Наукові праці Шевченко С. В.

Наукові та навчально-методичні праці канд. екон. наук, доцента кафедри економічної теорії  Шевченко С.В.

Публікації: 

Опубліковано понад 25 наукових статей і тез, одноосібно та у співавторстві з іншими науковцями, в тому числі підручники і монографії.

Основні публікації:

 1. Пасемко Г.П, Бєсєдіна Г.Є, Супрун О.М, ШевченкоС.В.  Словник з дисциплін економічної теорії / Г.П. Пасемко, Г.Є. Бєсєдіна, О.М. Супрун, С.В. Шевченко /ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2011.-126с.
 2. Пасемко Г.П. ШевченкоС.В.  Удосконалення механізму державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію в Україні / Г. П. Пасемко, С.В. Шевченко // Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: [моногр.]: / [М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, С.В. Майстро та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. –  С.35 –  51 .
 3. Пасемко Г.П., ШевченкоС.В.   Цінова політика сільськогосподарських підприємств в умовах ринку     : [моногр.] /Г.П. Пасемко, С.В. Шевченко. – Х, ХНАУ. 2012, - 228 с.
 4.  Пасемко  Г.П., Шевченко С.В. Національна  економіка: навч. Посібник/ Г.П Пасемко  ., С.В. Шевченко/ Х.: ХНАУ, 2013. – 238 с
 5. Шевченко С.В. Загальнонаукові методи фундаментальної економічної науки: від діалектики до синергетики/ С.В. Шевченко/ Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2014. – №4. – С. 206-210.
 6. Шевченко С.В. Еволюція теорій ціноутворення в економічній думці ХVІІ –ХІХ ст/ С.В. Шевченко/Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2014. – №3. – С. 244-248.
 7. Шевченко С.В. Global problems of world civilization development at modern stage/ С.В. Шевченко/Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2014. – №5. – С. 66-70.
 8. Пасемко  Г.П., Шевченко С.В. Національна  економіка: навч. Посібник/ Г.П Пасемко  ., С.В. Шевченко/ Х.: ХНАУ, 2013. – 238 с
 9. Шевченко С.В. Загальнонаукові методи фундаментальної економічної науки: від діалектики до синергетики/ С.В. Шевченко/ Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2014. – №4. – С. 206-210.
 10. Шевченко С.В. Еволюція теорій ціноутворення в економічній думці ХVІІ –ХІХ ст/ С.В. Шевченко/Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2014. – №3. – С. 244-248.
 11. Шевченко С.В. Global problems of world civilization development at modern stage/ С.В. Шевченко/Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2014. – №5. – С. 66-70.
 12. Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Шевченко С.В.  Формуванна аграрного ринку України в умовах глобалізації/ Г.П. Пасемко, Л.Г Бага, С.В. Шевченко// Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки».,2016.-№ 1.- С. 64-69
Оновлено: 23-09-2013, 15:45 / Переглядів: 1 133
 

Авторизація