Навчально-методична робота кафедри менеджменту і адміністрування

  Пріоритетними для кафедри є комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками і високий рівень викладання управлінських дисциплін, всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців. У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання: розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ; комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; тестування для оцінювання рівня професійних знань, умінь і навичок. У роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту у відповідності до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів. Вони створюють умови для комплексної підготовки фахівців, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки, гармонізації навчального процесу, що дає змогу майбутнім фахівцям отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін, оволодіти професією і мати широкий світогляд.

Комплексний підхід до якісної освіти забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

 

Список навчально-методичної літератури, виданої науково-педагогічними працівниками

кафедри менеджменту організацій у 2016 р.

П/П

Назва праці

 

Назва підручників, навчальних посібників, практикумів, робочих зошитів,

методичних рекомендацій тощо

Автори,

співавтори

Вихідні дані книжкового видання

Місце видання, видавництво,

рік видання

Повна назва джерела, де поміщена стаття,

місце та рік видання

 

1

2

3

5

6

7

 

1.

Навчальний посібник

Управління інноваціями.

 – 2-ге вид., доп.

Гуторов О.І.,

Михайлова Л.І.,

Шарко І.О. та ін.

Харків, ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 266 с.

 

 

2

Курс лекцій

Дипломатичний протокол

Таран О.М.

Харків, ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 145 с.

 

3.

Практикум

Менеджмент

Кондратюк Н.В.

Харків, ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 220 с.

 

4.

Методичні

вказівки

Дипломатичний протокол: метод. вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня спеціальності

073 «Менеджмент»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 24 с.

 

 

5.

Методичні

вказівки

Рекомендована тематика та орієнтовні плани дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»

За ред.

О.І. Гуторова

Харків, ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 48 с.

 

 

6.

Методичні

вказівки

Рекомендована тематика та орієнтовні плани дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

За ред.

О.І. Гуторова

Харків, ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 48 с.

 

 

7.

Методичні

вказівки

Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальності 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»,

074 (281) Публічне управління та адміністрування»,

076 «Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність»

Гуторов О.І.

Ульянченко О.В.

Олійник Т.І.

Філімонов Ю.Л.

Гуторова О.О.

Таран О.М.

Харків,

ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 45 с.

 

8.

Методичні

вказівки

Публічне адміністрування: метод. вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи. Для здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня спеціальності

074 «Публічне управління та адміністрування»

Таран О.М.

Кондратюк Н.В.

Харків,

ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 32 с.

 

 

9.

Методичні

вказівки

Методика викладання у вищій школі : методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої

освіти спеціальностей: 073 «Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та адміністрування»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Нагаєв В.М.

Харків,

ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 31 с.

 

 

10.

Методичні

вказівки

Конфліктологія: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності

073 «Менеджмент»

Нагаєв В.М.

Харків,

ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 27 с.

 

 

11.

Методичні

вказівки

Управління персоналом: збірник практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

Нагаєв В.М.

Харків,

ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 46 с.

 

 

12.

Довідкове

видання

Кафедрі менеджменту організацій – 30 років

Гуторов О.І.,

Нагаєв В.М.,

Ковтун О.В.

та ін.; за ред. д.е.н., професора

Гуторова О.І.,

д.п.н., професора Нагаєва В.М.

Харків,

ХНАУ,

2016

Харків: ХНАУ, 2016. – 60 с.

 

 

 

 

Список навчально-методичної літератури, виданої науково-педагогічними працівниками

кафедри менеджменту організацій у 2017 р.

п/п

Назва праці

 

Назва підручників, навчальних посібників, практикумів, робочих зошитів,

методичних

рекомендацій тощо

Автори,

співавтори

Вихідні дані книжкового видання

Місце видання, видавництво, рік видання

Повна назва джерела, де поміщена стаття, місце та рік видання

 

1

2

3

5

6

7

1.

Навчальний

посібник

Методологія та організація

наукових досліджень

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ,

2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 272 с.

2.

Посібник

Методологія та організація

наукових

досліджень

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ,

2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 57 с.

  3.

Навчальний

посібник

Територіальне управління 

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ,

2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 261 с.

4.

Навчальний

посібник

Менеджмент

організації:

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ,

2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 268 с.

5.

Навчальний

посібник

Корпоративне управління

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ,

 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 184 с.

