Наукові праці Лозинської Т. М.

Наукові та навчально-методичні праці доктора наук з державного управління, професора Лозинської Т.М

Публікації:

Опубліковано понад 120 наукових праць: наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями, в тому числі підручники і монографії

Основні публікації:

  1. Амосов О.Ю., Лозинська Т.М.. Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні Монографія / [О.Ю. Амосов, А.О. Дєгтяр, М.А. Латинін та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. А.О. Дєгтяра. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 192 с.
  2. Пасемко Г.П.,Латинін М.А., Лозинська Т.М., Майстро С.В., Шевченко С.В. Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: монографія/ ; за заг. ред.. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 276 с
  3. Лозинська Т.М.. Іноваційні аспекти управління підприємствами аграрної сфери [монограф.] Полтава: РВВ ПДАА, 2011.-171.
  4. Лозинська Т.М. Державне управління: методологія дослідженя та діяльності / Т.М. Лозинська // Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління: [моногр.] / За заг. ред. д. філос. н., проф. В.В. Корженка. – Дніпропетровськ: комплектавтодор, 2011. – с. 151-171.
  5. Лозинська Т.М. Формування нових якостей людини в постіндустріальному суспільстві: історичний дискурс / Т.М. Лозинська, О.Г. Лєщина // Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації: [моногр.] / М.А. Латинін, С.В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін./ за заг. ред. д.держ. упр., проф.. М.А. Латиніна. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – С. 31-46.
  6. Лозинська Т.М. Регіонально-адміністративний менеджмент: навчальний посібник / Т.М. Лозинська, В.І. Тимцуник, О.В. Мирна. – Полтава: РВВ ПДАА, 2013. – 202 с. 


Оновлено: 23-09-2013, 15:13 / Переглядів: 702
 

Авторизація