Нагаєв Віктор Михайлович

 

Доктор педагогічних наук, професор

Освіта:

У 1988 р. з відзнакою закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування параметрів молотильного пристрою вібраційного типу з активними робочими органами» за спеціальністю - 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва»


З 1993 р. працює у Харківському державному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва на посадах старшого викладача (1993-1998 рр.), доцента (1998-2010 рр.), професора (з 2010 р.   по т. ч.).

У 2000 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі управління в АПК. 

З 2004 р. є директором створеної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти», зареєстрованої Харківським обласним управлінням юстиції (свідоцтво № 1103 від 18.08.2004 р.).

У 2010 р. захистив докторську дисертацію «Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих аграрних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

У 2011 р. працював проректором з науково-педагогічної роботи Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.

У 2011 р. отримав вчене звання професора по кафедрі менеджменту організацій. 

Нагороджувався стипендією Кабінету Міністрів України (1998 р.), почесним званням «Молода людина року Харківщини-2000» у номінації «Молодий науковець» (2000 р.), почесними відзнаками «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ-го ступеня» (2005 р.), «Відмінник аграрної освіти та науки ІІ-го ступеня» (2011 р.); срібною медаллю «За кращу продукцію, технологію, наукову розробку» у ювілейній ХХ Міжнародній виставці-ярмарку «Агро-2008».

Має більше 250 публікацій, з них: 6 монографій 1 підручник (у співавторстві); 17 навчальних і навчально-методичних посібників (з них 6 з грифом МОНУ); 130 наукових статей (з них 80 у фахових виданнях), 2 патенти на винахід.

Підручники:

1. Бєсєдін М. О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант) : підручник / М. О. Бєсєдін, В. М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 490 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів)

Навчальні посібники:

з Грифом:

1. Нагаєв В.М.Університетська освіта: навчальний посібник / В.М.Нагаєв. – Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. -  218 с. (Рекомендовано Міністерством аграрноїх політики України як підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV акредитації)

2. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / В.М.Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. –      236 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)

3. Нагаєв В.М. Конфліктологія: навч. посібник (модульний варіант) / В.М. Нагаєв. – К.: ЦУЛ, 2004. – 198 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)

4. Нагаєв В.М. Аграрний менеджмент: практикум (модульний варіант) / В. М. Нагаєв. – К.: ЦУЛ, 2004. – 336 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)

5. Мазоренко Д.І. Відкриття власного бізнесу в системі АПК: Навч. посібник /  [Д.І.Мазоренко,  Г.Є.Мазнев, М.М.Турченко, В.М.Нагаєв, М.І.Тімченко]. – Харків: ОКО, 2002. – 232 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)

6. Нагаєв В. М. Менеджмент: теорія, практика, мистецтво (дидактичний аспект): навч. посібник / В. М. Нагаєв. – Х.: ХНАУ, 2001. – 336 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)

 

Монографії:

  1. Нагаєв В.М. Дидактичні основи формування творчої особистості аграрного менеджера в умовах Болонського процесу: монографія / В. М. Нагаєв / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.  – Харків,  2006. – 528 с.
  2. Стан і напрями  вдосконалення функціонування дослідного господарства «Кутузівка»: оцінно-ситуаційний аналіз: монографія / В.К., Трішин О.К., Бєсєдін М.О та ін.; за ред. М.О. Бєсєдіна, В.М. Нагаєва // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків,  2011. – 185 с. (10,9 ум.-др. арк.).
  3. Нагаєв В.М. Дидактичні засади впровадження дворівневої педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних закладів: Монографія / В.М. Нагаєв / Харків: Колегіум, 2012. – 217 с. (32,0 ум.-др. арк.).
  4. Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця: Монографія / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько, Т.В. Колбінга, В.М. Нагаєв та ін. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – 426 с. (Розділ 5 «Технологічні засади формування творчої особистості в умовах управління навчально-творчою діяльністю студентів», с. 248-333).
  5. Основи сучасної педагогіки: Монографія / Т. О. Дмитренко, К.В. Яресько, В. М. Нагаев та ін. – Херсон:  вид-во  ПП Вишемирський В.С., 2016. - 462 с. (Розділ 4. «Концептуальні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів», с. 97-158).
  6. Напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті: Монгографія / Т.Ю.Андріяко, ТО. Дмитренко,      В.М. Нагаєв,Т.В. Колбіна, та ін.  / за ред. Т.О.Дмитренко, Т.В.Колбіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемірський В.С. – 2017. – С. 265-313.

Лекції:

  1. Нагаєв В. М.  Університетська освіта: лекція / В. М. Нагаєв. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2008. – 28 с.
  2. Нагаєв В.М. Вища освіта і Болонський процес: Лекція / В.М. Нагаєв . – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків,  2006  - 36 с.

 

 

 

 

 Оновлено: 2-03-2012, 15:17 / Переглядів: 5 083
 

Авторизація