6.

Посібник

Технології

публічного

адміністрування

Кондратюк Н.В.

Харків, ХНАУ,

 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 128 с.

7.

Курс лекцій

Кадрова політика і державна служба

Шарко І.О.

Харків, ХНАУ,

2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 128 с.

8.

Методичні

вказівки

Менеджмент: методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ,

 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 69 с.

9.

Методичні

вказівки

Менеджмент: завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 35 с.

10.

Методичні

вказівки

Територіальне управління: методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи. Для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 45 с.

11.

Методичні

вказівки

Територіальне управління. Методичні вказівки та рекомендації до виконання курсової роботи. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 29 с.

12.

Методичні

вказівки

Публічне управління та адміністрування: програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з дисципліни «Публічне адміністрування» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування»

Гуторов О.І.,

Філімонов Ю.Л.,

Таран О.М.,

Гуторова О.О. 

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 46 с.

13.

Методичні

вказівки

Публічне адміністрування: методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 43 с.

14.

Методичні

вказівки

Корпоративне управління: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи. Для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та адміністрування»

Шиян Н.І. 

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 26 с.

15.

Методичні

вказівки

Корпоративне управління: методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи. Для здобувачів другого (магістерського) рівня спец. 051 «Економіка»

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 24 с.

16.

Методичні

вказівки

Управління іміджем підприємства : методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи студентів. Для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Шарко І.О.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 36 с.

17.

Методичні

вказівки

Кадрова політика і державна служба : методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи студентів. Для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Шарко І.О.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 34 с.

18.

Тестові

завдання

Менеджмент: тестові завдання для діагностики підсумкового рівня засвоєних знань. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»

Гуторов О.І.

    Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 35 с.

19.

Тестові

завдання

Територіальне управління: тестові завдання для перевірки рівня засвоєння знань. Для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 52 с.

20.

Тестові

завдання

Корпоративне управління: тестові завдання для проміжного контролю знань. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент» та 074

(281) «Публічне управління та адміністрування»

Шиян Н.І.

Харків, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 22 с.

21.

Тестові

завдання

Корпоративне управління: тестові завдання для заключного контролю знань. Для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 051 «Економіка»

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 20 с.

22.

Тестові

завдання

Технології публічного адміністрування: тестові завдання для поточного контролю знань. Для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

Кондратюк Н.В.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 47 с.

23.

Методичні

вказівки

Менеджмент організації. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи. Для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2017

Харків: ХНАУ, 2017. – 52 с.

 

Список навчально-методичної літератури, виданої науково-педагогічними працівниками

кафедри менеджменту і адміністрування у 2018 р.

 

№ п/п

Назва праці

 

Назва підручників, навчальних посібників, практикумів, робочих зошитів, методичних

рекомендацій тощо

Автори,

співавтори

Вихідні дані книжкового видання

Місце видання, видавництво, рік видання

Повна назва джерела, де поміщена стаття,

місце та рік видання

 

1

2

3

5

6

7

1.

Навчальний

посібник

Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування / За загальною редакцією: М. Огійчука,

Т. Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук

Гуторов О.І.

Гуторова О.О.

Таран О.М.

та ін.

Київ, Алерта,

2018

Київ: Алерта, 2018. – 306 с.

(Рекомендовано Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»

(протокол від 30.10.2017 р. № б)

2.

Навчальний

посібник

Методика викладання у вищій школі: 2-ге вид. перероб і доп.

Нагаєв В.М., Портян М.О.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: Стильна типографія, 2018. – 289 с.

3.

Навчальний

посібник

Публічне адміністрування

Нагаєв В.М.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 278 с.

4.

Навчальний

посібник

Економіка і підприємництво, менеджмент

Гуторова О.О., Пахуча Е.В.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 247 с.

5.

Практикум

Управління персоналом

Нагаєв В.М.,      Кондратюк Н.В.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: Стильна типографія. 2018. – 220 с.

6.

Методичні

рекомендації

Методичні рекомендації до розроблення, рецензування та затвердження освітньої

(освітньо-професійної)

програми

Ульянченко О.,

Шелудько Р.,

Гуторов О.,

Пустовойт Т.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. –23 с.

7.

