   За короткий термін існування музею його відвідало багато поважних гостей. Тут побували вчені-аграрники з Польщі, Угорщини, Словаччина, Росії, Китаю, Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Японії та інших країн.

 На фото: доктор філософії, завідувач сектора зберігання архівних документів Польської Академії Наук Анджей Клубінский, директор музею В.А. Зозуля 

та доцент О.М. Голікова в музеї історії ХНАУ (2011 р.)

 

   У 2012 р. ХНАУ відвідала делегація з Головної Школи Сільського Господарства у Варшаві. Під час зустрічі обговорювалися питання підготовки до 200-річчя Інституту землеробського господарства у Маримонті.

 

На фото: ректор Головної Школи Сільського Господарства у Варшаві (2002–2008 рр.), професор-лісівник Томас Борески; польський історик, відомий дослідник історії Варшави Мар’ян М. Дроздовський, куратор Музею Головної Школи Сільського Господарства у Варшаві Кароліна Гробелски,
директор музею історії ХНАУ В.А. Зозуля у музеї (2012 р.)


 

   У жовтні 2017 р. в урочистостях з нагоди 201-ї річниці ХНАУ взяв участь усесвітньо відомий учений-ґрунтознавець, один із засновників сучасного ґрунтознавства у Словаччині й Чехії, доктор с.-г. наук, професор, академік Словацької академії наук (1987 р.) Юрай Грашко. Учень академіка О.Н. Соколовського, він 1955 р. закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавства ХСГІ. У 1960 р. став засновником НДІ ґрунтознавства і живлення рослин у м. Братиславі, яким керував до 1989 р. (з 1987 р. – Науково-дослідний центр родючості ґрунтів). Учасник міжнародних проектів ФАО і ЮНЕСКО з вивчення родючості ґрунтів, академік Ю. Грашко є автором понад 150 наукових праць.

 

На фото: академік Юрай Грашко за столом свого вчителя –
академіка О.Н. Соколовського (4 жовтня 2017 р.)

На фото (справа наліво): академік Юрай Грашко, директор музею О.М. Голікова, завідувач кафедри ґрунтознавства професор В.В. Дегтярьов,
помічник ректора з навчально-виховної роботи С.І. Василішин

   У різні роки з експозицією музею ознайомилися учасники міжнародних конференцій учених-економістів, ґрунтознавців, спеціалістів землевпорядних установ України, учених системи захисту рослин; керівники Державного комітету лісового господарства; учасники багатьох конференцій молодих учених АПК України, студентських олімпіад; студенти-відмінники аграрних вищих навчальних закладів України; учасники зльотів іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття» та інших заходів, які було проведено на базі університету Міністерством аграрної політики та продовольства України та Харківською обласною державною адміністрацією.

   Щороку музей відвідують випускники минулих років. Випускниця агрономічного факультету 1950 р., кандидат сільськогосподарських наук В.Г. Челомбітько, яка багато років працювала в Гродненському педінституті Білорусі, у книзі відгуків написала: «Музей справив на мене незабутнє враження». Схвально відгукувалися про музейну експозицію директор Інституту економіки АН України академік І.І. Лукінов, академік О.М. Онищенко, народний художник України М.С. Сядристий, представники вищих державних інституцій і багато інших видатних особистостей.

   8 жовтня 2015 р. під час візиту у рамках науково-практичної конференції «20 років аграрної реформи в Україні: досягнення і проблеми» музей історії ХНАУ відвідав другий Президент України Л.Д. Кучма.

 

На фото: другий Президент України Л.Д. Кучма в музеї історії ХНАУ
(візит у рамках науково-практичної конференції «20 років аграрної реформи
в Україні: досягнення і проблеми», 8 жовтня 2015 р.)

 

 

   Під час підготовки до 200-річчя ХНАУ науково-методична рада музею започаткувала роботу з реконструкції музейних експозицій. Було суттєвого оновлено стенди, присвячені польському періоду навчального закладу (1816–1914 рр.) та добі перебазування навчального закладу до Харкова на початку Першої світової війни і його облаштуванню на харківській землі (1914 р. — 20–30-ті рр. ХХ ст.). Робота з реконструкції музею триває.

 

На фото: у святковий день 200-річчя ХНАУ
директор музею О.М. Голікова проводить екскурсію для гостей університету


 

На фото: студенти 1-го курсу факультету лісового господарства
на екскурсії (2017 р., вересень)

 


 

На фото: студенти 1-го курсу факультету захисту рослин на екскурсії
(2017 р., вересень)


 

 

На фото: народний художник України, випускник агрономічного факультету

ХНАУ М.С. Сядристий у музеї історії ХНАУ


 

 

На фото: онука академіка О.Н. Соколовського – Тетяна Борисівна Соколовська
передає до музею історії ХНАУ сімейні документи і фотографії


   Запрошуємо всіх не байдужих до історії ХНАУ долучатися до справи з відновлення, збереження та поширення інформації про наш докучаєвський університет.


