Музей "Геології і мінералогії"

   Музей «геології і мінералогії» фактично бере початок з року заснування факультету агрохімії та ґрунтознавства (1946 р.). Тодішній директор Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва академік О.Н.Соколовський запросив відомого геолога кандидата геолого-мінералогічних наук, доцента О.О.Кірєєва  читати курс «Геології з основами мінералогії» для студентів агрохімфака.

   На кафедрі ґрунтознавства, яка у складі факультету розміщалась у м. Харкові, вул. Дзержинського (тепер Міроносицька), 92, почав формуватись кабінет мінералогії і петрографії. Зразки гірських порід і мінералів студенти і викладачі збирали у різних місцях м. Харкова і прилягаючих областей під час навчальних практик з геології і ґрунтознавства. Багата колекція мінералів і гірських порід була на цвинтарі по вул. Артема (тепер там розташований молодіжний парк).

   У 1977 р. за ініціативи зав. кафедри ґрунтознавства проф. О.М. Грінченка була закуплена колекція гірських порід і мінералів у м. Свердловську (тепер Єкатеринбург – на Уралі), де навчальні колекції виготовлялись у тресті «Русские самоцветы», центральне правління якого знаходилось у м. Ленінград (тепер Санкт-Петербург).

   Навчальну колекцію відібрали і підготували для експозиції на кафедрі доц. Кірєєв О.О. і асистент (тепер професор) Тихоненко Д.Г.

Колекція гірських порід і мінералів розмістили на другому поверсі, де була територія кафедри ґрунтознавства, у приміщенні по вулиці Дзержинського, 92.

  У 1977 р. кафедра ґрунтознавства разом з агроуніверситетом перебазувались з м. Харкова на землі навчально-дослідного господарства «Докучаєвське» (тоді «Комуніст») у четвертий, новозбудований корпус, де розмістився факультет агрохімії і ґрунтознавства. Перебазуванням музею керувала доц. Чесняк О.А., яка в той час читала курс «Геологія з основами мінералогії».

Музей «геології і мінералогії» розташований в ауд. 4-117 першого поверху території кафедри ґрунтознавства. Досить різноманітна колекція мінералів і гірських порід музею умовно підрозділяється на п’ять складових частин: 1) колекція форм виділення; 2) колекція мінералів; 3) колекція гірських порід; 4) колекція агрономічних руд; 5) колекція зразків мінералів та порід, що були подаровані музею.

  1. Колекція форм виділення представлена експонатами, які ілюструють типові форми знаходження мінералів у природі. У музеї нараховується 67 окремих зразків. Найбільшою окрасою цієї частини колекції є друзи піриту, кальциту, псевдоморфози по дереву, кістках; кристали кварцу.
  2. Колекція мінералів нараховує 340експонатів, які розміщуються у шафах згідно їх хімічної класифікації. Найширше представлені силікати та алюмосилікати, які мають різний колір, зовнішні форми тощо.
  3. Колеція гірських порід нараховує 210 експонатів магматичних, метаморфічних і осадових порід.
  4. Колекція агрономічних руд включає зразки мінералів і гірських порід, які прямо чи опосередковано використовуються у сільському господарстві. Наприклад: фосфорити, апатити, селітри, гіпс, мергель, вапняки.
  5. Колекція зразків мінералів і порід, що були подаровані музею, зібрані окремо експонати, які студенти нашого агроуніверситету відібрали у польових умовах, під час експедиційних практик із ґрунтознавства, геології тощо.

У музеї є окремо відібрані колекції гірських порід і мінералів для самостійного вивчення студентами у позаурочний час.

 

   Професор  Д. Г. Тихоненко

Доцент     О. М. Казюта 

 Оновлено: 8-07-2013, 15:57 / Переглядів: 3 755
 

Авторизація