Методичні

вказівки

Рекомендована тематика та орієнтовні плани дипломних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

Гуторов О.І.,

Нагаєв В.М.,

Гуторова О.О.,

Таран О.М.,

Шиян Н.І.,

Шарко І.О.,

Кондратюк Н.В.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 48 с.

8.

Методичні

вказівки

Рекомендована тематика та орієнтовні плани дипломних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

Гуторов О.І.,

Нагаєв В.М.,

Гуторова О.О.,

Таран О.М.,

Шиян Н.І.,

Шарко І.О.,

Кондратюк Н.В.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 48 с.

9.

Методичні

вказівки

Економіка і підприємництво, менеджмент: методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (спеціальності 201 «Агрономія»)

Гуторова О.О., Пахуча Е.В.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 51 с.

10.

Методичні

вказівки

Ділове адміністрування: методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 17 с. 

11.

Методичні

вказівки

Методичні вказівки для практичних, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 051 «Економіка»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 30 с.

12.

Методичні

вказівки

Психологія управління: методичні вказівки до семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів (для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальностей 201 «Агрономія»)

Нагаєв В.М.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. –38 с.

13.

Методичні

вказівки

Teaching methods at higher school: methodical pointing to practical, seminar employments and independent work for competitors - foreigners of the second (master's degree) level of higher education specialities: 076 «Enterprise, trade and exchange activity“

Nagaev V.M.

Харків, ХНАУ, 2018

Kharkiv: KNAU the name of V.V. Dokuchaev, 2018. – 28 p.

14.

Методичні

вказівки

Публічне адміністрування: методичні вказівки та рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Таран О.М., Кондратюк Н.В.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 34 с.

15.

Методичні

вказівки

Менеджмент: методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи (для здобувачів другого (магістерського) рівня спец. 202 "Захист і карантин рослин»

Шарко І.О.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 29 с.

16.

Методичні

вказівки

Methodical instructions for practical and seminar work and independent work for the applicants of the second (master's) level of the specialty 076 "Entrepreneurship, trade and stock activities" by the discipline "The enterprise's image management"

Шарко І.О.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 27 с.

17.

Тестові

завдання

Менеджмент організації: тестові завдання для перевірки поточного рівня засвоєння знань. Для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 55 с.

18.

Тестові

завдання

Економіка і підприємництво, менеджмент: тестові завдання для перевірки рівня засвоєння знань. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія»

Гуторова О.О., Пахуча Е.В.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 73 с.

19.

Тестові

завдання

Тестові завдання для проведення підсумкового контролю рівня засвоєння знань з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спец. 051 «Економіка»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 78 с.

20.

Тестові

завдання

Ділове адміністрування: тестові завдання для поточного контролю знань здобувачів другого (магістерського) рівня спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 24 с. 

21.

Тестові

завдання

Business adninistration: testing tasks for final knowledge control of the second ((master's) level of specialty 076 "Entrepreneurship, trade and stock-taking activities"

Shyian N.

Харків, ХНАУ, 2018

Kharkiv National Agrarian Universitu named after V.V. Dokuchaev, 2018. – 11 p.

22.

Методичні

вказівки

Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спец. 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 38 с.

23.

Методичні

вказівки

Тестові завдання для підсумкового контролю перевірки рівня засвоєння знань з дисц. «Менеджмент» здобувачів першого (бакалаврського) рівня спец. 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2018

Харків: ХНАУ, 2018. – 130 с.

 

 

Список навчально-методичної літератури, виданої науково-педагогічними працівниками

кафедри менеджменту і адміністрування у 2019 р.

 

№ п/п

Назва праці

 

Назва підручників, навчальних посібників, практикумів, робочих зошитів,

методичних

рекомендацій тощо

Автори,

співавтори

Вихідні дані книжкового видання,

Місце видання, видавництво, рік видання

Повна назва джерела, де поміщена стаття, місце та рік видання

 

1

2

3

5

6

7

1.

Навчальний

посібник

Стратегічна інноватика: навчальний посібник

Гуторов О.І

Харків, ХНАУ, 2019

Харків, ХНАУ, 2019. – 326 с.

2.

Практикум

Адміністративний менеджмент: практикум

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 85 с.

3.

Навчальний

посібник

Інноваційний розвиток підприємства: навчальний посібник

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: Друкарня Мадрид, 2019.

– 236 с.

4.

Навчальний

посібник

Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник

Гуторов О.І., Ярута М.Ю., Сисоєва С.І.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 227 с.

