Перелік навчальних дисциплін на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 Агроінженерія

№ п.п.

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

 

1. Базовий університетський рівень

 

 

1.1. Цикл загальної підготовки

 

1.

 Історія та культура України

НМЗ

2.

 Філософія

 

3.

 Іноземна мова

 

4.

 Українська мова (за професійним спрямуванням)

НМЗ (НП)

5.

 Охорона праці та БЖД

НМЗ

6.

 Фізична культура

 

7.

 Комп’ютерні технології в агроінженерії

 

8.

 Правознавство

 

 

1.2. Цикл професійної підготовки

 

9.

 Фізика з основами агрофізики

НМЗ

10.

 Вища і прикладна математика з основами нарисної геометрії

НМЗ

11.

 Ґрунтознавство

 

12.

 Теорія механізмів і машин

НМЗ

13.

 Теоретична механіка

 

14.

 Трактори і автомобілі

НМЗ 

15.

 Сільськогосподарські машини

НМЗ

16.

 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали

НМЗ

17.

 Стандартизація та сертифікація техніки та обладнання

 

18.

 Деталі машин

НМЗ

19.

 Підйомно-транспортні машини

 

20.

 Машини і обладнання у тваринництві

НМЗ

21.

 Машиновикористання у рослинництві

НМЗ

22.

 Технічний сервіс машин

НМЗ

23.

 Надійність та ремонт машин

 

24.

 Машини і обладнання для переробки с.-г. продукції

 

25.

 Машиновикористання у переробній галузі

 

 

2. Цикл вільного вибору студентів

 

 

Блок 2.1.

 

 

2.1.1. Цикл загальної підготовки

 

26.

 Фізика ґрунтів

НМЗ

27.

 Охорона ґрунтів

НМЗ (КР)

28.

 Агрохімсервіс

НМЗ

 

2.1.2. Цикл професійної підготовки

 

29.

 Технології вирощування с.-г. продукції

 

30.

 Електрифікація і автоматизація с.-г. виробництва

 

31.

 Фермські машини і обладнання

 

32.

 Маркетинг в агросервісі

 

33.

 Електрообладнання та електропривод с.-г. техніки

НМЗ

34.

 Технології виробництва продукції тваринництва

 

35.

 Сучасні технології у землеробстві

 

36.

 ГІС в агроінженерії

НМЗ

 

Блок 2.2.

 

 

2.2.1. Цикл загальної підготовки

 

37.

 Моніторинг ґрунтів

НМЗ

38.

 Охорона і відновлення родючості ґрунтів

 

39.

 Еколого-агрохімічна паспортизація ґрунтів

НМЗ

 

2.2.2. Цикл професійної підготовки

 

40.

 Технології раціонального землекористування

 

41.

 Електрифікація і автомат. с.-г. виробн.

 

42.

 Машини і обладнання в системімі точного землеробства

 

43.

 Організація с.-г. виробництва

НМЗ

44.

 Тваринництво

 

45.

 ГІС технології в агроінженерії

 

46.

 Основи електротехніки

 

47.

 Рослинництво

 

 

3. Цикл практичної підготовки

 

48.

 Навчальні практики

 

49.

 Виробнича практика

 Оновлено: 20-11-2017, 10:59 / Переглядів: 3 033
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок