Наукові праці Бєсєдіної Г. Є.

 Наукові та навчально-методичні праці канд. екон. наук, доцента кафедри економічної теорії  Бєсєдіної Г. Є.

Публікації

Опубліковано понад 70 наукових статей і тез, одноосібно та у співавторстві з іншими науковцями, в тому числі підручники і монографії

Основні публікації:

  1. Пасемко Г.П., Лозинська Т.М., Філоненко О.С, Різак Л.Г., Бєсєдіна Г.Є, Шевченко С.В., Лисенко В.В., Супрун О.М.  Політична економія: навч. Посібник в 2-х частинах Г.П. Пасемко, Т.М. Лозинська, О.С. Філоненко, Л.Г.Різак, Г.Є. Бєсєдіна, С.В.Шевченко, В.В.Лисенко, О.М. Супрун /, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2011
  2. Пасемко Г.П, Бєсєдіна Г.Є, Супрун О.М, ШевченкоС.В.  Словник з дисциплін економічної теорії / Г.П. Пасемко, Г.Є. Бєсєдіна, О.М. Супрун, С.В. Шевченко /ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2011.-126с.
  3. Бєсєдіна Г.Є. Бєсєдін М.О.Інноваційний менеджмент: оцінно-ситуаційний аналіз практикум/ М.О.Бєсєдін, Г.Є. Бєсєдіна /  – Х., ХНАУ, 2012. – 143 с.
  4. Бєсєдіна Г.Є. Проблеми управління розвитком організаційної культури сучасного підприємства / Г.Є. Бєсєдіна /  Наукові праці ПДАА. – Вип.2 (5) – Т. 1. – Полтава: ПДАА. – 2012. – С.34-40.
  5. Бєсєдіна Г.Є. Мікроекономіка: практикум / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. – 100 с.
  6. Пасемко Г.П., Бага Л.Г.,.Бесєдіна Г.Є.. Досвід формування трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах розвинених країн/ Г.П. Пасемко, Л.Г Бага, Г.Є. Бесєдіна// Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки».,2016.-№ 1.- С. 64-69 
  7. Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Лактіонов П.В.Використання аксіологічно-цільового підходу у процесі добору керівників сільськогосподарських підприємств Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – №3 – С. 62–70. 
  8. Пасемко Г.П., Довгаль С.В., Бєсєдіна Г.Є.Мікро- та макрорівні соціальної політики: співвідношення базових понять та їх використання в державному та регіональному управлінні/ Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – №4 – С. 20-25 . 
  9. Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Бєсєдіна Г.Є.,Ірха О.О.. Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнародному товарному ринку Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – №4 – С. 62-72 . Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – №4 – С. 62-72 .

 

 
Оновлено: 23-09-2013, 15:37 / Переглядів: 1 310
 

Авторизація