5.

Навчальний

посібник

Педагогіка вищої школи: навчальний посібник.

Нагаєв В.М.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: Стильна типографія, 2019.

– 237 с.

6.

Навчальний

посібник

Менеджмент: навч. посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей  071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі

знань 07 «Управління та адміністрування»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 302 с.

7.

Методичні вказівки

Програма та методичні вказівки щодо проходження комплексної виробничої практики з фаху здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

Гуторова О.О.,

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 52 с.

8.

Методичні вказівки

Стратегічна інноватика: метод. вказівки до практ., семінар. занять і сомостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 39 с.

9.

Методичні вказівки

Програма та методичні вказівки щодо проходження навчальної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281  «Публічне управління та адміністрування»

Гуторова О.О.,

Ярута М.Ю.

Харків, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 19 с.

10.

Методичні рекомендації

Конфліктологія: методичні рекомендації до проведення тестового підсумкового контролю знань. Для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

Нагаєв В.М.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 27 с.

11.

Методичні вказівки

Економіка та організація інноваційної діяльності: методичні вказівки до практичних,

семінарських занять і самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності

051 «Економіка»

Ярута М.Ю.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 49 с.

12.

Методичні вказівки

Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071

«Облік і оподаткування»,

072 «Фінанси,

банківська справа та та страхування»

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 22 с.

13.

Тестові завдання

Інноваційний розвиток підприємства. Тестові завдання для підсумкового контролю рівня засвоєння знань здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071

Облік і оподаткування»,

072 «Фінанси,

банківська справа та та страхування»

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 29 с.

14.

Методичні вказівки

Методичні вказівки та рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 25 с.

15.

Методичні рекомендації

Педагогіка вищої школи. Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового)

рівня вищої

освіти спеціальностей:

201 «Агрономія»,

202 «Захист і карантин рослин», 091 «Біологія»,

051 «Економіка»,

101 «Екологія»,

073 «Менеджмент»

Нагаєв В.М.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 35 с.

16.

Методичні

вказівки

Менеджмент в сільськогосподарському виробництві. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності

203 «Садівництво і виноградарство»

Ярута М.С., Сисоєва С.І.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 45 с.

 

17.

Методичні рекомендації

Місцеве самовряднування. Методичні рекомендації

для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня

спец. 281 «Публічне управління та адміністрування»

Пасемко Г.П.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 23 с.

 

18.

Довідкове видання

90 років економічної освіти в ХНАУ: від історичних витоків до сучасності

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2019

Х.: ХНАУ, 2019. – 156 с. (С. 44–55)

19.

Довідкове видання

Микола

Олександрович

Бєсєдін: управління –

сенс його життя

Гуторов О.І.,

Нагаєв В.М.,
Гуторова О.О.

та ін.

Харків, ХНАУ, 2019

Харків: ХНАУ, 2019. – 36 с.

 

 

Список навчально-методичної літератури, виданої науково-педагогічними працівниками

кафедри менеджменту і адміністрування у 2020 р.

№ п/п

Назва праці

 

Назва підручників, навчальних посібників, практикумів, робочих зошитів, методичних

рекомендацій тощо

Автори,

співавтори

Вихідні дані книжкового видання

Місце видання, видавництво, рік видання

Повна назва джерела, де поміщена стаття, місце та рік видання

 

1

2

3

5

6

7

1.

Навчальний посібник

Менеджмент: навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей

073 «Менеджмент»,

242 «Туризм»,

281 «Публічне управління та адміністрування»

Гуторов О.І., Гуторова О.О.,

Гуторов А.О.

 

Харків,

Друкарня Мадрид,

2020

Харків: Друкарня Мадрид, 2020.

– 342 с.

2.

Навчальний посібник

Менеджмент в сільськогосподарському виробництві: навчальний посібник

Гуторов О.І.

Харків,

Друкарня «БУКЛАЙН»

2020

Харків: Друкарня «БУКЛАЙН»,

2020. – 169 с.

3.

Навчальний

посібник

Стратегічне управління: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 345с.

4.

Методичні рекомендації

Інвестиційний менеджмент: методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи (для здобувачів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 59 с.

 

 

 

 

5.

Методичні рекомендації

Менеджмент: програма та методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти спеціальності

073 «Менеджмент» і

281 «Публічне управління та адміністрування»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 49 с.

