Кудря Надія Андріївна


• кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

• тема кандидатської дисертації – «Вплив зернобобових попередників на продуктивність озимої пшениці в короткоротаційних сівозмінах південно-східного Лісостепу України» зі спеціальності 06.01.01 «Загальне землеробство»;

• напрям наукової роботи – розробка сівозмін короткої ротації.

Наукові та навчально-методичні праці

кандидата сільськогосподарськихнаук,

доцента кафедриземлеробстваім. О. М. Можейка Н. А. Кудрі

1. Кудря С. І. Вплив передпопередників і різних доз мінеральних добрив на урожайність буряку цукрового на чорноземі типовому / С. І. Кудря, М. К. Клочко, Н. А. Кудря // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 9. – С. 169-173.

2. Кудря С. І. Продуктивність сівозмін залежно від температурних умов / С. І. Кудря, М. К. Клочко, Н. А. Кудря // Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 31-33.

3. Клочко М. К. Підживлення пшениці озимої на чорноземі типовому за умов потепління клімату / М. К. Клочко, С. І. Кудря, Н. А. Кудря// Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2013. – № 2. – С. 162-164.

4. Вплив попередника та добрив на урожайність коренеплодів буряка цукурового / С. І. Кудря, М. К. Клочко, Н. А. Кудря // Покращення еколого-агрохімічного стану ґрунтів і якості продукції шляхом впровадження сучасних технологій застосування добрив. – Х. – 2014. – С. 204-205.

5. Кудря С. И. Влияние предшественников на агрофизические показатели плодородия почвы и урожайность пшеницы озимой в Лесостепи Украины / С. И. Кудря, Н. А. Кудря // Вестник Прикаспия. – 2014. – № 1(4). – ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия Россельхозакадемии. – С. 32-39.

6. Кудря С. І. Вплив передпопередника на окремі показники родючості чорнозему типового й урожайність буряків цукрових / С. І. Кудря, М. К. Клочко, Н. А. Кудря// Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематмчний науковий збірник – Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 194-196.

7. Клочко М. К. Продуктивність буряка цукрового у сівозмінах короткої роиації на чорноземі типовому / М. К. Клочко, С. І. Кудря, Н. А. Кудря // Вісн. ХНАУ. Сер. «Технічні, економічні та сільськогосподарські науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2014. – № 8. С. 60-64.

8. Кудря С. І. Уміст поживних речовин у ґрунті залежнло від попередника пшениці озимої / С. І. Кудря, Н. А. Кудря, А. М. Звонар // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів. – Х.: ХНАУ, 2016. – С. 93-94.Оновлено: 19-02-2013, 13:23 / Переглядів: 3 119
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок