Перелік навчальних дисциплін на здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 201 Агрономія

 

п.п.

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ЄКТС Методичне забезпечення
  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ    
  1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки    
1. Філософія 4

НМК

НМЗ

2. Іноземна мова за професійним спрямуванням 6 НМК

НМЗ

3. Педагогіка вищої школи 3 НМК

НМЗ

4. Інформаційні технології в наукових дослідженнях 3 НМК

НМЗ

5. Управління інтелектуальною власністю 3  
  Разом по циклу 19  
  1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки    
6. Глобальні проблеми досліджень в агрономії 4  
  Разом по циклу 4  

 

  2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ    
  2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки    
  спеціалізація "Загальне землеробство"    
7. Сучасні системи землеробства 4

НМК

НМЗ

8.
Меліоративне землеробство  

НМК

НМЗ

9. Методологічні основи енергетичного аналізу у землеробстві 4

НМК

НМЗ
 10. Гербологічний моніторинг  

НМК

НМЗ
  Разом по циклу 8  
  спеціалізація "Агрогрунтознавство і агрофізика"    
11. Методологія наукових досліджень у грунтознавстві 4

НМК

НМЗ

12. Методологія моніторингу грунтів  

НМК

НМЗ

13. Сучасні методи діагностики грунтів 4

НМК

НМЗ

14. Управління грунтовими режимами  

НМК

НМЗ

  Разом по циклу 8  
  спеціалізація "Агрохімія"    
15. Діагностика і оптимізація живлення сільськогосподарських культур 4

НМК

НМЗ
16.
Сучасні технології застосування добрив і біопрепаратів  

НМК

НМЗ
17. Управління продуктивністю агроценозів 4

НМК

НМЗ

18.
Програмне забезпечення агрохімсервісу  

НМК

НМЗ
  Разом по циклу 8  
  спеціалізація "Селекція і насінництво"    
19. Системний аналіз в селекції рослин 4

НМК

НМЗ
20.
Методика експертизи сортів рослин  

НМК

НМЗ
21. Селекція рослин на макроознаки 4

НМК

НМЗ
22. Селекція рослин на стійкість до хвороб  

НМК

НМЗ
  Разом по циклу 8  
  спеціалізація "Овочівництво"    
23. Виробництво та маркетинг овочевої продукції 4

НМК

НМЗ
24.
Наукові основи вирощування овочевих культур  

НМК

НМЗ

25. Формування якості та сертифікація продукції овочівництва 4

НМК

НМЗ

26.
Методологія управління якістю продукції  

НМК

НМЗ

  Разом по циклу 8  
  спеціалізація "Рослинництво"    
27. Еколого-біологічне рослинництво 4 НМК
28.
Спеціальне рослинництво   НМК
29. Агроценологія 4 НМК
30.
Ландшафтне рослинництво    
  Разом по циклу 8  
  Разом за освітньо-науковою програмою 31  


Оновлено: 24-05-2016, 07:42 / Переглядів: 1 843
 

Авторизація