 

6.

Тестові завдання

Інвестиційний менеджмент: тестові завдання для діагностики поточного контролю засвоєних знань для здобувачів

другого (магістерського) рівня

вищої освіти спеціальностей

073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 52 с.

7.

Тестові завдання

Менеджмент: тестові завдання для діагностики поточного контролю засвоєних знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності

051 «Економіка», для здобувачів освітньо-професійної

програми «Економіка»

початкового рівня (короткого

циклу) вищої освіти спеціальності

051 «Економіка»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 51 с.

8.

Методичні рекомендації

Менеджмент:

методичні рекомендації до практичних,

семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів

першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», для здобувачів

освітньо-професійної

програми «Економіка» початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 48 с.

9.

Методичні вказівки

Менеджмент в сільськогосподарському виробництві: методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: Друкарня «БУКЛАЙН»,

2020. – 44 с.

10.

Тестові завдання

Менеджмент в сільськогосподарському виробництві: тестові завдання для діагностики поточного контролю засвоєних знань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності

203 «Садівництво і виноградарство»

Гуторов О.І.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: Друкарня «БУКЛАЙН»,

2020. – 65 с.

11.

Методичні

рекомендації

Інвестиційний менеджмент:

бізнес-план інвестиційного

проекту: методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності

073 «Менеджмент»,

281 «Публічне управління та адміністрування»; для здобувачів першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти спеціальності

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Крамаренко К.М.,

Гуторов О.І.

 

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: Друкарня «БУКЛАЙН»,

2020. – 38 с.

 

12.

Методичні

рекомендації

Адміністративний менеджмент: методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського)

вищої освіти галузі знань 07 «Управління та

адміністрування» спеціальності

073 «Менеджмент»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 50 с.

 

 

 

 

13.

Методичні

рекомендації

Адміністративний менеджмент: методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності

281 «Публічне управління та адміністрування»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 43 с.

14.

Методичні вказівки

Адміністративний менеджмент: методичні рекомендації до виконання курсового проекту

для здобувачів

першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти спеціальності

073 «Менеджмент»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 90 с.

15.

Методичні рекомендації

Адміністративний менеджмент: методичні рекомендації

для виконання курсового проекту

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності

281 «Публічне управління та адміністрування»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 58 с.

16.

Тестові завдання

Адміністративний менеджмент: тестові завдання для діагностики поточного контролю засвоєних

знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої

освіти спеціальності 281

«Публічне управління та адміністрування»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 66 с.

17.

Тестові завдання

Адміністративний

менеджмент: тестові завдання

для діагностики

поточного контролю засвоєних

знань для здобувачів першого

(бакалаврського) рівня вищої

освіти спеціальності

073 «Менеджмент»

Гуторова О.О.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 68 с.

18.

Методичні

рекомендації

Менеджмент організацій:

методичні рекомендації до виконання курсового проекту

для здобувачів

другого (магістерського) рівня

вищої освіти спеціальності

073 «Менеджмент»

Гуторова О.О.,

Гуторов О.І.,

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 60 с.

19.

Методичні вказівки

Стратегічне управління: методичні вказівки до виконання курсової роботи  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 46 с.

20.

Тестові завдання

Стратегічне управління: тестові завдання для поточного контролю рівня засвоєних знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне правління та адміністрування»

Таран О.М.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 72 с.

21.

Тестові завдання

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: тестові завдання для діагностики поточного контролю засвоєння знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 051 «Економіка»

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 25 с.

22.

Методичні рекомендації

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 051 «Економіка»

Шиян Н.І.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 43 с.

23.

Методичні вказівки

Методика прийняття управлінських рішень: метод. вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної

роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності

281 «Публічне управління та адміністрування»

Ярута М.Ю.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 43 с.

24.

Методичні рекомендації

Місцеве самоврядування.

Методичні рекомендації

для самостійної роботи

здобувачів першого

(бакалаврського) рівня спеціальності

281 «Публічне управління та та адміністрування»

Пасемко Г.П.

Харків, ХНАУ, 2020

Харків: ХНАУ, 2020. – 23 с.

 

 

 Оновлено: 15-02-2021, 11:02 / Переглядів: 402
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок