Михальченко Степан Адамович

Михальченко Степан Адамович

 завідувач кафедри

 доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

 тема докторської дисертації: «Особливості та закономірності формування м’ясної продуктивності бугайців молочних і комбінованих порід України».

 

Автобіографія

13.02.1955 р. Народився у с. Бондарівка Житомирської області.

1973-1975 рр. Служба в армії. Центральна група військ.

1975-1981 рр. Студент Львівського зооветеринарного інституту.

1981-1984 рр. Заступник голови колгоспу по тваринництву к-пу ім. 23 з’їзду КПРС Баранівського району Житомирської області.

1984-1987 рр. Аспірант Науково-дослідного Інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР.

1988-1994 рр. Молодший науковий співробітник Науково-дослідного Інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УСР.

1989 р. Присуджено вчений ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

1994 р. Старший науковий співробітник Науково-дослідного Інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР.

1996 р. Затверджений у вченому звані старшого наукового співробітника.

2002 р. Присуджено вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук Російської Федерації, 2012 р. доктор сільськогосподарських наук України.

1994-2005 рр. Старший науковий співробітник Інституту тваринництва Української Академії Аграрний наук.

2007-2017 рр. Завідувач відділу годівлі сільськогосподарських тварин та кормовиробництва Інституту тваринництва НААН.

2017 по даний час завідувач кафедри технічного забезпечення агропромислового виробництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.Оновлено: 1-11-2018, 11:19 / Переглядів: 607
 

Авторизація