УНІФІКОВАНИЙ ПАСПОРТ МУЗЕЮ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і мистецтв України

від 30.04.1996 р. № 220

 • Повна назва: Музей історії Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва.
 • Профіль музею: науково-історичний.
 • Форма власності: державна.
 • Засновник: ректорат агроуніверситету.
 • Підпорядкування: Міністерству освіти і науки України.
 • Заклад, що здійснює методичне керівництво: Харківський обласний історичний музей.
 • Статус: музей є структурним підрозділом ХНАУ імені В.В. Докучаєва.
 • Категорія музею: музей функціонує на громадських засадах. 
 • Адреса: Музей історії ХНАУ, ХНАУ імені В.В. Докучаєва, 1-й корпус, п/в «Докучаєвське-2», Харківський район, Харківська область, Україна, 62483.
  Тел.: (0572) 99-76-44. 
 • Історичні відомості: музей створено 10.12.1999 р. (наказ по ХНАУ від 9.12.1999 р. № 305 к.) 
 • Керівний склад: директор – Голікова Олена Михайлівна. 
 • Персонал музею: —.
 • Нерухомі пам’ятки історії та культури у складі музею:

 а) загальна кількість – 3;

 б) музеєфіковані – 3.

 • Характеристика музейного приміщення: загальна площа музею становить 238 м2і складається з трьох приміщень: прямокутної зали площею 216 м2, яку використано під експозицію, та двох кімнат площею 9  і 13 кв. м, які призначено для збереження фондів і розвитку експозиції музею. 
 • Технічний стан будівель: добрий, приміщення в належному стані. 
 • Охорона музею:

а) приміщення взяте під позавідомчу охорону з 01.09.1978 р.

б) є охоронно-пожежна сигналізація.

 • Технічне оснащення музею: ноутбук, МФУ.
 • Фонди музею:

загальна кількість одиниць збереження – 4970;

кількість музейних предметів основного фонду – 1420;

кількість музейних предметів допоміжного фонду – 3550;

музейні предмети, що входять до державного реєстру національно-культурного надбання – відсутні.

 

Характеристика експозиційних розділів: 

 • Маримонтський (1816–1862 рр.), реекспозицію здійснено в 1999 р. і частково – у 2016 р.; кількість експонатів, що входять до основних фондів, – 13 одиниць; 
 • Ново-Олександрійський (1862–1914 рр.), реекспозицію здійснено в 1999 р. і частково – у 2016 р.; кількість експонатів, які входять до основних фондів зберігання, – 116 одиниць; 
 • Ново-Олександрійський інститут сільського господарства і лісівництва в Харкові (1914–1921 рр.); реекспозицію здійснено в 1999 р. і частково – у 2016 р.; кількість експонатів основних фондів – 33 одиниці;
 • Харківський сільськогосподарський інститут (1921–1941 рр.), реекспозицію здійснено в 1999 р., кількість предметів основних фондів – 103 одиниці; 
 • ХСГІ у роки Другої світової війни (1941–1945 рр.), реекспозицію здійснено в 1999–2003 рр., кількість предметів основних фондів – 211 одиниць; 
 • ХСГІ імені В.В. Докучаєва (1946–1959 рр.), реекспозицію здійснено в 1999 р. та частково у 2001 р., кількість предметів основних фондів – 224 одиниці; 
 • ХСГІ імені В.В. Докучаєва (1959–1969 рр.), реекспозицію здійснено у 2000 р., кількість предметів основних фондів – 69 одиниць; 
 • ХСГІ імені В.В. Докучаєва (1969–1990 рр.), реекспозицію здійснено у 2003 р., кількість предметів основних фондів – 204 одиниці;
 • Харківський державний аграрний університет (з 11.01.1991 р.), Харківський національний аграрний університет (з 27.03.2002 р.) імені В.В. Докучаєва, реекспозицію здійснено у 2001–2004 рр.; кількість предметів основних фондів зберігання – 118 одиниць; 
 • Факультети ХНАУ імені В.В. Докучаєва, реекспозицію здійснено в 1999 р. і частково – у 2004 та 2016 рр., кількість предметів основних фондів – 87 одиниць. 
  • Режим роботи музею (узгоджено з навчальною частиною ХНАУ):

 – понеділок, вівторок, четвер – з 13 до 15 год;

 – за індивідуальними заявками. 

Експозиція музею

Експозиція музею складається з 10 розділів. Вона розповідає про історію університету, починаючи від його заснування у Маримонті 1816 р. і до наших днів.

Перший розділ охоплює період 1816–1862 рр. Містить інформацію про заснування 5 жовтня 1816 р. у м. Маримонт (Польща) імператором Олександром І Інституту земельного господарства, практичної ветеринарії та школи рукоділля.

