Наукові праці Лисенко В. В.

Наукові та навчально-методичні праці канд. екон. наук, доцента кафедри економічної теорії Лисенко В. В

Публікації:

Опубліковано понад 70 наукових статей і тез, одноосібно та у співавторстві з іншими науковцями, в тому числі підручники і монографії

Основні публікації:

  1. Пасемко Г.П., Різак Л.Г., Лисенко В.В. Міжнародні економічні відносини: [посібник]/ Г.П. Пасемко, Л.Г.Різак, В.В.  Лисенко / – Харків, 2008. – 88 с.
  2. Пасемко Г.П., Лозинська Т.М., Філоненко О.С, Різак Л.Г., Бєсєдіна Г.Є, Шевченко С.В., Лисенко В.В., Супрун О.М.  Політична економія: навч. Посібник в 2-х частинах Г.П. Пасемко, Т.М. Лозинська, О.С. Філоненко, Л.Г.Різак, Г.Є. Бєсєдіна, С.В.Шевченко, В.В.Лисенко, О.М. Супрун /, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2011
  3. Лисенко В.В. Економічна теорія Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольної роботи  Для студентів денної і заочної форми навчання галузі знань «0901 сільське і лісове господарство», напрям підготовки  6.090101 «агрономія», спеціальність «агрохімія і ґрунтознавство»». / В.В. Лисенко /–Харків. – 2012. - 110с.
  4. Лисенко В.В. Зарубіжний досвід розвитку господарств населення в сільськогосподарському виробництві / В.В. Лисенко. Зб.наук.пр. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во «Люкс», 2012/. - №2(18), том 6 – С.106-112.


Оновлено: 23-09-2013, 15:40 / Переглядів: 660
 

Авторизація