Напрям наукової роботи кафедри

Напрям наукової роботи кафедри – генетика, селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Науковці кафедр працюють над розробкою методів селекції, створенням високопродуктивних сортів і гібридів, удосконалення системи насінництва та розробкою ресурсозберігаючих технологій вирощування с.-г. культур. Успішно продовжують і примножують здобутки наукових шкіл, заснованих видатним селекціонером академіком В.Я. Юр’євим та академіком МАН ВШ Г.Ф.Наумовим. Ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. Останнім часом викладачами кафедри захищено дві докторські дисертації (В.К., Т.І.Гопцій), захищено три кандидатські роботи (Р.В.Криворученко, Є.А.Криштоп, Н.П.Турчинова). Сьогодні в аспірантурі при кафедрі навчаються 4 аспіранти. Ведуться дослідження з сучасних проблем алелопатії та азотфіксації.

   Досягненням кафедри в науковій діяльності є створення високопродуктивних пивоварних сортів ячменю, сортів амаранту і квасолі які занесені в Реєстр сортів рослин України.

   Відділ насінництва при кафедрі генетики, селекції та насінництва разом із селекціонерами та авторами сортів проводить наукові дослідження з питань насінництва, постійно працює над удосконаленням методики насінництва відповідно до умов зони, розробляє та впроваджує прогресивні агроприйоми, направлені на збільшення коефіцієнту розмноження насіння, що має особливе значення для швидкого впровадження нових сортів.

На кафедрі створені філії наукового співробітництва в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Інституті овочівництва і баштанництва. Підтримуються творчі зв’язки з науковими установами Росії, Ірану, Швеції.

План

науково-дослідних робіт кафедри генетики, селекції та насінництва на 2012 рік СТВОРИТИ НОВІ ВИСОКОПРОДУКТИВНІ СОРТИ І ГІБРИДИ, УДОСКОНАЛИТИ СИСТЕМУ НАСІННИЦТВА ТА РОЗРОБИТИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР (№ держреєстрації 0109U002505, шифр 05.)
Оновлено: 19-12-2012, 15:59 / Переглядів: 492
 

Авторизація