Другий розділ розповідає про розвиток університету з 1862 до 1914 рр., коли інститут було переведено до Нової Олександрії (повітове містечко Пулави) Люблінської губернії (Польща) та перейменовано на Ново-Олександрійський інститут сільського господарства і лісівництва. Найбільш успішним в історії інституту був період, пов’язаний з діяльністю професора, доктора ґрунтознавства і мінералогії Василя Васильовича Докучаєва. Професор С.-Петербурзького університету В.В. Докучаєв відстояв існування інституту як «вкрай необхідного для імперії», з 1892 по 1895 рр. був його керівником й здійснив широку програму реформування навчального закладу.

Третій розділ експозиції охоплює 1914–1921 рр., коли у зв’язку з початком Першої світової війни інститут було евакуйовано до м. Харкова.

Четвертий розділ – 1921–1941 рр. Представлено документи, за якими інститут назавжди залишено в м. Харкові і перейменовано на Харківський інститут сільського господарства і лісівництва. Експонати розділу також розповідають про створення в університеті робітничого факультету, партійної, комсомольської і профспілкової організацій. Відвідувачі музею можуть побачити орден Трудового Червоного Прапора, яким університет було нагороджено у квітні 1941 р.

П’ятий розділ – 1941–1945 рр. Відображено розвиток університету під час Другої світової війни, коли студентів, викладачів і співробітників інституту було мобілізовано на фронт, а інститут евакуйовано в районне містечко Катта-Курган Самаркандської області (Узбекистан). Чільне місце в експозиції музею відведено одному з керівників Руху опору в Україні І.І. Бакуліну, який в окупованому гітлерівцями м. Харкові очолив підпільний обком партії. За його керівництва підпільна організація проводила велику роботу з дезорганізації німецького тилу. За мужність і героїзм, проявлені в боротьбі з загарбниками, колишньому доценту кафедри математики ХСГІ І.І. Бакуліну посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Шостий розділ – 1946–1959 рр. У 1946 р. у зв’язку зі 100-річним ювілеєм професора Василя Васильовича Докучаєва інституту було присвоєно його ім’я. Це були роки подальшого розвитку, відкриття нових факультетів, відбудови самого ХСГІ і народного господарства СРСР. На одному зі стендів експозиції музею історії представлено інформацію про участь студентів і викладачів університету в освоєнні цілинних та перелогових земель.

Сьомий розділ – 1959–1969 рр. У цей час колектив інституту на ВДНГ у Москві завоював срібні і бронзові медалі за видатні досягнення в розвитку сільськогосподарської науки і впровадження наукових досягнень у виробництво. Ці нагороди можна побачити в експозиції виставки. До 150-річчя університету велику групу викладачів і співробітників було нагороджено орденами і медалями. Саме в ці роки почалося будівництво нового навчально-науково-виробничого комплексу на базі навчгоспу «Комуніст».

Восьмий розділ – 1969–1990 рр. Містить відомості про будівництво сучасного навчально-дослідного комплексу ХНАУ імені В.В. Докучаєва. Під керівництвом професорів Олександра Марковича Грінченка і Германа Федоровича Наумова зводилися навчальне містечко та комплекс будівель агроуніверситету. Понад 100 експонатів і фотографій представляють справжній подвиг студентів, які під час трудового семестру виконували обсяг роботи будівельного управління протягом року. СБЗ інституту «Зведений» зайняв перше місце, був нагороджений Почесною грамотою МСГ СРСР, перехідним Червоним прапором і цінним подарунком – автомобілем «Москвич».

Дев’ятий розділ. Охоплює період від 1991 р. і до сьогодення. В експозиції музею представлено рішення Державної комісії з продовольства та закупівлі Ради Міністрів СРСР за № 5к від 11.01.1991 р., за яким Харківський сільськогосподарський інститут було реорганізовано в Харківський державний аграрний університет. У березні 2002 р. Указом Президента України Л.М. Кучми університету надано статус національного.

Десятий розділ.  Присвячено факультетам ХНАУ імені В.В. Докучаєва.

У 2003 р. відбувся зліт активістів будівництва навчально-виробничого комплексу агроуніверситету, оформлено стенд під девізом «Свій ВНЗ – своїми руками!».

Про сучасний етап розвитку агроуніверситету розповідає низка стендів, об’єднаних в ажурну конструкцію на фоні вітражів, які знайомлять відвідувачів музею з життям Об’єднаної ради студентського самоврядування, а також відображають змістовні події в житті університету. Окремі планшети присвячено навчальному процесу на факультетах університету; Фундаментальній бібліотеці, яка у своїх фондах налічує понад 600 тис. томів книг; іменним стипендіатам університету; підготовці спеціалістів для зарубіжних країн; науково-методичним і науковим школам, започаткованим В.В. Докучаєвим, О.Н. Соколовським, В.Я. Юр’євим, М.М. Кулєшовим, Т.Д. Страховим, К.Г. Телешеком, Г.І. Гороховим та ін. Завершують експозицію стенди, присвячені спортивному життю і дозвіллю колективу університету й окремих факультетів. Оновлено: 6-06-2014, 10:03 / Переглядів: 3 924
 

Авторизація