Наукові праці Свиридова А. М.

Наукові та навчально-методичні праці кандидата с.-г наук, доцента кафедри
 землеробства ім. О.М. Можейка Свиридова А. М.

  1. Батулін А. О. Розробка ґрунтообробної машини для оптимізації агрофізичних властивостей ґрунту під посадку картоплі / А. О. Батулін, А. М. Свиридов // Вісник ХНАУ. Сер. «Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011. – № 11 (6). – С. 3–9.
  2. Зернове сорго в умовах України: наукове видання /О. М. Лапа, В. Т. Барбарук, А. М. Свиридов, О. Л. Зозуля; ред. О. М. Лапи. – ТОВ «Сингента», 2012. – 48 с.
  3. Свиридов А. М. Особливості водоспоживання та формування зерна сорго в Східному Лісостепу України / А. М. Свиридов, А. А. Свиридов // Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011. – № 1. – С. 174–178.
  4. Свиридов А. М. Продуктивність сорго на зерно в умовах Степу та Лісостепу України / А. М. Свиридов // Збірник наукових праць Подільського ДАГУ. – 2011. – С. 71–76.
  5. Свиридов А. М. Ґрунтово-екологічні закономірності вирощування сорго / А. М. Свиридов // «Біологічні системи». Наук. жур. Чернівецький НУ ім. Юрія Федьковича. – 2012. – Т. 4 (2). – С. 207–209.
  6. Свиридов А. М. Обоснование параметров решотки для очистки ротора почвообрабаты-вающей машины КПР-3,2 / А. Н. Свиридов, А. О. Батулин // Вісник ХНАУ. Сер. «Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 8. – С. 3–6.


Оновлено: 19-02-2013, 13:55 / Переглядів: 601
 

Авторизація